Frank van der Duijn Schouten interim-decaan Erasmus School of Economics

Frank van der Duijn Schouten

Het College van Bestuur heeft prof.dr. Frank van der Duijn Schouten met ingang van 1 februari 2019 benoemd tot interim-decaan van Erasmus School of Economics. Van der Duijn Schouten was onder meer rector magnificus van Tilburg University en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij volgt prof.dr. Philip Hans Franses op, die sinds 2006 decaan is.

Van der Duijn Schouten is emeritus-hoogleraar mathematische besliskunde. Tot 1 oktober van dit jaar was hij interim-decaan van Erasmus School of Philosophy. Onder zijn leiding is filosofie duurzaam verankerd als volwaardig wetenschapsgebied binnen de Erasmus Universiteit.

Volgens het College van Bestuur is Frank van der Duijn Schouten een zeer ervaren en gerespecteerd bestuurder. Hij is dan ook uitermate goed toegerust om Erasmus School of Economics, de oudste faculteit van de Erasmus Universiteit, (tijdelijk) te leiden.

Er is besloten een interim-decaan te benoemen omdat de zoektocht naar een nieuwe decaan de afgelopen periode helaas niet heeft geresulteerd in het vinden van de juiste kandidaat. Van der Duijn Schouten is nu benoemd voor een periode van anderhalf jaar. Die interim-periode wordt gebruikt voor het werven van een nieuwe, vaste decaan voor Erasmus School of Economics.

De benoeming van de interim-decaan vond plaats in nauw overleg met de Benoemingsadviescommissie van de faculteit, bestaande uit wetenschappers en ondersteunende staf en de Adviescommissie Medezeggenschap bestaande uit een vertrouwenscommissie van de Faculteitsraad.

Frank van der Duijn Schouten is een zeer ervaren en gerespecteerd bestuurder.

  

 

 

Grote waardering

Het College van Bestuur is prof. dr. Philip Hans Franses buitengewoon erkentelijk voor zijn grote inzet en waardevolle werk voor Erasmus School of Economics én de Erasmus Universiteit. Hij heeft er de afgelopen twaalf jaar voor gezorgd dat de faculteit nu een sterke, internationaal toonaangevende en ambitieuze speler is.

Prof.dr. Franses, lid van de KNAW, is naast zijn decanaat altijd actief wetenschapper gebleven. Gedurende zijn decanaat bekleedde hij een reeks wetenschappelijke nevenfuncties en ontving hij diverse onderscheidingen. Zo is hij lid van de World Economic Forum Expert Group en Fellow van het International Institute of Forecasters. In 2012 ontving hij een eredoctoraat van Chiang Mai University (Thailand) en sinds dit jaar is hij Honorary Chair Professor aan de Asia University (Taiwan).

Franses kan zich na 1 februari weer volledig wijden aan zijn wetenschappelijke werk. Franses blijft verbonden aan Erasmus School of Economics, als hoogleraar toegepaste econometrie en hoogleraar marketing research.

Over Frank van der Duijn Schouten

Frank van der Duijn Schouten (1949), emeritus hoogleraar mathematische besliskunde, studeerde wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1979 promoveerde hij aan de Universiteit Leiden. Gedurende zijn academische carrière heeft hij een groot aantal bestuurlijke functies binnen de academische wereld bekleed. Zo was hij negen jaar rector magnificus van Tilburg University en van 2013 tot 2015 rector magnificus van de VU. Tot 1 oktober 2018 was hij interim-decaan van Erasmus School of Philosophy.

Meer informatie

Voor meer informatie: Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl