Hanan El Marroun benoemd tot bijzonder hoogleraar Biologische psychologie

Per 1 maart 2021 wordt Hanan El Marroun benoemd tot bijzonder hoogleraar Biologische psychologie, in het bijzonder middelengebruik en hersenontwikkeling aan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Zij zal onder andere onderzoek gaan doen naar de gevolgen van blootstelling van verslavende middelen op hersenfunctie en structuur. De leerstoel is ingesteld door Stichting Volksbond Rotterdam.

Verslaving wordt meestal gezien als aandoening in volwassenen, maar een hoog percentage van mensen met een verslaving beginnen vaak op jonge leeftijd met het gebruik.  Daarnaast zijn er steeds meer aanwijzingen dat we verslaving kunnen zien als een neurobiologische ontwikkelingsstoornis die al begint op zeer jonge leeftijd.
Hanan El Marroun: “Ik ben nieuwsgierig hoe de hersenontwikkeling bij jonge kinderen en adolescenten in relatie tot blootstelling aan middelen plaatsvindt, dat is ook een van mijn belangrijkste onderzoeksthema’s. Wat zijn de gevolgen van blootstelling aan middelen zoals alcohol, cannabis, en tabak op hersenfunctie en structuur in kinderen en jongeren? En wat zijn de voorspellers van middelenmisbruik of verslaving bij jongvolwassenen?”.

Extra aandacht kwetsbare periodes

In de hersenontwikkeling zijn er twee periodes die mogelijk extra gevoelig zijn voor blootstelling aan verslavende middelen, namelijk de eerste 1000 dagen in het leven van een kind èn de tienertijd. Middelengebruik in de zwangerschap heeft gevolgen voor de emotionele en gedragsontwikkeling, de cognitieve en sociale ontwikkeling. “Vandaar dat ik extra aandacht leg op het gebruik van middelen van de ouders tijdens de zwangerschap en op middelengebruik in de tienertijd.” geeft El Marroun aan. Met nieuwe inzichten kunnen innovatieve preventie en interventieprogramma’s ontwikkeld worden.

Over Stichting Volksbond Rotterdam (SVR)

SVR initieert en financiert vernieuwend onderzoek, en stimuleert kennisvermeerdering over maatschappelijk relevante vormen van verslaving en gedragsafhankelijkheid. Wetenschappelijk onderzoek neemt hierbij een belangrijke plaatst in. SVR heeft hiertoe al een jarenlange relatie met zowel de Erasmus Universiteit Rotterdam als de Universiteit van Amsterdam. Aan de UvA heeft SVR een bijzondere leerstoel ingesteld voor onderzoek naar verslavingsgenetica. Het onderzoeksveld van Hanan El Marroun, de neurobiologie, is hieraan complementair. SVR verwacht veel van het onderzoek bij ESSB als ook van de samenwerking met UvA.

Over Hanan El Marroun

Prof. dr. Hanan El Marroun is neurowetenschapper en epidemioloog en is gepromoveerd bij het Erasmus MC. Ze benadert de psychologie vooral uit biomedisch oogpunt. In haar onderzoek past ze een multidisciplinaire aanpak toe om vanuit verschillende uitgangspunten het onderwerp middelengebruik en de gevolgen ervan te benaderen. Naast onderzoek draagt Hanan El Marroun ook bij aan bachelor- en masteronderwijs bij het Departement Psychology, Education & Child Studies onder andere als coördinator van het vak verslaving.

Zij is geboren en getogen in de Schilderswijk in Den Haag. Haar ouders komen uit het Noorden van Marokko (Tétouan) en zijn eind jaren 60 als arbeidsmigranten naar Nederland gekomen. “Ik ben zeer verheugd en heel trots op mijn benoeming als hoogleraar, en ik hoop in mijn nieuwe rol een voorbeeld te zijn voor vele jongeren uit achterstandswijken.”

El Marroun werkt per week twee dagen bij ESSB en drie dagen in het Erasmus MC, afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie.

In de media

"Hoe eerder je ingrijpt in het leven van kinderen, hoe beter” - In gesprek met prof. dr. Hanan El Marroun bij Sociaalweb.nl

Onderzoeker

dr. Hanan El Marroun

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB, 06 83676038, kooistra@essb.eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen