EUR schrapt al het fysieke onderwijs en tentamens

Vandaag heeft het kabinet nieuwe maatregelen genomen ten aanzien van het coronavirus. Dit heeft verregaande gevolgen voor ons werk en het onderwijs dat wij aanbieden. Al het fysieke onderwijs, inclusief fysieke tentamens, wordt vooralsnog vanaf 13 maart gestaakt tot en met in ieder geval 31 maart. De campus blijft wel gewoon open.

Ga naar www.eur.nl/corona voor de meest actuele informatie omtrent het coronavirus en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nieuwe maatregelen

Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet, neemt de EUR de volgende zaken in acht:

 • Het kabinet roept op het onderwijs tijdelijk alleen online aan te aanbieden. Voor de EUR betekent dit dat we gaan onderzoeken hoe we het fysieke onderwijs online kunnen opzetten. Al het fysieke onderwijs, inclusief fysieke tentamens, wordt dus vooralsnog vanaf vrijdag 13 maart gestaakt tot in ieder geval 31 maart.
   
 • Evenementen met meer dan 100 mensen, zoals beurzen, concerten en sportwedstrijden, moeten in heel Nederland worden afgelast, zo maakte vandaag de minister-president kenbaar. De EUR gaat hierin mee en dat betekent derhalve dat alle bijeenkomsten met meer dan 100 mensen niet zijn toegestaan.
   
 • Verder vraagt het kabinet iedereen met milde klachten thuis te blijven. Wij volgen dit advies. Heb je milde klachten? Bespreek dan met je leidinggevende wat mogelijk is qua thuiswerken. Heb je ernstigere klachten? Blijf thuis, meld je ziek en neem dan contact op met je huisarts.
   
 • De campus blijft open voor studenten, maar we adviseren je om zoveel mogelijk thuis te studeren en niet naar de campus te komen.
   
 • Ook is nu het advies van het kabinet om zo veel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden. EUR-medewerkers bespreken dit met hun leidinggevenden. Per team kan gekeken worden wat het beste is, bijvoorbeeld een spreiding van experts, vaste vervangers die elkaar afwisselen, etc.
   
 • Niet reizen naar het buitenland. Ook geen dienstreizen naar het buitenland. Is dit onvermijdelijk? Bespreek dit met je leidinggevende.

Geen normale tijden

Het CvB begrijpt dat de coronamaatregelen veel van jullie als medewerkers en studenten vragen en dat dit wellicht tot onrust of onzekerheid leidt. Waar kan, helpen we jullie en samen met jouw leidinggevende/studieadviseur kun je kijken wat je nodig hebt om het werk zo goed mogelijk te kunnen doen. Wij erkennen dat er een extra inspanning van jullie wordt gevraagd. We waarderen ieders betrokkenheid en inzet zeer.

Van onze kant zullen wij zoveel mogelijk onduidelijkheid wegnemen door tijdig en regelmatig te communiceren. We volgen de richtlijnen van regering en het RIVM wat betreft de gezondheidsvragen en zullen van dag tot dag vanuit onze crisisorganisatie kijken welke aanvullende maatregelen wij nodig achten. Heb jij nog vragen of suggesties? Laat dit ons weten!

Overige HR-zaken

Bespreek alle vragen die jullie hebben met jullie directe leidinggevende. Hij/zij wordt op de hoogte gehouden van de meest recente ontwikkelingen op HR-gebied in relatie tot het coronavirus. Houd zelf ook de website www.eur.nl/corona-virus in de gaten, de FAQ’s worden regelmatig aangevuld.

Overige studentenzaken

Houd de website www.eur.nl/corona-virus in de gaten, de FAQ’s worden regelmatig aangevuld. Je kunt verder ook nog contact opnemen met de Service Desk via: (010) 408 88 80 of het contactformulier.

Houd er rekening mee dat we niet alle vragen op korte termijn kunnen beantwoorden. De impact van de genoemde maatregelen moet worden uitgewerkt en dat vergt tijd.