Europese subsidie voor onderzoek naar inzet burgers bij klimaatadaptatie

Hoe kunnen burgers uitgedaagd worden om bij te dragen aan een meer klimaatbestendige openbare ruimte in de stad? Onder leiding van prof. dr. Arwin van Buuren zal een team bestuurskundigen de komende jaren dit onderzoeken binnen het Europese Interreg programma North Sea Region. Het Departement Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft daartoe een onderzoekssubsidie van 250.000 euro binnengehaald.

Belangrijke vraag bij het onderzoek is hoe sociale innovatie ingezet kan worden, om steden klimaatbestendig in te richten. Hoe kunnen burgers medeverantwoordelijk worden voor het ontwerp, de realisatie en het beheer van de openbare ruimte? Het gaat dan bijvoorbeeld om openbare ruimte die bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast. Door ruimte te geven aan maatschappelijk initiatief en in te zetten op co-creatie tussen bestuur en burger, komen meer oplossingen in beeld en wordt het ook makkelijker deze te realiseren, zo is de verwachting.

Binnen het onderzoeksprogramma BEGIN (Blue Green Infrastructures through Social Innovation) werkt het team Van Buuren samen met tien Europese steden (waaronder Dordrecht, Gent, Aberdeen, Hamburg en Göteborg) ) en enkele onderzoeksinstituten. De tien steden hebben zich gecommitteerd aan het echt in de praktijk experimenteren met sociale innovatie en het uitvoeren van de maatregelen die op deze wijze worden bedacht.

“Dit laatste maakt het voor ons extra interessant om mee te doen”, vertelt Arwin van Buuren. “Wij kunnen daadwerkelijk bestuurskundige inzichten rond participatie en governance omzetten in experimenten en zo bijdragen aan het ontwerp van de lokale projecten. Daarmee kunnen we in de praktijk testen of onze kennis over het organiseren van sociale innovatie werkt”.

Het nieuwe onderzoeksproject is ingebed in het lopende RePolis programma van de Erasmus Universiteit. Daarin wordt de relatie tussen maatschappelijke initiatieven en het handelen van overheden bestudeerd.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties FSW | 010 408 2135 | kooistra@fsw.eur.nl