Fijne Internationale Dag van Educatie!

De Verenigde Naties hebben 24 januari uitgeroepen tot Internationale dag van het onderwijs. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam willen we dit vieren door alle EUR-docenten te bedanken voor hun grote inspanningen en enthousiasme tijdens het lesgeven.

We hebben onze studenten gevraagd: wat maakt een goede leraar? En de antwoorden die we kregen hebben niets te maken met hun hoeveelheid kennis, maar met hun vermogen om te inspireren, kritisch denken te stimuleren, relevante maatschappelijke problemen aan te bieden en een veilige en inclusieve omgeving te creëren waarin je elke mening kunt delen, zelfs als de docent het niet eens is met die mening.

 

"A place for every opinion, especially in social science related disciplines. Even if you do not agree".

                                                                                                                                                     - student

 

Wanneer gevraagd, komen docenten met soortgelijke antwoorden. Floor van Rosse, universitair docent op de apotheekafdeling van het Erasmus MC: “Het vermogen om je studenten te inspireren is het belangrijkste kenmerk van een goede leraar. Wanneer je de ogen van de studenten ziet oplichten en merkt dat je echt zinvol bent voor je studenten, dat ze nieuwe perspectieven hebben gevonden of nieuwe inzichten hebben, dat is wat dit zo'n geweldige baan maakt. "

Jeroen Jansz, hoogleraar Communicatie & Media aan ESHCC, maakt graag onderscheid tussen de verschillende onderwijsmethoden. “Een hoorcollege met 200 studenten vereist andere vaardigheden dan lesgeven in een kleine interactieve setting. Tijdens een hoorcollege ben je een goede leraar wanneer je het podium echt in je voordeel kunt gebruiken, met uitstekende presentatievaardigheden en ook mensen op de achterste rijen erbij betrekt. In een interactieve omgeving met veel minder studenten kan een goede leraar een stapje terug doen en observeren, is zeer gevoelig voor groepsdynamiek en klaar om met de juiste kennis in te stappen.”

Beide docenten zijn nauw betrokken bij de Community for Learning & Innovation. Als CLI Fellow heeft Floor de mogelijkheid om één dag per week te werken aan educatieve innovatieprojecten en
-onderzoek. Haar advies voor collega's: “Zorg ervoor dat je een inspirerende werkomgeving kiest, zoals het Education Lab in het Polak-gebouw. Weg van de dagelijkse werkzaamheden. Dit helpt echt om je te concentreren en je cursus opnieuw te ontwerpen, of bijvoorbeeld te werken aan je educatieve innovatieproject. ”

In zijn hoedanigheid van Academisch Directeur van de CLI hoopt Jeroen dat deze Internationale Dag van het Onderwijs een mooie gelegenheid is om over het beroep van leraar te praten. "Natuurlijk komen we veel uitdagingen tegen als leraar in een academische omgeving, maar laten we ook onze zegeningen tellen: het is een mooie baan."

 

Onderwijs aan de Erasmus Universiteit stimuleert je om vérder te denken. Je leert andere invalshoeken te verkennen, zoekt oplossingen en ontdekt nieuw inzichten. Zo verleg je je grenzen.

Heb je een idee om je opleiding te verbeteren of te innoveren? Wil je zelf CLI Fellow worden?

Neem contact op met de CLI: cli@eur.nl

Of volg ons via:

eur.nl/cli

myeur.nl/cli

Facebook @ErasmusCLI

Instagram @Erasmus_CLI