Extra studieplekken vanwege tijdelijke sluiting Polak gebouw

Studieplekken

Het is gelukt om het gemis van de studieplekken in het tijdelijk gesloten Polak gebouw te compenseren. Met creatieve oplossingen zijn extra tijdelijke studieplekken gecreëerd. De verwachting is dat Polak gebouw in maart 2018 weer in gebruik genomen kan worden.

De afgelopen periode is gedegen onderzoek gedaan naar de problematiek en oplossingsrichtingen voor de vloeren in Polak gebouw. Daarbij is vastgesteld dat op een aantal plaatsen de vloeren verstevigd moeten worden. Daarbij ligt er nu een oplossing waardoor het gebouw weer helemaal voldoet aan de richtlijn die de overheid heeft vastgesteld om het gebouw weer veilig te gebruiken. 

De eventuele ingebruikname van het gebouw is afhankelijk van de second opinion van die oplossing, de snelheid waarmee de aannemer de partijen kan mobiliseren en de materialen kan laten vervaardigen. Als dat allemaal voorspoedig gaat, dan verwachten we in maart 2018 Polak weer in gebruik te kunnen nemen. De colleges die vanaf januari (tot maart) in het onderwijsgebouw geroosterd zijn, worden omgeroosterd naar andere gebouwen.

Extra studieplekken voor studenten
Het is ons gelukt om vanaf volgende week met creatieve oplossingen net zoveel tijdelijke studieplekken te realiseren als we vanwege de tijdelijke sluiting van Polak missen. De universiteit doet er alles aan om de studenten goed te faciliteren, zeker met het oog op de examenperiode van december en januari. 

Het aantal tijdelijke studieplekken in het Sanders-gebouw is de afgelopen weken uitgebreid. Vanaf maandag 4 december krijgt Sanders-gebouw bovendien dezelfde extra lange openingstijden als de bibliotheek (maandag t/m vrijdag 8.00 - 24.00 uur, zaterdag en zondag 10.00 - 21.00 uur). Ook vinden studenten hier vanaf 4 december het studielandschap van de faculteit ESSB. In de weekenden zijn als extra voorziening de onderwijszalen in het gebouw open voor zelfstudie. Dit betekent dat in Sanders in de weekenden zo’n 500 studieplekken te vinden zijn. Het G-gebouw gaat dan terug naar zijn reguliere openingstijden. 

Kantoren
In Tinbergen gebouw maken we gebruik van de kantoren die daar al leeg staan in verband met de renovatie van het gebouw. Studenten geven aan dat ze grote behoefte hebben aan stilte-werkplekken. Op dinsdag 5 december worden op de dertiende verdieping daarom stille studieplekken ingericht. In de Theil-hal worden extra studieplekken neergezet met een meer informeel karakter. Ook Siena wordt ingezet ten behoeve van studieplekken. 
                        
Naast bovengenoemde uitbreidingen van studieplekken, biedt de campus nog steeds de al bestaande studieplekken aan. Daarnaast is studeren in pc-zalen en een aantal kleine onderwijszalen mogelijk op het moment dat daar geen onderwijs of tentamen plaatsvindt. Om studenten ook hierin extra tegemoet te komen, worden een vijftigtal zalen aan de app ‘EUR Study Rooms’ toegevoegd. 

Verdere uitbreiding tijdelijke studieplekken
Om de vraag naar studieplekken verder tegemoet te komen, gaan we ook in het nieuwe jaar verder met het uitbreiden van tijdelijke studieplekken, door het plaatsen van tijdelijke huisvesting op lege plekken op de campus. 

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl