Groeiagenda Zuid-Holland: Investeren in onze toekomst

De Groeiagenda Zuid-Holland is een gezamenlijk initiatief van bedrijven, kennisinstellingen en overheden in Zuid-Holland, waaronder Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), gericht op nieuwe banen en duurzame bedrijvigheid voor de regio en Nederland

Met de Groeiagenda Zuid-Holland kunnen we onze krachten bundelen om maximale maatschappelijke impact te realiseren. Dit sluit mooi aan op de strategie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. We moeten juist nu investeren in onze samenleving en de kenniseconomie, voor meer innovatie en uiteindelijk meer en een breder gedeelde welvaart”, aldus Ed Brinksma voorzitter College van Bestuur EUR.

Nu investeren in onderzoek en onderwijs

In Zuid-Holland gebeurt onderzoek op topniveau. De Groeiagenda Zuid-Holland is van mening dat we daar in moeten investeren. In talent, in campussen met testfaciliteiten en in productiefaciliteiten. Daarmee creëren we banen, brengen we innovaties sneller naar de samenleving en ontstaat er brede welvaart. Met de Groeiagenda Zuid-Holland benutten we de kansen in onze regio om zo een grotere bijdrage aan de Nederlandse economie en samenleving te leveren. Samen willen we fors investeren in:

  • het leven lang ontwikkelen van mensen;
  • het openbaar vervoer om het dicht verstedelijkte gebied te verbinden;
  • Nieuwe infrastructuur voor duurzame energiebronnen;
  • Slimme technologieën én toepassingen voor bedrijven die hier in de regio produceren.

Het Rijk als partner

Dat kunnen we niet alleen. We vragen het Rijk om mee te doen, en sámen met Zuid-Hollandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden op basis van een gezamenlijke groeiagenda deze belangrijke uitdagingen aan te pakken. Zo zorgen we voor meer huizen, meer vakmensen, betere bereikbaarheid en infrastructuur voor de energietransitie. Want als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland er de vruchten van.

Groeiagenda Zuid-Holland

Gerelateerde content

AI-hub Zuid-Holland van start

De netwerkorganisatie ‘AI-hub Zuid-Holland' zal één uithangbord en aanspreekpunt vormen voor bedrijven en kennisinstellingen in Zuid-Holland die willen werken…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen