Grensoverschrijdende dimensies in digitaal activisme en protest

Uitgave Review of Communication onder co-redactie van dr. Delia Dumitrica
People demonstrating with signs
Person texting at demonstration

Van Black Lives Matter protesten tot Women's Marches over de hele wereld, de wereldwijde verspreiding van sociale rechtvaardigheid, zoals racisme, vrouwenhaat, of klimaatverandering, roept nieuwe vragen op over hoe digitale technologieën wereldwijde verbindingen tussen activisten vergemakkelijken of belemmeren. De nieuwste uitgave van het vakblad Review of Communication, mede samengesteld door dr. Delia Dumitrica, Erasmus School of History, Culture and Communication, en dr. Giuliana Sorce, Eberhard Karls Universität Tübingen, stelt de vraag hoe politieke doelen wereldwijd verspreiden, welke rol digitale technologieën daarbij spelen, en uiteindelijk, wat het "transnationale" betekent voor schijnbaar universele doelen, wereldwijde collectieve identiteiten en activistische praktijken.

Professor
Meer informatie

Access the full issue of Review of Communication online

Gerelateerde content
Can film provide a shared language for activism? Dr. Delia Dumitrica, Assistant Professor in the Media & Communication program at ESHCC recently discussed…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen