GO voor de LMS Verwerving

De afgelopen maanden is er door diverse teams hard gewerkt aan de voorbereidingen op de Europese aanbesteding van ons nieuwe LMS.

Het Functionele Team, met daarin vertegenwoordigers van de faculteiten onder leiding van de ‘Product Owner’ Wilco te WInkel, heeft een set Functional requirements opgesteld. Het Architectuur Team, met daarin vertegenwoordigers van IT en het CIO office, hebben zich gestort op de Niet-Functionele eisen en beschreven hoe het nieuwe LMS in samenhang met andere EUR systemen moet gaan functioneren. En daarnaast zijn er op deelonderwerpen nog heel veel andere specialisten vanuit de EUR (en daarbuiten) betrokken geweest.

In mei hebben we al die eisen en wensen voorgelegd aan mogelijke leveranciers van een LMS door een Markt Consultatie uit te voeren. We hebben daarbij van maar liefst 9 leveranciers een reactie gekregen! (en dat zijn er best veel!). Die reacties hebben ons geholpen om ons Pakket van Eisen nog scherper en beter te maken. We hebben nu dan ook alle stukken gereed voor de Europese aanbesteding.

Afgelopen dinsdag 21 juni hebben we, nadat de projectstuurgroep DLWO Onderwijs groen licht had gegeven, ook de Programma Stuurgroep Digitaal = Normaal gevraagd om akkoord met de publicatie van de LMS aanbesteding per 1 juli aanstaande!

Ook deze Stuurgroep gaf ons een ‘GO’ voor de volgende stap en besloot tegelijkertijd dat een succesvolle ingebruikname van ons nieuwe LMS alleen maar mogelijk is als we de implementatie van het LMS samen met het inrichten van een moderne supportorganisatie oppakken en met sterke betrokkenheid van docenten.

En dat is een forse maar ook prachtige uitdaging voor de Erasmus! Eén die de EUR echt een grote stap verder gaat brengen bij haar ambities rondom moderne vormen van Onderwijs (ja, Onderwijs met een hoofdletter!).

Een ambitie waar we met alle betrokkenen met veel energie aan verder gaan werken!

Namens alle meewerkers aan het LMS project,

Dominique Campman

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen