EUR viert Paarse Vrijdag

Vandaag is het in heel Nederland Paarse Vrijdag, een dag om aandacht te besteden aan onze LHBTI+ leden van onze gemeenschap; enom de fundamentele beginselen te herhalen dat niemand bang hoeft te zijn voor afwijzing of vooroordelen op grond van wie hij is of van wie hij houdt.

We steunen iedereen in onze gemeenschap door altijd stelling te nemen tegen pesterijen en discriminatie. En dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat iedereen zich veilig en geborgen voelt in onze instelling. Het betekent open gesprekken voeren over LGBTQ-gerichte en inclusieonderwerpen en een veilig netwerk creëren waar mensen van alle seksuele expressies en oriëntaties met elkaar kunnen praten over hun ervaringen zonder angst of oordeel.

We doen dit via verschillende beleidslijnen die gericht zijn op inclusie, van meer aandacht voor inclusieve vacatureteksten, het gebruik van respectvol taalgebruik tot het maken van inclusief onderwijsbeleid in onze onderwijsprogramma's. In februari organiseren we een informeel rondetafelgesprek met studenten en medewerkers over deze onderwerpen en meer, om te kijken waar we nog verbeteringen kunnen aanbrengen.

Paarse vrijdag is misschien een enkele dag, maar het herinnert ons eraan dat we door inclusie elke dag onze gemeenschap op de EUR verbeteren.

Meer informatie

Voor meer informatie over onze steun voor LGBTQ-leden van onze gemeenschap en ons algemene werk om inclusie en sociale veiligheid binnen onze gemeenschap te genereren, kunt u terecht op onze   Diversity & Inclusion-pagina's of e-mail ons op diversity@eur.nl,

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen