Half miljoen euro voor onderzoek naar regeldruk binnen het onderwijs

Half miljoen euro voor onderzoek naar regeldruk binnen het

Waarom wordt er, ondanks alle pogingen om dit in te perken, binnen het onderwijs nog steeds veel regeldruk ervaren? En hoe kan dit probleem alsnog goed worden aangepakt? Dit zijn twee van de kernvragen van een nieuw onderzoeksproject onder leiding van prof. mr. Pieter Huisman (Erasmus School of Law). Het Nationaal Regieorgaan Onderzoek (NRO) van de NWO stelt hiervoor 500.000 euro ter beschikking.

Bij het nieuwe onderzoek naar regelgeving en -druk binnen het primair en voortgezet onderwijs wordt samengewerkt met een team van de Vrije Universiteit Amsterdam, aangestuurd door prof. mr. dr. Miek Laemers. Met het beschikbare geld zal onder andere een AIO worden aangetrokken.

Het onderzoek richt zich op verklaringen voor regeldruk en doeltreffender inzet van interventies om deze druk te verkleinen en sturingsruimte te vergroten. Onderzoeksleider prof. mr. Pieter Huisman, bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht aan Erasmus School of Law: “Het gevoel van regeldruk ontstaat niet alleen door de regeltjes zelf, maar ook door de perceptie van de betrokkenen. De wijze waarop mensen de regels interpreteren en de wijze waarop ze ernaar handelen, speelt namelijk een grote rol. Er bestaat namelijk altijd ruis tussen regels en de interpretatie van die regels. We kijken dus niet alleen juridisch, maar vooral ook naar gedrag.”

Case studies
Naast twee case studies, waarin processen worden bestudeerd, zal empirisch onderzoek worden uitgevoerd bij een aantal onderwijsinstellingen. Huisman: “Regeldruk is een fundamenteel probleem dat al lang binnen het onderwijs rondzingt, maar nog nooit goed is onderzocht vanuit de onderwijswetenschappen. Als we echt willen doorgronden wat fundamentele oorzaken zijn, dan zal er – net als bijvoorbeeld bij de zorg – meer geïnvesteerd moeten worden in onderzoek op het gebied van de rol van wetgeving in onderwijs.”

Met dit programma voorziet het NRO in een specifieke informatiebehoefte van het ministerie van OCW op deze thematiek. Ook geeft het NRO een stimulans aan het onderwijsrecht als wetenschappelijke discipline, hiertoe ook verzocht door het ministerie van OCW en de Tweede Kamer.

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl