EUR genomineerd voor 010 Inclusief Award voor het 25/25-initiatief om het aantal vrouwelijke hoogleraren te verhogen

Photo gallery of female professors at our university
Photo gallery of female professors at our university

Onze universiteit is genomineerd voor de 010 Inclusief Award 2023. Dit heeft de organisatie achter deze Rotterdamse prijs bekendgemaakt. We zijn genomineerd voor ons 25/25-initiatief, waarmee wij hebben gezorgd voor een groei in aantal vrouwelijke hoogleraren op onze universiteit. Door mentoring, workshops, onafhankelijke feedback en financiële steun hebben wij ervoor gezorgd dat meer vrouwen konden doorgroeien.

De 010 Inclusief Awards worden dit jaar voor de tweede keer uitgereikt. De andere genomineerden in onze categorie zijn Deloitte en Stedin.

25/25-beleidsmaatregel

Wij volgen de genderverdeling in verschillende academische functies al jaren. We zien dat er een evenwichtige genderdiversiteit is onder PhD-studenten en assistent-professoren. Maar bij elke volgende stap in de academische loopbaan neemt de genderdiversiteit af; mannen zijn onevenredig meer vertegenwoordigd in de hogere functies. Blijkbaar zijn er mechanismen die de promotiekansen voor mannen en vrouwen ongelijk beïnvloeden. Daarom hebben we een beleidsmaatregel genomen om ervoor te zorgen dat in 2025 25% van de hoogleraren vrouwelijk is, tegenover slechts 14,5% in 2018. Dit volgt op een afspraak met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deelname aan het programma stond bij alle faculteiten open voor alle vrouwelijke universitair (hoofd)docenten die de intentie hadden om in de komende jaren door te groeien. In totaal ontvingen we 100 aanmeldingen. Alle kandidaten konden deelnemen aan het programma.

Vier pijlers

We werkten met vier concrete pijlers die bijdroegen aan de talentontwikkeling van individuen, maar die ook organisatieprocessen blootlegden:

1: Mentoring. De deelnemers werkten een jaar samen met een mentor. De keuze voor wie hun mentor zou zijn, lag bij de mentees zelf. De mentor mocht vanuit de universiteit komen, maar ook van daarbuiten.

2: Workshops. Deelnemers deden mee aan workshops die werden verzorgd door inspirerende rolmodellen binnen de organisatie. Deelnemers konden zelf onderwerpen aandragen, zodat de workshops aansloten bij hun behoeften. Aan de orde kwamen onder andere de thema’s: prioriteiten stellen en loopbaanmobiliteit, portfolio-ontwikkeling, onderhandelingsvaardigheden en evenwicht tussen werk- en privéleven.

3: Onafhankelijke feedback. Deelnemers kregen de gelegenheid hun portfolio of cv voor te leggen aan een commissie bestaande uit twee leden van buiten de organisatie en één intern lid. Zij gaven eenieder onafhankelijk advies over kansen op promotie op basis van de vooraf vastgestelde criteria van elke faculteit.

4: Financiële steun. Deelnemers konden naar aanleiding van het onafhankelijke advies financiële steun aanvragen om te helpen bij de volgende stap in hun carrière.

Naast het ondersteunen van individuen in hun loopbaan legde het initiatief ook een aantal aspecten op systeemniveau bloot, die we konden oppakken. Het ging bijvoorbeeld om het inzichtelijk maken van geschreven én ongeschreven criteria voor promotie en het transparanter maken van procedures.

Mede dankzij de 25/25-beleidsmaatregel hebben we het doel om 25% vrouwelijke hoogleraren te hebben nu al bereikt. Inmiddels hebben wij ons doelpercentage verhoogd naar 35% in 2025.

Toepasbaar voor andere organisaties

De maatregel kan goed in andere organisaties worden toegepast. De individuele onderdelen, maar vooral ook de combinatie van mentorschap, workshops, onafhankelijk advies en financiële steun zijn bij elke organisatie in te zetten en kunnen voor elke ondervertegenwoordigde groep in hogere posities worden ingezet. Dit was voor de jury een belangrijke reden voor onze nominatie.

Gerelateerde content
Vanwege hun inzet voor de groei van vrouwen en hun inspanningen om de inbreng en invloed van vrouwen op belangrijke posities te vergroten.
Corine van der Sande en Hanan el Marroun
In het Erasmusgebouw op campus Woudestein is een nieuwe portrettengalerij, 'Professors Represented', onthuld.
Gallery of photos of female professors at our university

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen