Focus op marketingwetenschap tijdens 103e Dies Natalis

Marketingwetenschap stond centraal tijdens de 103e Dies Natalis van de Erasmus Universiteit Rotterdam op dinsdag 8 november 2016. Twee vooraanstaande Amerikaanse wetenschappers op dit gebied ontvingen een eredoctoraat: Dan Ariely en John Hauser. Rector magnificus prof.dr. Huibert Pols introduceerde de Erasmus Initiatives: drie multidisciplinaire onderzoeksprojecten naar vraagstukken rond gezondheid, verstedelijking en ‘inclusieve’ groei.

Op dinsdag 8 november vierde de Erasmus Universiteit de 103e Dies Natalis, met als thema ‘Consumer Behaviour in the Digital Economy’. De Dies Natalis stond in het teken van marketingwetenschap, een sterke onderzoeksdiscipline van Erasmus School of Economics en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Tijdens de ceremonie ontvingen twee Amerikaanse wetenschappers een eredoctoraat: John Hauser (Kirin hoogleraar Marketing aan M.I.T.'s Sloan School of Management) vanwege zijn onderzoeksbijdragen op het gebied van marketing en zijn centrale rol in de consolidatie van de marketing wetenschap als een wetenschappelijk gebied en Dan Ariely (James B. Duke hoogleraar Psychologie en Behavioral Economics aan Duke University) vanwege de impact en valorisatie van zijn innovatieve onderzoek op het gebied van ‘consumer decision making’.

In zijn speech ging John Hauser in op de ontwikkeling van marketing wetenschap, van het eerste gebruik van statistieken tot en met digitalisering. Volgens Hauser is de volgende stap ‘machine learning’: op basis van allerlei data precies weten wat individuele consumenten willen. “We bereiken nu het punt waarbij machines en mensen samen een zo duidelijk mogelijk beeld maken van wat de consument wil in nieuwe producten.”

Dan Ariely ging in op menselijk gedrag en irrationaliteit. Volgens hem is een consument niet een ‘homo economicus’ die altijd optimaal gedrag vertoont. “Mensen vertonen irrationeel gedrag. Dat biedt gelukkig ruimte voor verbetering.” Mensen kunnen worden gestimuleerd om hun gedrag aan te passen door zaken expliciet zichtbaar te maken, stelde Ariely.

Introductie Erasmus Initiatives

Rector magnificus prof.dr. Huibert Pols introduceerde de Erasmus Initiatives: drie multidisciplinaire onderzoeksprojecten naar vraagstukken rond gezondheid, verstedelijking en ‘inclusieve’ groei. “We willen ons onderzoek, ons onderwijs en onze universiteit nog relevanter maken dan nu al het geval is. De verbinding met onze omgeving is - letterlijk - het fundament van onze universiteit.”

Onderzoekers van de Erasmus Universiteit vanuit verschillende disciplines gaan samenwerken rond een aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Vraagstukken waaraan wetenschappers van de Erasmus Universiteit met hun specifieke kennis een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

De drie Erasmus Initiatives zijn ‘Smarter Choices for better health’, ‘Vital Cities and Citizens’ en ‘Inclusive Growth’. Hoe gaan we om met een stijgende zorgvraag terwijl budgetten onder druk staan? Wat betekenen de groei van steeds grotere agglomeraties voor het leven in steden? Hoe kun je bijvoorbeeld sociale cohesie behouden?

Het College van Bestuur investeert in totaal 12,6 miljoen in de Erasmus Initiatives. Faculteiten vullen dit bedrag verder aan. Ook wordt er nauw samengewerkt met het Erasmus Trustfonds.

Tijdens de viering in de aula verzorgde alumna Neelie Kroes een gastrede over de kansen die digitalisering (de vierde Industriële Revolutie) biedt om mensen met elkaar te verbinden. Saskia Krijger tenslotte kreeg de Athena Prijs toegekend.

Alle informatie over de 103e Dies Natalis op deze site.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 408 1216 of press@eur.nl