Godfried Engbersen benoemd in twee Rijkscommissies

Socioloog Engbersen spreekt over armoede bij Studio Erasmus
Arie Kers

Godfried Engbersen, hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is deze zomer door de regering benoemd als voorzitter van de Commissie Sociaal Minimum en als lid van het Maatschappelijke Impact Team (MIT).

De Commissie Sociaal Minimum gaat onderzoeken wat verschillende huishoudtypen nodig hebben om rond te kunnen komen en om mee te kunnen doen aan de maatschappij. Ze gaat ook kijken naar de systematiek van het sociaal minimum. De commissie presenteert binnen een jaar haar eindrapport.

Het Maatachappelijke Impact Team is opgericht om naast het Outbreak Management Team de regering te adviseren over de bredere sociaalmaatschappelijk en economische impact van voorgestelde maatregelen om corona tegen te gaan. Het lidmaatschap van Engbersen sluit nauw aan bij het langlopende onderzoekproject Maatschappelijke Impact van Corona waar hij sinds april 2020 leiding aan geeft.

Godfried Engbersen “Ik vind het van groot belang dat we op een fundamentele manier gaan kijken naar het sociaal minimum gelet op huidige problemen van bestaanszekerheid. Daarom heb ik het voorzitterschap graag aanvaard.. Daarnaast ben ik verheugd dat de regering heeft geluisterd naar de oproep om ook sociaal-, economische en gedragswetenschappelijke inzichten evenredig mee te nemen in de besluitvorming bij grote gebeurtenissen die de Nederlandse samenleving treffen zoals de coronapandemie. Ik hoop dat ik met mijn inzet ook, voor zowel de Commissie Sociaal Minimum als het MIT, wetenschap en de beleidspraktijk meer met elkaar kan verbinden”

Over Godfried Engbersen

Prof.dr. Godfried Engbersen is hoogleraar Algemene Sociologie aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, Departement Bestuurskunde en Sociologie. Sinds 2014 is hij ook lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.  Kernthema's in zijn onderzoek zijn vraagstukken van sociale ongelijkheid, internationale migratie en de onbedoelde gevolgen van beleid en kennis. Zijn huidige onderzoek richt zich op transnationalisme, arbeidsmigratie vanuit Midden- en Oost-Europa en stedelijke ongelijkheid. In april 2020 is hij gestart met een grootschalig onderzoek naar de maatschappelijke impact van COVID-19.

 

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen