Gemeenten te slordig bij bepalen WOZ-waarde?

Foto van A.W. Schep

Gemeenten moeten beter hun best doen om de WOZ-waarde van woningen nauwkeuriger vast te stellen, zo blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum. Televisieprogramma Kassa van BNNVARA besteedde aandacht aan dit rapport. Arjen Schep, bijzonder hoogleraar Heffingen van de Lokale Overheden aan Erasmus School of Law, stelt in de aflevering dat de werkwijze van gemeenten niet ideaal is, maar wel noodzakelijk.

Door de schaalgrootte en de wettelijke systematiek van de jaarlijkse WOZ-waardering, waarbij ongeveer acht miljoen woningen een nieuwe waardering krijgen, is het onmogelijk voor gemeenten om ieder huis afzonderlijk door een taxateur te laten waarderen. “Deze situatie heeft tot gevolg dat gemeentes pas bij bezwaar en beroep goed kunnen kijken naar hoe de individuele woning daadwerkelijk afwijkt van de woningen waarmee deze in het model wordt vergeleken”, aldus Schep. 

Schep ziet in dit huidige systeem een functie voor zogeheten no-cure-no-pay-bureaus, welke op grond van de gelijknamige tariefstructuur bezwaar indient tegen WOZ-waarderingen voor burgers. Dat deze bureaus veel geld kunnen verdienen met het aanbieden van deze diensten, ‘’is onvermijdelijk’’, volgens Schep. Fouten in de WOZ-waardering zijn nou eenmaal mogelijk op grond van het huidige systeem. “Wanneer gemeenten bij de rechter niet goed kunnen uitleggen hoe een door het model vastgestelde WOZ-waarde zich verhoudt tot de woning van de bezwaarmaker, zal de rechter deze niet in stand laten en meegaan in de argumenten die het no-cure-no-pay-bureau aandraagt”.

Professor
Meer informatie

Bekijk hier het fragment van Kassa. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen