Helemaal klaar met corona – én met de overheid

Gijs van Oenen

De opvatting van de overheid is definitief ‘ook maar een mening’ geworden. Filosoof Gijs van Oenen ziet in NRC daarin de opkomst van een nieuw fenomeen, burgerlijke ongehoorzaamheid 3.0.

“De coronamaatregelen hebben tot een lawine aan opinies en kritiek geleid. Niet vreemd: het onderwerp gaat iedereen aan, de urgentie is evident, en wat eraan gedaan kan of moet worden is relatief ongewis. Het vertrouwen dat kabinet en RIVM een juiste aanpak weten te vinden, brokkelt af. Blijkens recent onderzoek raakt het land steeds meer verdeeld tussen degenen die ‘klaar zijn’ met de maatregelen en zij die juist strenger optreden wensen. Tegelijk gaat deze stijging van mondigheid en wantrouwen samen met een toename van laksheid qua preventie op straat, maar ook in de privésfeer. Koning, minister, admiraal, zondigen doen ze allemaal!

Maar het gaat hier om meer dan incidentele menselijke zwakte. Historicus Piet de Rooy geeft een goede voorzet tot diepere analyse waar hij in NRC het betreffende gedrag in verband brengt met illiberaal populisme. Ik ga nog iets verder: we hebben te maken met de opkomst van een nieuw fenomeen, burgerlijke ongehoorzaamheid 3.0.”

Lees het gehele artikel op NRC.

Universitair Docent

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen