Feestelijke presentatie gedenkboek '100 jaar Erasmus School of Economics'

Feestelijke presentatie gedenkboek '100 jaar Erasmus School

Op vrijdag 15 november jl. vond de feestelijke presentatie plaats van het gedenkboek '100 jaar Erasmus School of Economics'. Decor voor deze presentatie was, hoe toepasselijk, het voormalige gebouw van de Nederlandse Economische Hogeschool (NEH) aan de Pieter de Hoochweg. Sinds 2001 is het pand in gebruik door theaterschool Hofplein Rotterdam. In samenwerking met partners, instellingen en bedrijven zijn zij nauw betrokken bij de samenleving op het gebied van jongeren, educatie en cultuur.

In samenwerking met Hofplein Rotterdam werd het publiek van (oud)medewerkers, alumni en relaties een gevarieerd programma voorgeschoteld. Speeches van ondermeer decaan Philip Hans Franses, Casper de Vries (voormalig plaatsvervangend decaan), alumna Jana Beranová en auteur Bas Diemel (Stad+Bedrijf) werden afgewisseld met kleine toneelvoorstellingen, waarbij acteurs van Hofplein Rotterdam in de huid kropen van de oprichters van de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, de heren Ruys, Van Stolk en Mees.

Met leuke sketches pakten zij terug op de gesprekken en discussies die deze heren mogelijk honderd jaar geleden hadden en uiteindelijk leidden tot de oprichting van een praktische en maatschappijgerichte opleiding ter voorbereiding op de complexer wordende handel en economie, onder de naam van Nederlandsche Handels-Hoogeschool.

In de toespraak van Casper de Vries stond het kaartspel ‘Zwarte Pieten’ centraal. Aan de hand van dit populaire gezelschapsspelletje nam hij het publiek mee in een rondje populistische economie. De Vries: “Ik concludeer dat de Macro Zwarte Piet uit Den Haag komt, erg onzeker is en een sturende hand nodig heeft van een ervaren econoom, desgewenst met baard want alles staat in het grote macroboek.”

De Vries roemde o.a. de bijdragen van de Rotterdamse economen Witteveen, Korteweg en Verrijn Stuart. Volgens De Vries hadden de Rotterdamse economen als eersten de moed om tegen de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de gulden, zoals voorgestaan door premier Colijn en DNB president Trip, in opstand te komen en te pleiten voor het verlaten van de gouden standaard.

“Hoewel ik overtuigd Europeaan ben, of beter wereldburger, zou het splitsen van de muntunie met een noordelijke en zuidelijke munteenheid op dit moment een economische zege zijn. Het is wederom vloeken in de kerk...”, aldus De Vries.

In het slot van zijn toespraak wees hij de aanwezigen op de onderwijsvernieuwingen die in Rotterdam altijd een grote rol hebben gespeeld en ook dat ten aanzien van onderzoek veel ten goede is gekeerd. Net als de medische faculteit is ook Erasmus School of Economics vaak de eerste niet-Angelsaksische faculteit die de hoogste positie in het vakgebied bekleedt, aldus De Vries.

Vervolgens betrad ex-stadsdichteres en NEH-alumna, Jana Beranová het podium. Zij droeg het speciaal daarvoor ontworpen lustrumgedicht ‘grenzeloos weiland’ voor aan de aanwezigen in de zaal. Tot slot werden de ouders van de huidige directeur van Hofplein Rotterdam, Caroline Pietermaat, naar voren gevraagd. Het toeval wil dat het echtpaar Pietermaat elkaar als student aan de NEH leerden kennen en verliefd werden. Philip Hans Franses reikten aan hen het eerste exemplaar uit, waarna mevrouw Pietermaat Sr. met een innemende speech de aanwezigen hartelijk bedankte. De boekpresentatie werd afgesloten met een gezellige receptie in de ruimte die in de dagen van de NEH was ingericht als bibliotheek.

Over het gedenkboek ‘100 jaar Erasmus School of Economics’

In het meer dan vierhonderd pagina’s tellende boek wordt de totstandkoming beschreven van een handelsgeoriënteerde hogeschool, de onderwijshervormingen en de ontwikkeling naar de, nog steeds unieke, economische faculteit zoals we deze vandaag de dag kennen. Het rijk geïllustreerde boek bevat naast het thematische deel een meer mensgerichte invalshoek. Dit gedeelte bevat biografische informatie over prominente personen die invloed hebben (gehad) op de Erasmus School of Economics. 

  • Het boek 100 jaar ESE is verkrijgbaar tegen de symbolische prijs van € 19,13 bij de Study Store op campus Woudestein en via de webshop van Erasmus Universiteit Rotterdam.
  • Rotterdam Vandaag & Morgen schreef over de boekpresentatie. Klik hier voor het bericht.