Gronings Letselschadecongres

Op maandag 3 oktober vertrok de groep studenten van de master Aansprakelijkheid en Verzekering naar de Rijksuniversiteit Groningen, om daar het 10e Gronings Letselschadecongres te bezoeken. Het thema van het congres dit jaar luidde: ‘Schadebegroting in Letselschadezaken.’

Na een lange reis begon de dag met een interessante spreker, namelijk prof. mr. T. Hartlief over schadebegroting en de (on)begrensde mogelijkheden die artikel 6:97 BW biedt. Hierna kwam prof.mr. M.A. Loth aan het woord. Hij sprak over een andere benadering in de letselschade, namelijk de capaciteitenbenadering. Na de lunch ging het congres verder met een lezing over het berekenen van toekomstschade en gingen twee advocaten in debat over waarheidsvinding en fraudebestrijding. De laatste lezing van de dag werd gehouden door mr. H. de Hek, die inzicht gaf in de manier waarop een rechter de schade begroot. De dag werd vervolgens afgesloten met een borrel.