Grote waardering voor ESE 'toppers'

Grote waardering voor ESE 'toppers'

Op vrijdag 5 april 2013 zijn tijdens een feestelijke bijeenkomst de toponderzoekers en topdocenten van Erasmus School of Economics in het zonnetje gezet door de Rector Magnificus Henk Schmidt en de decaan van Erasmus School of Economics Philip Hans Franses. Jaarlijks wordt aan talentvolle onderzoekers en topdocenten een aanmoedigingsprijs verstrekt om de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek te stimuleren. Om zowel het aanstormend talent als ook de senior toponderzoeker te belonen, zijn er twee categorieën op het gebied van onderzoek, te weten Top Talent Researcher en Top Senior Researcher. Ook werden er dit jaar weer de Top Lecturer, de Visibility Award en bij hoge uitzondering de Support Award uitgereikt.

Top Senior Researcher
In de categorie Top Senior Researcher werden door de Rector Magnificus predicaten en geldprijzen uitgereikt aan Michael McAleer, Philip Hans Franses, Peter Wakker, Han Bleichrodt, John Geweke, Eddy van Doorslaer, Otto Swank, Peter Goos en Stefan Stremersch. Het predicaat Top Senior Researcher is voorbehouden aan toponderzoekers die voorkomen in o.a. de ESB Economen Top 40.

Top Talent Researcher
Daarna volgde de erkenning voor de Top Talent Researchers.  Aurelien Baillon, Martijn de Jong, Philip Koellinger, Vardit Landsman-Schwartz, Kirsten Rohde, Andreas Pick, Wing Way Tham en Patrick Verwijmeren mochten deze Award in ontvangst nemen wegens excellent wetenschappelijk onderzoek wat heeft geresulteerd in minimaal 2AA/A en/of P* publicaties in de afgelopen drie jaar.

Top Lecturer
Philip Hans Franses viel vervolgens de eer te beurt om het predicaat Top Lecturer toe te kennen. Alle waardering en een geldprijs waren er voor Jurien Kamphorst, Hans van Kippersluis, Julian Emami Namini en Han Smit.

Visibility Award
Voor het vierde opeenvolgende jaar vond ook de uitreiking van de 'Visibility Award' plaats. Waar vorig jaar één Award werd uitgereikt, werden er dit jaar drie Visibility Awards uitgereikt. Philip Hans Franses reikte de Awards in deze categorie uit aan Willem Verbeke en Liesbeth Noordegraaf. Door hun media optredens in 2012 zetten zij Erasmus School of Economics op de kaart.

Support Award
Tot slot is bij hoge uitzondering voor het eerst de Support Award uitgereikt. Saskia Krijger, die in oktober 2012 al ‘De Desiderius’ in ontvangst mocht nemen van het College van Bestuur van de EUR, werd nu door de Erasmus School of Economics zelf beloond voor haar buitengewone inzet de afgelopen zes jaar.

Hieronder vindt u een korte impressie van de Erasmus School of Economics Awards.