Geen directe invloed bedrijfsleven op onderwijs en onderzoek RSM

Campus Woudestein

Er is geen sprake van directe invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs of wetenschappelijke onderzoeken van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Dat blijkt uit het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van prof.dr. Gerard Mols (oud-rector magnificus Universiteit Maastricht) naar banden tussen RSM en het bedrijfsleven. Wel is aanscherping van de werkwijze en meer transparantie van RSM op een aantal punten aan de orde, aldus de commissie.

Deze commissie werd in juni 2017 ingesteld door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam naar aanleiding van een rapport van ‘Changerism’ over de banden tussen RSM en het bedrijfsleven.
De commissie heeft op grondige wijze een onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen RSM en het bedrijfsleven en de mogelijke invloed daarvan op het curriculum. Daarnaast is door de commissie bezien of er binnen RSM in afdoende mate is voorzien in de naleving van voorschriften en procedures van de Erasmus Universiteit aangaande het waarborgen van wetenschappelijke integriteit.

Geen directe invloed

In haar onderzoeksrapport constateert de Commissie Mols dat er geen sprake is van directe invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs of wetenschappelijke onderzoeken van RSM. De faculteit heeft de procedures en protocollen op orde, maar aanscherping van de werkwijze en meer transparantie is wel relevant.
De aanbevelingen in het rapport van de commissie hebben met name te maken met verdergaande aanscherping van wetenschappelijke integriteit, aanscherping en handhaving van de regeling nevenwerkzaamheden, een vereenvoudiging van de nu gecompliceerde organisatiestructuur van RSM Faculteit enerzijds en aanpalende BV’s anderzijds en blijvende aandacht voor de cultuur van wetenschappelijke integriteit.

Waarde van wetenschappelijke integriteit

Prof.dr. Steef van de Velde, decaan van RSM, neemt de aanbevelingen uit het rapport van de onafhankelijke onderzoekscommissie over en ziet toe op het verder aanscherpen en handhaven van de regels op basis van de aanbevelingen uit het rapport. Van de Velde: ‘De commissie heeft zorgvuldig en gedegen onderzoek gedaan. We hechten zeer veel waarde aan wetenschappelijke integriteit en zullen er alles aan doen om die ook in de toekomst te borgen. De samenwerking met het bedrijfsleven is en blijft voor ons zeer belangrijk; daarin is transparantie en zorgvuldigheid inderdaad essentieel. We hebben inmiddels al de nodige zaken in gang gezet. Zo komt er een openbaar RSM Corporate Register waarin alle contacten met het bedrijfsleven transparant en overzichtelijk zijn geregistreerd. We screenen contracten tussen RSM en het bedrijfsleven en passen deze zo nodig aan op bepalingen waaruit enige invloed van het bedrijfsleven op het onderwijs zou kunnen voortvloeien. Voortaan zullen ook de consultancy- en onderwijsactiviteiten binnen de BV’s van de EUR-Holding als nevenwerkzaamheden worden geregistreerd. Dit past ook allemaal in het kader van onze in mei vorig jaar aangekondigde nieuwe missie ‘RSM- a force for positive change in the world.’’
Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam toetst en monitort de voortgang van de acties. Met betrekking tot de complexe organisatiestructuur stelt het CvB een onafhankelijke adviescommissie in die moet komen met concrete adviezen.
Het rapport van de commissie Mols en de reactie van het College van Bestuur zijn zijn hieronder terug te vinden.

Samenstelling commissie

De onafhankelijke onderzoekscommissie bestond uit prof.dr.em G.P.M.F. Mols (voorzitter, emeritus hoogleraar straf en strafprocesrecht aan de Universiteit Maastricht en oud-rector magnificus van diezelfde universiteit), prof.dr.em H. Verbruggen (emeritus hoogleraar International Environmental Economics voormalig decaan van de Faculty of Economics and Business Administration, Vrije Universiteit) en prof.dr.em J.G. Kuijl (emeritus hoogleraar bedrijfseconomie, Universiteit Leiden en Universiteit Maastricht).

Corporate Register

Het genoemde Corporate Register zal basisinformatie bevatten over de betrokken partij(en), en de soort overeenkomst die is afgesloten. Het register wordt op korte termijn openbaar.

Meer informatie

Marianne Schouten, communications manager RSM, T 010 408 2877 E mschouten@rsm.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen