dr.
(Gijs) GH van Oenen

dr. (Gijs) GH van Oenen
Erasmus School of Philosophy ESPhil
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
J5-43
Email
vanoenen@esphil.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Gijs van Oenen (1959) is associate professor in practical philosophy at Erasmus School of Philosophy. Van Oenen studied Political Science at the University of Amsterdam and obtained his Master’s degree in 1986. He received his PhD from the University of Amsterdam in 1994, with a dissertation on legal philosophy.

Dr. van Oenen has worked at the Haarlem Polytechnic, the University of Amsterdam, Webster University Leiden and the Academy for Architecture Rotterdam. He joined Erasmus University in 1994. His research focuses on political theory, rule of law, 'gedogen' (forebearance), multiculturalism, architecture, (art and) public space and interpassivity.

From 2007 until 2013, he was head of the research programme Interpassive metal fatigue, sponsored by the Dutch Organisation for Scientific Research (NWO). In this project, the hypothesis is that people in modern democracy cannot manage to live up to our own promise of emancipated life, because the incessant democratic interaction and rational consent that modern society exacts from us, is becoming ‘too much of a good thing’ for us. Symptoms of this condition are starting to show up, in the form of e.g. aversion, capsularization, detachment, disinterest and outsourcing. The research project aimed to track down and analyse the symptoms of interpassivity in three main areas of modern social life: politics and governance; labour and economics; citizenship and public space.

Van Oenen plays an active role in academic as well as in public political, social and philosophical debates.

More information can be found on: http://www2.eur.nl/fw/law/

    • G.H. van Oenen (2019). De rekening van Srebrenica. NRC Handelsblad. [go to publisher's site]
    • G.H. van Oenen (2012). Habermas en het postmodernisme. De Witte Raaf, 18-18.
    • G.H. van Oenen (2009). Vrijstaat. Hoe Amsterdam in 1980 zijn onschuld verloor. De Witte Raaf, 24 (141), 1-3.
    • G.H. van Oenen (2005). Interactieve metaalmoeheid. De flexibele mens kan het niet meer bijbenen. Happy, Magazine bij Pursuit of Happiness in Leidsche Rijn, 8-12.
    • G.H. van Oenen (2005). Ideologisch tekort. Over de tentoonstelling Populism. De Witte Raaf, 28-29.
    • G.H. van Oenen (2005). Interactivity fatigue. Flexible man can no longer keep up. Happy, Magazine bij Pursuit of Happiness in Leidsche Rijn, 73-75.
    • G.H. van Oenen (1999). Flikkeringen van identiteit. Indirect. Personeelsblad van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, 6 (nov. '99), 18-18.
    • G.H. van Oenen (1997). Erin of eruit: immigratie. De Helling, 10 (4), 28-31.
    • G.H. van Oenen (2019). De Nashville-verklaring. Over Bijbelse seksualiteit en modern zelfbegrip. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 10 (2), 17-32. [go to publisher's site]
    • G.H. van Oenen (2018). Robert Pfaller: theorist of public grace. Continental Thought & Theory, 2 (1), 104-131.
    • G.H. van Oenen (2018). Bestuursrecht in tijden van democratie en populisme. Drie uitdagingen. Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB), 198-200.
    • G.H. van Oenen (2017). Omgevingswet, participatie en democratische vermoeidheid. Beleid & Maatschappij, 43 (3), 68-72.
    • G.H. van Oenen (2016). Omgevingswet, participatie en democratische vermoeidheid. Beleid en Maatschappij, 43 (3), 68-72.
    • G.H. van Oenen (2015). Bespreking van Anthropocene observatory. De Witte Raaf, 174.
    • G.H. van Oenen (2015). Kunst als politieke verlosser. De Witte Raaf, 176.
    • G.H. van Oenen (2014). Eerste hulp bij emancipatie: waarom we nudging nodig hebben. Justitiele Verkenningen, 40 (4), 24-36.
    • G.H. van Oenen (2014). Kijk dan, ik ben een burger - zo moet het. Tijdschrift voor sociale vraagstukken, 3, 20-23.
    • G.H. van Oenen (2012). Ups and downs of interpassivity. Email dialogue between Geert Lovink and Gijs van Oenen. Theory & Event, 2012 (15/2).
    • G.H. van Oenen (2012). Het creatieve verzet van de interpassieven. Een reactie op de commentaren in het Krisis-dossier over Nu even niet! Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2012 (2), 65-67.
    • G.H. van Oenen (2012). Fortuynisme als neotraditionalisme. Beleid en Maatschappij, 2012 (2), 240-241.
    • G.H. van Oenen (2012). Languishing in securityscape. The interpassive transformation of the public sphere (Reprint of this 2004 article in: Open! Art, culture & the public domain. Key texts 2004-2012, SKOR, Nai/010). Open, cahier on art and public domain, 16-24.
    • G.H. van Oenen (2012). Geslaagde emancipatie als probleem voor de politie. Justitiele Verkenningen, 2012 (38/5), 84-93.
    • G.H. van Oenen (2011). Revisiting Benjamin's artwork essay after 75 years. Introduction to the thematic section of issue 2011/3 of Krisis. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2011 (3), 2-3.
    • G.H. van Oenen (2011). De afkeer van volk en elite. Beleid en Maatschappij, 38 (1), 80-85.
    • G.H. van Oenen (2011). Interpassive agency: engaging actor-network-theory's view on the agency of objects. Theory & Event, 14 (2).
    • G.H. van Oenen (2011). Interpassiviteit en de behoefte aan nieuw gezag. Tijdschrift Erfrecht, 103 (1), 35-49.
    • G.H. van Oenen (2010). Three cultural turns: how multiculturalism, interactivity and interpassivity affect citizenship. Citizenship Studies, 14 (3), 293-306. doi: 10.1080/13621021003731856
    • G.H. van Oenen (2009). Interactieve metaalmoeheid. Filosofie en Praktijk, 30 (1), 5-18.
    • G.H. van Oenen (2008). Democratische keuzevrijheid: last of lust? Idee. Tijdschrift van het Wetenschappelijk Bureau van D66.
    • G.H. van Oenen (2008). Interpassivity revisited: a critical and historical reappraisal of interpassive phenomena. International Journal of Zizek Studies, 2 (2), 1-16.
    • G.H. van Oenen (2008). Babylonian social engineering. How contemporary public space can learn from New Babylon. Open, cahier on art and public domain, 2008 (15), 36-59.
    • G.H. van Oenen (2008). The state is a limitation on human existence. Interview with Simon Critchley (with Ruth Sonderegger and Irena Rosenthal). Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2008 (2), 40-44.
    • G.H. van Oenen (2007). Democratie en straf na de maakbare samenleving. Justitiele Verkenningen, 2007 (8), 48-61.
    • G.H. van Oenen (2006). Mondigheid: de pijnlijke waarheid. Filosofie en Praktijk, 27 (2-3), 37-47.
    • G.H. van Oenen (2006). Verzuurde tolerantie. De Nederlander krijgt het niet meer bij elkaar gefietst. Open, cahier on art and public domain, 2006 (10), 20-29.
    • G.H. van Oenen (2006). Recht doen aan de rechtstaat? Over Britta Bohlers crisis in de rechtstaat. Filosofie en Praktijk, 27 (5), 17-27.
    • G.H. van Oenen (2006). Soured tolerance. The Dutch are losing their way. Open, cahier on art and public domain, 2006 (10), 20-29.
    • G.H. van Oenen (2006). A machine that would go of itself. Interpassivity and its impact on political life. Theory & Event, 9 (2).
    • G.H. van Oenen (2005). De actualiteit van Mills vrijheidsbegrip. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 45 (4), 38-49.
    • G.H. van Oenen (2005). Interpassiviteit. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 6 (4), 87-90.
    • G.H. van Oenen (2004). Finding cover. Legal trauma and how to take care of it. Law & Literature, 15 (2), 139-158.
    • G.H. van Oenen (2004). Languishing in securityscape. The interpassive transformation of the public sphere. Open, cahier on art and public domain, 6-16.
    • G.H. van Oenen (2003). Ligt de Rechtsstaat Krom? De staat van de rechtsstaat doorgelicht. Filosofie en Praktijk, 24 (1), 4-20.
    • G.H. van Oenen (2003). Little Brother is Watching You; over multiculturalisme, gedogen en vreedzame conflictbeheersing. R. & R. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie en Rechtstheorie, 31, 309-322.
    • G.H. van Oenen (2003). Gedogen moet je Doen! Mogelijkheid en werkelijkheid van het gedogen. Tijdschrift voor Veiligheid en Veiligheidszorg, 1 (maart), 15-26.
    • G.H. van Oenen (2002). 'Hier spreekt uw gezagvoerder'. Gezag en tegenspraak in een postpolitiek tijdperk. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 3 (1), 59-75.
    • G.H. van Oenen (2002). Turning on the citizen. Modern citizenship and its cultural hazards. Citizenship Studies, 6 (2), 109-125. doi: 10.1080/13621020220142923
    • G.H. van Oenen (2002). Paars en liberale zorgeloosheid. Tijdschrift voor Geneeskunde en Ethiek, 12 (1), 6-10.
    • G.H. van Oenen (2002). Gedogen als publieke deugd. LisA, 5 (maart 2002), 16-25.
    • G.H. van Oenen (2002). Little brother is watching you. Over multiculturalisme, gedogen en vreedzame conflictbeheersing. Rechtsfilosofie en Rechtstheorie.
    • G.H. van Oenen (2002). Liberaal denken, informaliteit en menselijke maat. Migrantenstudies, 18 (2), 93-99.
    • G.H. van Oenen (2001). Fabrications of Self: Identity Formation in the Odyssey. Cultural Values, 5 (2), 221-244.
    • G.H. van Oenen (2001). Een cultuuromslag in het gedoogbeleid? Openbaar Bestuur, 11 (6/7), 19-22.
    • G.H. van Oenen (2001). Gedogen in duigen? Over een 'cultuuromslag' in het gedoogbeleid. Openbaar Bestuur, juli, 19-22.
    • G.H. van Oenen (2001). Aldus sprak Salomo - Over de Amerikaanse verkiezingen en constitutionele crisisinterventie. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2 (1), 7-23.
    • G.H. van Oenen (2000). Gedegen gedogen. Over de waarde van gedoogbeleid voor de rechtsstaat. Filosofie en Praktijk, 21 (4), 3-17.
    • G.H. van Oenen (2000). Veiligheid voor alles. Rechtshandhaving en haar motieven. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 1/2, 20-35.
    • G.H. van Oenen (1999). El derecho y sus descontentos. Deconstruyendo a Ronald Dworkin. Prisma, 12 (sept. 1999), 45-67.
    • G.H. van Oenen (1999). Witheet, Hoe immigratie de Nederlandse politiek ontregelt. Migrantenstudies, 15 (2), 113-127.
    • G.H. van Oenen (1997). Aanvechtbare identiteit. Politieke theorie en het proces van identiteitsvorming. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 46-57.
    • G.H. van Oenen (1997). De pluriformiteit van anomie. Over empirisch onderzoek naar sociale cohesie. K en M, 21 (2), 124-142.
    • G.H. van Oenen (2015). Dingen tussen traditie en emancipatie. De Witte Raaf, 177.
    • G.H. van Oenen (2011). De cybernetica als mythe en als Verlichting. Een beschouwing over de documentaire All watched over by machines of loving grace. De Witte Raaf, 4-5.
    • G.H. van Oenen (2010). Volk, politiek en filosofie. Kleine poging, het politieke heden te begrijpen. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 619-623.
    • G.H. van Oenen & C.D.C. van der Veeke (2009). I speak like a ten-year old with strange jargon attached to it - An interview with Jodi Dean. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2009 (2), 49-57.
    • G.H. van Oenen (2007). Vooruitblik. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie.
    • G.H. van Oenen (2007). Dolen door het netwerk van de kunsten. Over artistieke selecties en Pascal Gielens kunst in netwerken. De Witte Raaf, 2007 (130), 30-31.
    • G.H. van Oenen (2007). Stand-by: de passieve uitwerking van digitale kunst. De Witte Raaf, 2007 (128), 18-19.
    • G.H. van Oenen (2006). Satellite of love. Bespreking van gelijkname tentoonstelling in Witte de With. De Witte Raaf, 31-31.
    • G.H. van Oenen (2006). Hype. Het nieuwe conservatisme is alweer voorbij. De Helling, 2006, 30-31.
    • G.H. van Oenen (2005). Modere rechtshulp. Tijdschrift voor Herstelrecht, 3-5.
    • G.H. van Oenen (2005). Ideologisch tekort. Over de tentoonstelling Populisme. De Witte Raaf, 2005 (116), 28-29.
    • G.H. van Oenen (2002). Zizek gaat door de fantasie heen. De Helling, 15 (3), 42-43.
    • G.H. van Oenen (2002). Recensie. Rooilijn, 9 (november), 471-472.
    • G.H. van Oenen & A.J. van den Berg (1999). Ethiek van erkenning. Interview met Axel Honneth. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 77 (winter), 24-36.
    • G.H. van Oenen (1999). They're coming to get you. De Amerikaanse president als zondebok. De Gids, 162 (2), 137-145.
    • G.H. van Oenen (1999). Deconstruyendo a Ronald Dworkin. El derecho y sus descontentos. Prisma, 45-67.
    • G.H. van Oenen (1999). Tijd voor identiteit; gewoon jezelf zijn in de reputatie-maatschappij. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 77 (winter '99), 16-17.
    • G.H. van Oenen (1999). De aangeklede burger. Over nieuwe ontwikkelingen in de politieke filosofie. Socialisme en Democratie, 500-508.
    • G.H. van Oenen (1998). Strangers in the night. Vervreemding en hereniging in de Odyssee. Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 196-201.
    • G.H. van Oenen (2010). Medialogica 2.0: politiek, burger en interactieve metaalmoeheid. Essay ten behoeve van achtergrondinformatie voor het advies Internetlogica,. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
    • G.H. van Oenen (2006). Uit het nieuws: invloed van burgers op het Openbaar Ministerie, interview door Leon Heuts. Filosofie Magazine, 2006 (15/3), 10-11.
    • G.H. van Oenen De Luchtsingel is een stiksel - een kronkelende, creatieve zoom. Vers Beton
    • G.H. van Oenen (2012, maart 1). Linkse onmin, rechtse weerzin. Twee mediabrandjes tonen de verdeeldheid bij links en bij rechts. NRC Next
    • G.H. van Oenen (2010, september 30). Luid en onduidelijk. Volk en politiek. De Groene Amsterdammer, pp. 16-19.
    • G.H. van Oenen (2009, juli 8). Doorgaan dus, met die NoordZuid-lijn? NRC Handelsblad, pp. 7-7.
    • G.H. van Oenen (2006, mei 20). Mogen politieke vragen in een eindexamen? NRC Handelsblad, pp. 7-7.
    • G.H. van Oenen (2009, maart 20). SIRE wenst ons een kort lontje en lange tenen toe. Trouw
    • G.H. van Oenen (2002, juni 1). Niet alleen de politici, ook de burger treft blaam. NRC-Handelsblad, pp. 8-8.
    • G.H. van Oenen (2002, maart 14). Red de politiek, herstel het gedogen. Opinie-artikel. Algemeen Dagblad, pp. 1-1.
    • G.H. van Oenen (2002, maart 12). Repressie is een naieve remedie. Opinie-artikel. Trouw, pp. 1-1.
    • G.H. van Oenen (2002, augustus 26). De drang der wanhoop. NRC Handelsblad, pp. 7-7.
    • G.H. van Oenen (2002, september 10). Nieuwkomer afkerig van politiek. De Volkskrant, pp. 7-7.
    • G.H. van Oenen (2002, augustus 8). Het verlangen naar een showproces. De Groene Amsterdammer, pp. 5-5.
    • G.H. van Oenen (1999, september 28). Politiek primaat beter dan kilte van de markt. NRC Handelsblad, pp. 9-9.
    • G.H. van Oenen (2000, september 20). Verketteren gedoogbeleid helpt politiek niet. NRC-Handelsblad, pp. 1-1.
    • G.H. van Oenen (2001, september 8). Gedogen heeft toekomst. De Volkskrant, pp. 1-1.
    • G.H. van Oenen (2001, maart 12). Gedogen is integraal onderdeel van de rechtsstaat. NRC-Handelsblad, pp. 7-7.
    • G.H. van Oenen (2001, september 8). Drijven en bedrijven. De Groene Amsterdammer, pp. 14-15.
    • G.H. van Oenen (2009, april 12). Acaba güvende miyim? (¿Am I secure?¿) Interview/article by Deniz Ülkütekin,. Cumhuriyet, pp. 6-6.
    • G.H. van Oenen (2009, december 29). Delegamos la responsabilidad en otros: eso es el control. Factual es
    • G.H. van Oenen (2019, april 13). Kleine genealogie van het stuntelende volk. Den Haag, Nacht van de filosofie Den Haag 2019.
    • G.H. van Oenen (2018, oktober 16). Overspannen democratie. Delft, Prinsenkwartier lecture.
    • G.H. van Oenen (2018, oktober 24). Overspannen democratie. Wageningen, dblthk Bibliotheek Wageningen lecture series.
    • G.H. van Oenen (2018, november 11). (Il)liberale democracy. Nijmegen, Inscience film festival.
    • G.H. van Oenen (2018, september 14). Overspannen democratie. Den Haag, Uitreiking Prinsjesboekenprijs 2018.
    • G.H. van Oenen (2018, november 8). Overspannen democratie. Den Haag, Lecture de Tussenruimte, in samenwerking met Groene Amsterdammer.
    • G.H. van Oenen (2020, januari 23). Grenzen aan de democratie. Den Haag, lunchlezing Ministerie van Infrastructuur en waterstaat.
    • G.H. van Oenen (2019, maart 14). In the poorest thing superfluous. Rotterdam, Seminar in honor of Padre Alejandro Solalinde Guerra.
    • G.H. van Oenen (2019, oktober 16). Overcoming algorithmic anxiety. Amsterdam, LiMa lecture series "Fear of missing out".
    • G.H. van Oenen (2018, december 3). Blockchain en algoritmisch gezag. Rotterdam, Study afternoon on blockchain by Research Initiative Dynamics of inclusive prosperity.
    • G.H. van Oenen (2018, juli 5). Overspannen democratie. Den Haag, lunchlezing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
    • G.H. van Oenen (2018, december 11). De plasticiteit van representatie. Maastricht, Symposium De filosofische canon: actueel of achterhaald, Universiteit Maastricht.
    • G.H. van Oenen (2018, maart 17). Contamination, or the intricate affair of the touch , PuntWG, Amsterdam. Punt WG, Amsterdam, Lecture for To contaminate is to care, an artistic cooperation by Jesse Ahlers, Cecilia Bengtsson & Judith Jansen.
    • G.H. van Oenen (2018, mei 11). Overspannen democratie. Spui25, Amsterdam, Book publication.
    • G.H. van Oenen (2017, april 11). Interpassiviteit en openbaarheid. Maastricht, Seminar lectoraat Autonomie en openbaarheid in de kunsten, Zuyd Hogeschool.
    • G.H. van Oenen (2017, april 22). Luchtsingel, architectuur en publieke ruimte. Rotterdam, Openluchtlezing bij wandeltour over Luchtsingel, Expeditie#4 tijdens tentoonstelling "Rotterdam, stad in verandering", georganiseerd door Vers Beton & stadscentrum OMI.
    • G.H. van Oenen (2017, februari 23). Wantrouwen in de politiek. Rotterdam, Denkcafe Arminius.
    • G.H. van Oenen (2017, januari 31). Activisme en democratie. Zwolle, Club Cele, Schouwburg Odeon.
    • G.H. van Oenen (2016, oktober 17). Actuele ontwikkelingen in de democratie. Municipal library Tiel, Library lecture.
    • G.H. van Oenen (2016, februari 24). Grenzen aan participatie, in kunst en politiek. Heerlen, Push&Pull #10: Expertmeeting Push it!, Schunck Glaspaleis, Heerlen.
    • G.H. van Oenen (2016, november 21). Democratie en interactieve metaalmoeheid. oude stadhuis Zwolle, Filosofisch café Zwolle.
    • G.H. van Oenen (2016, februari 26). Interpassiviteit en kunst. Arnhem, Conferentie Esthetisch Genootschap Oost-Nederland.
    • G.H. van Oenen (2015, juni 20). De Luchtsingel is een stiksel, een kronkelende, creatieve zoom. Rotterdam, Opening Luchtsingel art public space project, Day of the Architecture Rotterdam.
    • G.H. van Oenen (2015, maart 18). Emancipatie en interactieve metaalmoeheid. Amsterdam, lecture course.
    • G.H. van Oenen (2015, oktober 10). De grimmige jaren tachtig en nu: kraken, hacken en de bitterzoete nasmaak. Rotterdam, Keith Haring weekend, Kunsthal Rotterdam.
    • G.H. van Oenen (2013, december 12). Lezing over Hannah Arendt en mensenrechten. Gouda, Verzetsmuseum Zuid-Holland.
    • G.H. van Oenen (2013, november 26). Uitvoering van Robert Schumann, Arabeske (opus 18). Rotterdam, Studium Generale Erasmus Universiteit, Erasmuspaviljoen.
    • G.H. van Oenen (2013, november 19). Interview en paneldiscussie naar aanleiding van publicatie De nieuwe Duitse filosofie. Amsterdam, Felix & Sofie, Felix Meritis.
    • G.H. van Oenen (2013, november 13). Lezing en discussie over interactieve metaalmoeheid, democratie en beleid. Tilburg, Tilburgse School voor Politiek en Bestuur.
    • G.H. van Oenen (2013, september 11). Lezing en discussie over boek Nu even niet! Rotterdam, Rotterdamsch Leeskabinet.
    • G.H. van Oenen (2013, juni 20). Inleiding. Den Haag, workshop Nieuwe vormen van tegendemocratie (met Karin Spaink en Ido de Haan), Slotcongres NWO-onderzoeksprogramma Omstreden Democratie, Concordia.
    • G.H. van Oenen (2013, december 13). Gastcollege over interactieve metaalmoeheid. Amsterdam, cursus rondom Dialektik der Aufklärung, afd. Wijsbegeerte, UvA.
    • G.H. van Oenen (2013, oktober 14). Masterclass democratie. Amsterdam, kadercursus D66 Amsterdam, Badhuistheater Amsterdam.
    • G.H. van Oenen (2012, mei 21). Interpassivity and the psychogeography of city tracks. Utrecht, Conference City Tracks. Don't mind the map, part of Festival aan de Werf.
    • G.H. van Oenen (2012, maart 29). Interpassiviteit en veiligheid. Rotterdam, Bezinningsdag directeuren gemeentelijke diensten, gemeente Rotterdam.
    • G.H. van Oenen (2012, april 18). Some of my best friends are objects. On object relations and subject positions. Rotterdam, Lecture at Philosopher's Rally 2012.
    • G.H. van Oenen (2012, december 8). Inleider workshop kunstpolitiek bij symposium `De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus¿, Nederlands Genootschap voor Esthetica, Van Abbemuseum. Eindhoven, Symposium 'De kunstenaar, de filosoof, de bemiddelaar en de politicus', Nederlands Genootschap voor Esthetica, Van Abbemuseum.
    • G.H. van Oenen (2012, juni 6). Organisation of International conference on 'Interactive metal fatigue'. Rotterdam, International conference on `Interactive metal fatigue'.
    • G.H. van Oenen (2012, november 16). Commentator presentatie Noortje Marres over haar nieuwe boek Material participation. Technology, the environment, and everyday publics. Amsterdam, Presentatie Noortje Marres over haar nieuwe boek Material participation. Technology, the environment and everyday publicx (Palgrave 2012) CAFE (Centrum Amsterdam voor Filosofie en Empirie), UvA.
    • G.H. van Oenen (2012, juli 2). Considerate interpassive technology. Maastricht, Conference Imagining techno-moral change, organized by Centre for ethics and politics of emerging technologies, Maastricht University.
    • G.H. van Oenen (2011, februari 18). Loslaten, vasthouden, blijven hangen. Rotterdam, Minilezing/column in salon nav theatervoorstelling Ziek van Liefde, Bonheur theater.
    • G.H. van Oenen (2011, januari 17). Coreferent bij discussie over Diplomademocratie, auteurs Mark Bovens en Anchrit Wille (Bert Bakker 2011),. Utrecht, Beleid & Maatschappij en USBO.
    • G.H. van Oenen (2011, januari 21). Coreferaat bij presentatie Paul van den Berg. Amsterdam, Jaarvergadering Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht.
    • G.H. van Oenen (2011, februari 15). Interactieve metaalmoeheid: De tragedie van de geslaagde emancipatie. Rotterdam, Serie Uitdagingen van de 21e eeuw. Georganiseerd door Studium Generale EUR, Faculteit der Wijsbegeerte, facultaire studievereniging ERA en Erasmus Debating Society. De Unie.
    • G.H. van Oenen (2011, oktober 7). Participation in panel discussion on Architecture in the mean time (Architectuur in de tussentijd). Rotterdam, Architecture Film Festival Rotterdam, LantarenVenster.
    • G.H. van Oenen (2011, januari 27). Inleiding bij symposium Stabiliteit van de omstreden democratie. Den Haag, NWO, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en Ministerie van Binnenandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
    • G.H. van Oenen (2011, april 15). Inleiding workshop 'Gericht, zichtbaar en correct optreden'. Den Haag, Conferentie 'de politie en haar opdracht'. Organisatie SMVP, Hoofdbureau van politie.
    • G.H. van Oenen (2011, april 28). Lezing en workshopdiscussie in collegeserie Politie en leiderschap. Den Haag, Haagse Hogeschool in samenwerking met politie Haaglanden, Hoofdbureau van politie.
    • G.H. van Oenen (2011, juni 6). Deelname aan articulatiesessie/workshop over het bestaansrecht van veiligheidshuizen. Den Haag, Leergang Beleidskunde, ROI (vh Rijks Opleidings Instituut).
    • G.H. van Oenen (2011, juli 9). Invited lecture The habitat of interpassivity, the sphere of art: the interpassive transformation of democratic life. Istanbul, SALT.
    • G.H. van Oenen (2011, november 17). Deelname aan articulatiesessie/workshop over migratiethematiek en over TBS. Den Haag, Articulatiesessie/workshop over migratiethematiek en over TBS, onderdeel van de leergang Beleidskunde, ROI.
    • G.H. van Oenen (2010, april 17). Deelname aan debat `Habermas vs Foucault¿. Amsterdam, Wijsgerig festival Drift - in alle staten!, Volkskrantgebouw.
    • G.H. van Oenen (2010, februari 12). Commentator on lecture Barry Schwartz (Swarthmore College, USA) on rules and practical wisdom. Utrecht, Studium Generale, Universiteit Utrecht.
    • G.H. van Oenen (2010, februari 20). Panel member in `Interpassive show¿. Leipzig, Skala Theater.
    • G.H. van Oenen (2010, februari 19). The rise of interpassivity. Leipzig, conference Wir sind nie aktiv gewesen. Tagung zur Interpassivität in Theorie und Praxis. Centraltheater Leipzig.
    • G.H. van Oenen (2010, oktober 22). Afsluitend statement bij voorstelling MightSociety8, `een anti-musical op locatie¿ over Geert Wilders. Amsterdam, TG42 en Toneelgroep Amsterdam.
    • G.H. van Oenen (2010, april 23). Keynote lecture Affect, direct, reflect: from interactive to interpassive art, and panel discussion in symposium A wedge between private and public. Amsterdam, Symposium over interactiviteit en publieke ruimte. Lectoraat Kunst en publieke ruimte, Rietveld Academie & SKOR. Trouw gebouw.
    • G.H. van Oenen (2010, april 24). Coreferent bij lezing `Vrij zijn doe je niet alleen¿ door Luuk van Middelaar. Tilburg, Dag van de Filosofie 2010.
    • G.H. van Oenen (2010, mei 11). Inleiding en paneldiscussie in Een kwestie van vertrouwen. Rotterdam, Eerste deel van een debattweeluik over vertrouwen, controle, veiligheid en burgerschap. Art 1 en RRKC, zaal De Unie.
    • G.H. van Oenen (2010, mei 19). Coreferaat bij voordracht Michel van Eeten over zijn oratie Techniek van de onmacht: fatalisme in politiek en technologie. Den Haag, Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).
    • G.H. van Oenen (2010, juni 16). Conference Waiting for the political moment. Utrecht & Rotterdam, Presentatie paper: Interpassivity and its political ramifications.
    • G.H. van Oenen (2009, mei 24). Radio-interview over `korte lontjes¿ en (wan)gedrag in de publieke ruimte. Hilversum, De Andere Wereld¿, IKON, Radio1.
    • G.H. van Oenen (2009, februari 12). Interpassiviteit. Eindhoven, Art without Audience, georganiseerd door Maarten Janssen, De Fabriek.
    • G.H. van Oenen (2009, januari 16). Democracy and trust. Den Haag, Conference Democracy and Trust, organised by NWO (Netherlands Organisation for Scientific Research) and ROB (Council for Public Administration), sociëteit De Witte.
    • G.H. van Oenen (2009, oktober 16). Discussiebijdrage aan debat Rotterdam Intolerant. Rotterdam, NAi, Internationale Architectuur Biennale Rotterdam.
    • G.H. van Oenen (2009, mei 15). Marx, Miliband en Mao: terugkijken op de opleiding politicologie in de jaren tachtig. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam.
    • G.H. van Oenen (2009, mei 19). Burgerschap: recht of plicht? Felix & Sofie filosofisch cafe. Amsterdam, Felix Meritis.
    • G.H. van Oenen (2009, april 2). Architecture, security, and interpasssivity. Istanbul, The tenth of the Transdiscipline lectures organized by Garanti Gallery-Platform Garanti. ITU Faculty of Architecture (Ta¿k¿¿la-Taksim).
    • G.H. van Oenen (2009, november 22). Lecture on interpassivity and conflict resolution in the Netherlands. Amsterdam, 2030: War Zone Amsterdam, Lloyd Hotel,.
    • G.H. van Oenen (2009, december 7). Organisatie en moraal: loyaliteit en illegaliteit. Rozendaal, Lecture for Filosofische Kring Rozendaal (Gld).
    • G.H. van Oenen (2009, december 13). Het gekraakte ideaal. Rotterdam, Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, NAi.
    • G.H. van Oenen (2009, oktober 15). Introductory lecture and discussion for presentation Shuddhabrata Sengupta van Raqs Media Collective, Damage tolerance: fatigue, fear, and the limit of cities. Rotterdam, International Architecture Biennale Rotterdam, NAi.
    • G.H. van Oenen (2009, oktober 14). Lecture for Vrijstaat Amsterdam. Amsterdam, Internationale Architectuur Biennale Rotterdam. Tolhuistuin.
    • G.H. van Oenen (2008, juni 25). Expertgespek met DS+V over trends in burgerparticipatie. Rotterdam, Gemeente Rotterdam.
    • G.H. van Oenen (2008, januari 17). Panellid in debat Het Schoolplein: The place to be...., georganiseerd door SKOR. Rotterdam, Premsela en NAi.
    • G.H. van Oenen (2008, januari 11). Presentatie over onderzoeksproject Interactive metal fatigue. Brussel, Wintervergadering Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht.
    • G.H. van Oenen (2008, september 21). Nieuwe vormen van gemeenschap. Arnhem, Symposium slotdag Sonsbeek 2008. Het Provinciehuis.
    • G.H. van Oenen (2008, september 22). Participation in workshop on Sustainability in the post-capitalist city, organized by Volume magazine, in conjunction with the Heartland programme. Eindhoven, workshop on Sustainability in the post-capitalist city, organized by Volume magazine, in conjunction with the Heartland programme. Van Abbemuseum.
    • G.H. van Oenen (2008, september 29). Inleider bij discussiebijeenkomst Forum voor Democratische Ontwikkeling. Den Haag, Forum voor Democratische Ontwikkeling.
    • G.H. van Oenen (2008, oktober 1). Invited lecture `Interpassive securityscapes: how emancipation, risk, and terror affect citizenship'. Barcelona, Conference Targeted Publics. Arts and technologies of the security city, Centre de Cultura Contemporànea.
    • G.H. van Oenen (2008, november 21). Lezing en discussie bij C-U-There. Nieuw Vennep, Podium voor Architectuur Haarlemmermeer.
    • G.H. van Oenen (2008, december 17). Inleiding en panellid in discussieavond The times they are a-changin'. Actievoeren en burgerlijke ongehoorzaamheid. Groningen, DwarsDiep.
    • G.H. van Oenen (2007, mei 10). Zestien miljoen aanklagers. Rotterdam, Met: Cees Korvinus, Matthias Borgers en Patrick van Calster.
    • G.H. van Oenen (2007, september 18). Hebben we scheidsrechters nodig in de sport - en in de samenleving? Utrecht, Gastcollege School voor Journalistiek, Hogeschool Utrecht.
    • G.H. van Oenen (2007, oktober 11). Moderator in lecture and discussion Ideological gap. Recent Dutch political changes, by Grahame Lock. Rotterdam, Studium Generale EUR.
    • G.H. van Oenen (2007, februari 7). The Empire strikes back. Amsterdam, Lecture on postcolonialism, Studium Generale Gerrit Rietveld Academie.
    • G.H. van Oenen (2007, januari 14). Inleiding 'Stick to your own kind! Amsterdam, Filosofische overwegingen omtrent loyaliteit en verraad, Vrije Joodse Kring.
    • G.H. van Oenen (2007, november 21). Gastlezing over onderzoeksproject Interactive metal fatigue. Groningen, Colloquium Praktische filosofie, Faculteit der Wijsbegeerte, Universiteit Groningen.
    • G.H. van Oenen (2007, april 5). Zestien miljoen rechters. onbekend, Met: Boris Dittrich, Pieter Ippel, Fred Speijers, Vincent de Winkel en Bob Hoogenboom.
    • G.H. van Oenen (2007, juni 6). Interview en discussie over Karl Poppers The Open Society & its Enemies. Rotterdam, Arminius.
    • G.H. van OenenOrganisatie en presentatie (met Marc Schuilenburg) van 'Weg van Strafrecht'. Rotterdam, Debatprogramma's over actuele thematieken in en rond het strafrecht. Bibliotheektheater Rotterdam, ism Studium Generale EUR.
    • G.H. van Oenen (2007, maart 30). Deelnemer aan discussiebijeenkomst over 'de publieke plaats van de intellectueel'. Met verder: Hans Blokland, Joke Hermsen, Rem Koolhaas. Organisatie: Dirk Pültau. Rotterdam, Witte de With. Een verslag van de discussie is verschenen in De Witte Raaf, mei-juni 2007, jaargang 22, nr. 127, p. 11-14.
    • G.H. van Oenen (2007, juni 3). Panel member in Exposing error: angst in Bagdad. Amsterdam, Part of programme Bazaar #3: The war on error, alternative views from the Middle East. Melkweg.
    • G.H. van Oenen (2007, juni 9). Comments and panel discussion on Arthur Kroker, 'After Einstein: The politics of the new biometric state'. Amsterdam, Part of the program InfoWarRoom, De Balie.
    • G.H. van Oenen (2007, juni 15). Comments on Herman van Gunsteren, 'Cultural animal, cultural citizenship'. Groningen, Conference Shifting politics: cultural citizenship in political theory, Dept. of Philosophy, University of Groningen.
    • G.H. van Oenen (2007, augustus 31). Interpassivity as a research project. Amsterdam, Presentation at Studiedag Vlaams-Nederlandse Theaterwetenschap 2007, De Brakke Grond.
    • G.H. van Oenen (2007, september 26). Veiligheid? Doe het zelf! Eindhoven, Studium Generale TU Eindhoven, in het kader van de serie 'Het Kwaad'.
    • G.H. van Oenen (2006, maart 21). De pjinlijke waarheid. Tilburg, Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit.
    • G.H. van Oenen (2006, november 28). De pijnlijke waarheid. Hengelo, Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit.
    • G.H. van Oenen (2006, november 29). De pijnlijke waarheid. Wageningen, Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit.
    • G.H. van Oenen (2006, april 3). De pijnlijke waarheid. Nijmegen, Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit.
    • G.H. van Oenen (2006, maart 21). De pijnlijke waarheid. Tilburg, Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit.
    • G.H. van Oenen (2006, maart 28). De pijnlijke waarheid. Zwolle, Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit.
    • G.H. van Oenen (2006, november 30). De pijnlijke waarheid. Wittem, Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit.
    • G.H. van Oenen (2006, april 4). Tolerantie en interactieve metaalmoeheid. Rotterdam, Cyclus "De laatste ontwikkelingen", Erasmus Academie.
    • G.H. van Oenen (2006, september 13). Panellid in "Gelukkig Rotterdam". Rotterdam, Gelukkig Rotterdam.
    • G.H. van Oenen (2006, maart 28). De pjinlijke waarheid. Zwolle, Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit.
    • G.H. van Oenen (2006, april 3). De pjinlijke waarheid. Njimegen, Cyclus over mondigheid en uitingsvrijheid, Soeterbeeckprogramma Radboud Universiteit.
    • G.H. van Oenen (2006, juni 19). Introductie vakdebat liberalisering ruimtegebrek: een onderzoek naar bestuurlijke en maatschappelijke processen omtrent de openbare ruimte. Den Haag, Project boundaries of space van Alterra.
    • G.H. van Oenen (2006, maart 8). Illegaliteit en burgerschap in Nederland. Groningen, Symposium "Illegaliteit en burgerschap in Nederland", Universiteit Groningen.
    • G.H. van Oenen (2006, september 21). Deelnemer aan brainstormsessie over social return on investment. Rotterdam, Brainstormsessie over social return on investment.
    • G.H. van Oenen (2006, september 2). Panellid in "Het publieke verlangen - publieke angst. Amsterdam, (On)veiligheid, wantrouwen, onzekerheid en geweld in het publieke domein.
    • G.H. van Oenen (2006, maart 7). Deelnemer aan expertmeeting over vormgeving publieke ruimte, in het kader van Laboratorium Rotterdam: Decode Spaces. Rotterdam, Expertmeeting over vormgeving publieke ruimte.
    • G.H. van Oenen (2006, maart 2). Deelnemer aan debat over regels. Rotterdam, 1OpdeMiddag.
    • G.H. van Oenen (2006, januari 12). Deelname expertmeeting over 'disorder policing'. Nijmegen, Expertmeeting over 'disorder policing', Centrum voor Ethiek, Radboud Universiteit Nijmegen.
    • G.H. van Oenen (2005, juni 30). Panellid in symposium De introductie van het onverwachte, georganseerd door SKOR, NAi en het Ruimtelijk Planbureau. Rotterdam, NAi.
    • G.H. van Oenen (2005, juli 5). Panellid in presentatie Playgrounds, een project van Döll-Atelier voor Bouwkunst, Liane Lefaivre, en SKOR. Rotterdam, NAi.
    • G.H. van Oenen (2005, oktober 14). Presentatie op workshop Van rechtsstaat naar veiligheidsstaat? Amsterdam, Onderzoekschool Ethiek, VU Amsterdam.
    • G.H. van Oenen (2005, oktober 18). Deelname expertmeerting `Bewonersparticipatie', onderdeel van project Face your world. Amsterdam, Stedelijklab CS, Stedelijk Museum CS.
    • G.H. van Oenen (2005, september 21). Interactive metaalmoeheid. Utrecht, Tentoonstelling Persuit of Hapiness, Leidsche Rijn.
    • G.H. van Oenen (2005, april 4). Recht voor zijn raap over vrijheid van meningsuiting. Rotterdam, Symposium Recht voor zijn raap over vrijheid van meningsuiting, Juridische Faculteitsvereniging.
    • G.H. van Oenen (2005, februari 7). Commentaar op Bert van den Brink, 'Democratic Reasoning and Reasons of One's Own'. Rotterdam, Discussie-dag over 'Eigen Redenen' georganiseerd door de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met de Onderzoekschool Ethiek.
    • G.H. van Oenen (2005, maart 17). Inleider bij lounge-sessie 'Naar een bruikbare rechtsorde'. Scheveningen, Tweede Dag van de Wetgeving, georganiseerd vanuit het Kenniscentrum Wetgeving van het ministerie van Justitie, Kurhaus Scheveningen.
    • G.H. van Oenen (2005, april 6). Coreferaat bij de 6e Trudy van Asperenlezing. Amsterdam, Onderzoeksschool Ethiek, door Britta Böhler, De Balie.
    • G.H. van Oenen (2000, april 8). Prepare to be assimilated. Resistance is futile. Universtiteit Twente, Lezing Will Kymlicka.
    • G.H. van OenenStranger in the night. Alienation and reunion in the Odyssey. Atlanta, USA, Paper voor conferentie American Political Science Association.
    • G.H. van Oenen (1999, augustus 16). Legal philosophy. Rotterdam, Lezing in kader van cursus voor Chinese Ph.D. studenten, Erasmus Plus programma.
    • G.H. van Oenen (1999, juni 11). The fugitive citizen. Hayward Heath, UK en Doorn, Paper gepresenteerd op conferentie Ethical theories and public policy en op 'politicologenetmaal' (Jaarvergadering Nederlandse Kring voor Politicologen).
    • G.H. van Oenen (1999, november 9). ? Rotterdam, Lezing over dierenrechten voor JOVD Rijnmond.
    • G.H. van Oenen (1999, oktober 15). Mensenrechten en Critical Legal Studies. Rotterdam, Lezing, AIO seminar Onderzoekschool Mensenrechten, Faculteit Rechtsgeleerdheid EUR.
    • G.H. van Oenen (1997, juli 14). Catching up with multiculturalism. Universiteit van Amsterdam, Voordracht voor congres `Europe from top to toe'.
    • G.H. van Oenen (1997, november 28). Comment on Shlomo Avineri: postcommunist nationalism and fooled liberals. KNAW Netherlands-Israel colloquium, Amsterdam, Lezing in het kader van de conferentie `Nationalism, multiculturalism, and liberal democracy'.
    • G.H. van Oenen (1997, oktober 28). Red hot. How immigration unsettles political theory and practice. NIAS, Wassenaar, Bijdrage aan 2nd Dutch Hungarian conference on interethnic relations.
    • G.H. van Oenen (1997, mei 7). Identity politics and the nonfixing of identity. Erasmus Universiteit Rotterdam, Voordracht voor congres `Identity politics, national culture, and moral resurgence, Faculteit der Wijsbegeerte.
    • G.H. van OenenCulture wars. Difference and commonality in American law. Boston, Voordracht op National Endowment for the Humanities seminar `Morality and society', 10 juni tot 2 augustus 1996.
    • G.H. van Oenen (2019). Democratie en emancipatie.
    • G.H. van Oenen (2000). Postkoloniale prikkelingen. Koloniaal verleden, Studium Generale EUR programma: Rotterdam (2000, november 29).
    • G.H. van Oenen (2000). Twisted lifestyles. Sources of self-esteem in network society. Conferentie Ethics and the Internet: Tilburg (2000, november 16).
    • G.H. van Oenen (2000). No pasaran? Ya no paso! On the inscrutable ethics of the testimonio. Conference Convivium: University of Wales at Lampeter (2000, september 1).
    • G.H. van Oenen (2000). Twisted lifestyles. Fashioning identity in network society. Conference ib Philosophy and the social sciences 2000: Praag (2000, mei 10).
    • G.H. van Oenen (2018). Verkiezingen in tijdperk sociale media. Staatsrechtconferentie 2018 Democratie: nieuwe ontwikkelingen: Rotterdam (2018, december 14 - 2018, december 14).
    • G.H. van Oenen (2017). Urban co-creation and social innovation. Japanese/Dutch expert seminar Urban co-creation and social innovation, co-organized by IHS & DRIFT, Erasmus University Rotterdam: Rotterdam (2017, mei 15 - 2017, mei 17).
    • G.H. van Oenen (2017). Bestuur en bestuursrecht in tijden van populisme. Interdisciplinaire expertmeeting Bestuursrecht in de veranderende publieke ruimte. Grondslagen van een responsief bestuursrecht. EUR: Rotterdam (2017, november 10).
    • G.H. van Oenen (2015). werkgroep over hufterigheid in het verkeer, voorzitter. Conferentie Politieacademie: Apeldoorn (2015, oktober 23).
    • G.H. van Oenen (2019). Freedom of religion and belief. Expert talk with UN special rapporteur on freedom of religion or belief: Amsterdam (2019, april 2 - 2019, april 2).
    • G.H. van Oenen (2017). Kenniskamer toekomst van politieke partijen.
    • G.H. van Oenen (2017). Democratie: teveel van het goede. Rondetafelgesprek Wie redt de democratie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam (2017, november 28).
    • G.H. van Oenen (2015). expertmeeting over integrale aanpak van ecstasy.
    • G.H. van Oenen (2007). Conspirative sympathies, ambiguous securities. Essay for catalogue of exposition Konspirative Wohnungen/Conspiracy Dwellings, a project of Pam Skelton, curated by Verena Kyselka (www.conspiracydwellings.net/english/texts.html).
    • G.H. van Oenen (2000). Gedogen is kunst van de straat. Echo der Zeit: (2000, oktober 24).
    • G.H. van Oenen (2000). Turning on the citizen. Politicologenetmaal: Veldhoven (2000, mei 26).
    • G.H. van Oenen (2000). Turning on the citizen. Modern citizenship and its cultural hazards. Renacimiento de la ciudadania, conference Latin American Studies Association: Miami, USA (2000, maart 16).
    • G.H. van Oenen (2000). Political theory and postmodernism. Gastcollege aan de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Geesteswetenschappen, afdeling Wijsbegeerte: Amsterdam (2000, april 28).
    • G.H. van Oenen (2016). We willen helemaal geen democratie.
    • G.H. van Oenen (2013). afschuiven van verantwoordelijkheid. Pavlov, Radio 1: (2013, juni 8).
    • G.H. van Oenen (2012). Nu even niet. Interview bij Graven aan de Amstel, Amsterdam FM: Amsterdam.
    • G.H. van Oenen (2011). Interview door Romana Vrede aansluitend aan theatervoorstelling Man of Moods. O.T. Theater [met Elke Müller].
    • G.H. van Oenen (2011). Deskundigenraadpleging met betrekking tot veiligheid ten behoeve van Trendmonitor 2012. CCV (Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid), oktober 2011: .
    • G.H. van Oenen (2011). De functie van repressie. Interview over de functie van repressie. Pavlov, Radio1: (2011, november 5).
    • G.H. van Oenen (2010). Voetbal kan ook zonder scheidsrechter. Interview in Ode, magazine voor intelligente optimisten: (2010, juni 1).
    • G.H. van Oenen (2010). Interview over voetbal zonder scheidsrechter. Lunch!, Radio1: (2010, juni 17).
    • G.H. van Oenen (2010). Interview over afnemend geloof in gezag door de burger. IKON Radio 5, Openbare Bibliotheek Amsterdam: Amsterdam (2010, januari 7).
    • G.H. van Oenen (2010). Interview over voetbal zonder scheidsrechter. Cappuccino, Radio2,: (2010, juni 26).
    • G.H. van Oenen (2008). Gemeenschapsdragers, bijdrage aan Sonsbeek symposium 2008. Online op: http://www.sonsbeek2008.nl/read/nl/home/reflectie/12.
    • G.H. van Oenen (2008). Interview over moraal in de publieke ruimte. BNR Nieuwsradio (01-07-2008): .
    • G.H. van Oenen (2007). De staat weet raad. Interview voor de Volkskrant, Het Vervolg, p. 23: (2007, november 10).
    • G.H. van Oenen (2007). Doing without referees. Interview for Weekend Breakfast, BBC5Live radio, 16 juni 2007: .
    • G.H. van Oenen (2006). Ken uzelf! Durf te denken! Interview door Tim Houwen in de serie 'de zin van', in: Trouw: (2006, oktober 30).
    • G.H. van Oenen (2005). De rechtsfilosoof vindt. Interview door Leon Heuts, Advocatenblad, blz. 13: (2005, januari 28).
    • G.H. van Oenen (2005). De rechtsfilosoof vindt. Interview door Leon Heuts in Advocatenblad, 28-01-2006: .
    • G.H. van Oenen (1999). Wildheid. Medewerking aan Radio 1 programma AVRO's Radiocafé: (1999, oktober 12).
    • G.H. van Oenen (1999). Het Wilde Westen. Idee, organisatie en paneldeelname Studium Generale-serie, EUR, oktober en november 1999, 4 bijeenkomsten: Rotterdam.
   • E. Themeli, S. Philipsen, G.H. van Oenen & S. Puntoni (2018). The impact of Artificial Intelligence on dispute resolution. Erasmus Inclusive Prosperity Small Grants Scheme: Rotterdam. Populariserende publicatie.
   • G.H. van Oenen (2018). Overspannen democratie. Hoge verwachtingen, paradoxale gevolgen. Amsterdam: Boom
   • G.H. van Oenen (2011). Nu even niet! Over de interpassieve samenleving. Amsterdam: Van Gennep
   • G.H. van Oenen (2004). Ongeschikt recht. Anders denken over de rechtsstaat. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
   • G.H. van Oenen (2002). Het surplus van illegaliteit (Open Podium, 5). Amsterdam: Uitgeverij De Balie
    • G.H. van Oenen & J. Baan (2015). Een partituur voor esthetische theorie. In Adorno, noch einmal (pp. 7-12). Klement
    • G.H. van Oenen (2014). Sociale filosofie. In F. Meester (Ed.), Durf te denken (vwo) (pp. 160-187). Amsterdam: Boom
    • G.H. van Oenen (2014). Slavoj Žižek. In B. Baer (Ed.), Filosofen van deze tijd (12e herziene druk) (pp. 469-484). Prometheus
    • G.H. van Oenen (2013). Joep als sluitstuk. In M. de Wilde (Ed.), Ontsloten sluitstuk. Essays voor Joep van der Vliet (pp. 35-48). Amsterdam: Boom
    • G.H. van Oenen (2013). Democratie teveel van het goede. Over de tragiek van de geslaagde emancipatie. In R. Aerts & P. de Goede (Eds.), Omstreden democratie. Over de problemen van een succesverhaal (pp. 243-261). Amsterdam: Boom
    • G.H. van Oenen (2013). Robert Pfaller. In R. Celikates (Ed.), De nieuwe Duitse filosofie. Denkers en thema's voor de 21e eeuw (pp. 255-263). Amsterdam: Boom
    • G.H. van Oenen (2012). Emancipatie en uitsluiting. Keerzijden van dezelfde medaille. In M. Terpstra (Ed.), Onenigheid en gemeenschap. Basisboek politieke filosofie (pp. 497-512). Amsterdam: Boom
    • G.H. van Oenen (2012). Ideologie: Karl Marx en Jürgen Habermas. In De rechtvaardige samenleving (pp. 101-114). Amsterdam: Instituut voor Filosofie
    • G.H. van Oenen (2011). The multiple manifestations of interpassivity. In R. Feustel, N. Koppo & H. Schölzel (Eds.), Wir sind nie aktiv gewesen. Interpassivität zwischen Kunst- und Gesellschaftskritik (pp. 133-146). Berlijn: Kulturverlag Kadmos
    • G.H. van Oenen (2011). Three cultural turns: how multiculturalism, interactivity and interpassivity affect citizenship. (Book reprint of 2010 journal article.). In J. Vega & P. Boele (Eds.), Cultural citizenship in political theory. London: Routledge
    • G.H. van Oenen (2011). Nieuwe muren voor nieuwe burgers van een nieuwe stad. In H. Klerx & A. Hinten-Nooijen (Eds.), Wet van de vrijheid. Denken over vrijheid, individu en gemeenschap (pp. 83-91). Nijmegen: Valkhof Pers
    • G.H. van Oenen (2011). Paul Virilio. Het bombardement van de zintuigen. In B. Ieven (Ed.), De nieuwe Franse filosofie. Denkers en thema's voor de 21e eeuw (pp. 205-221). Amsterdam: Boom
    • G.H. van Oenen (2006). Gedogen. In F.C.M.A. Michiels & E.R. Muller (Eds.), Handhaving. Bestuurlijk handhaven in Nederland (pp. 175-198). Deventer: Kluwer
    • G.H. van Oenen (2006). De publieke ruimte bewaken - door onszelf in acht te nemen. In M.N.C. Aarts, R. During & P. van der Jagt (Eds.), Te koop, en andere ideeen over de inrichting van Nederland (pp. 177-184). Wageningen: Wageningen Universiteit
    • G.H. van Oenen (2004). Burgers of drift. Burgerschap in tijden van transnationale identiteit. In H. Entzinger & J. van der Meer (Eds.), Grenzeloze solidariteit. Naar een migratiebestendige verzorgingsstaat (pp. 86-100). Amsterdam: De Balie
    • G.H. van Oenen (2003). The Art of Unsettling; mobile architecture and its political surplus value. In Corine van den Broek & Liesbeth Melis (Eds.), Parasite Paradise. A manifesto for temporary architecture and flexible urbanism (pp. 14-19). Rotterdam: NAI Publishers
    • G.H. van Oenen (2002). Gedogen als cultuur(om)slag. De betekenis van gedoogbeleid voor de rechtsstaat (hoofdstuk 2). In G.H. van Oenen (Ed.), Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken (Jaarboek Beleid & Maatschappij 2002) (pp. 36-63). Amsterdam: Boom
    • G.H. van Oenen (2002). Inleiding. Over de waarde van wilde praktijken (Hoofdstuk 1). In G.H. van Oenen (Ed.), Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken (Jaarboek Beleid & Maatschappij 2002) (pp. 9-36). Amsterdam: Boom
    • G.H. van Oenen (2002). Nawoord. Visies op de weerbare burger (Hoofdstuk 10). In G.H. van Oenen (Ed.), Ongeregelde orde. Gedogen en de omgang met wilde praktijken (Jaarboek Beleid & Maatschappij 2002) (pp. 236-249). Amsterdam: Boom
    • G.H. van Oenen (2001). Twisted lifestyles : Sources of self-esteem in the network society. In A.(ed.) Vedder (Ed.), Ethics and the Internet (pp. 159-176). Antwerpen-Groningen-Oxford: Intersentia
    • G.H. van Oenen (2001). To close for comfort. How immigration unsettles political theory and practice. In K. Phalet & A. Orkeny (Eds.), Ethnic minority and inter-ethnic relations in context: A Dutch-Hungarian encounter (pp. 359-375). Ashgate: Aldershot
    • G.H. van Oenen (2000). You're biased! You're a human being! In M.A. Verkerk (Ed.), Filosofie, ethiek en praktijk (pp. 140-149). Rotterdam: Rotterdamse Filosofische Studies
    • G.H. van Oenen (1997). Ontwaken met subsidie. De rechter over neutraliteit van de overheid inzake religie. In E.T. Feteris (Ed.), Op goede gronden (pp. 276-284). Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • G.H. van Oenen (2016). De Luchtsingel is een stiksel – een kronkelende, creatieve zoom. In E. Liukku & S. Mandias (Eds.), Help, we zijn populair! (pp. 50-54) nai010
    • G.H. van Oenen (2016). We willen helemaal geen democratie’. In L. Breebaart (Ed.), Durf te twijfelen! (pp. 123-134) Lemniscaat
    • G.H. van Oenen (2016). We willen helemaal geen democratie. In L Breebaart (Ed.), Durf te twijfelen! (pp. 123-134) Rotterdam: Lemniscaat
    • G.H. van Oenen (2011). Interpassivity. Contribution to catalogue accompanying exhibition The impossible community, curated by Viktor Misiano. In Catalogue accompanying exhibition The impossible community, curated by Viktor Misiano, Moscow Museum of Modern Art. Moscow
    • G.H. van Oenen (2010). Paul Virilio: A logistic perspective on crime. In R. Lippens & P. van Calster (Eds.), New directions for criminology. Notes from outside the field (pp. 79-97). Antwerpen: Maklu
    • G.H. van Oenen (2010). Het recht van de tussentijd. In S. Lindemann & I. Schutten (Eds.), Stedelijke transformatie in de tussentijd. Hotel Transvaal als impuls voor de wijk (pp. 121-126). Amsterdam: SUN Trancity
    • G.H. van Oenen (2010). Interpassivity and architectural DNA. In K. Christof (Ed.), Working with architectonic DNA (pp. 57-62). Jap Sam Books
    • G.H. van Oenen (2007). Bouwen we samen nog voort? Werken aan de next generation. In A. van der Leun, H. Ibelings & M. Rohmer (Eds.), Bouwen voor de next generation (pp. 16-21). Rotterdam: NAi uitgevers
    • G.H. van Oenen (2007). De interpassieve burger en het gezag van de politie. In K. van der Vijver & F. Vlek (Eds.), De legitimiteit van de politie onder druk? Beschouwingen over grondslagen en ontwikkelingen van legitimiteit en legitimiteitstoekenning. Politie & Wetenschap & Overheid (pp. 263-280). Den Haag: Elsevier
    • G.H. van Oenen (2003). De Kunst van de Ontregeling; mobiele architectuur en haar politieke meerwaarde. In Corine van den Broek & Liesbeth Melis (Eds.), Parasite Paradise : pleidooi voor tijdelijke architectuur en flexibele stedenbouw (pp. 14-19). Rotterdam: NAI Uitgevers
    • G.H. van Oenen (2002). Een rechtsstaat vereist soms gedogen: het een zeggen en het ander doen. In B. Hoogenboom & F. Vlek (Eds.), Gedoogbeleid, tolerantie en poldermodel: tellen (we) onze zegeningen nog? Beschouwingen over en verhalen uit de praktijd van regelgeving en handhaving (pp. 85-91). Zeist/Apeldoorn: Stichting Politie & Wetenschap. Kerkebosch
    • G.H. van Oenen (1995). Verslagen, vastberaden, barmhartig. De discussie over professionele hulp bij zelfdoding. In M. ter Hark, P.J. Hasper & R.G. Hilbrands (Eds.), Congresbundel Filosofiedag Groningen (pp. 144-148). Delft: Eburon
    • G.H. van Oenen (2008). Slotbeschouwing. In Second Society. Over vernieuwing in de straat. de stad en de staat (pp. 25-30). Rotterdam: Center for Public Innovation
    • G.H. van Oenen (2019). Twee zielen in een borst [Bespreking van het boek De conservatieve revolte]. Filosofie en Praktijk, 40(3), 86-93.
    • G.H. van Oenen (2012). Muziek en de moderne ziel. Recensie van: Hub Zwart, De filosofie van het luisteren [Bespreking van het boek De filosofie van het luisteren]. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2012(2), 93-96.
    • G.H. van Oenen (2012). Wagner's case re-opened. A review of Alain Badiou, Five lessons on Wagner [Bespreking van het boek Five lessons on Wagner]. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2012(1), 90-93.
    • G.H. van Oenen (2012). Recensie van: Jan De Vos, Psychologisering in tijden van globalisering. Een kritische analyse van psychologie en psychologisering [Bespreking van het boek Psychologisering in tijden van globalisering. Een kritische analyse van psychologie en psychologisering]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 2012(3), 240-244.
    • G.H. van Oenen (2012). Recensie van: Noortje Marres, Material participation [Bespreking van het boek Material participation]. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2012(3), 98-101.
    • G.H. van Oenen (2011). Collaboratie in de kunst [Bespreking van het boek Art and activism in the age of globalization]. De Witte Raaf, 18-19.
    • G.H. van Oenen (2010). Is it all about the state? [Bespreking van het boek Globalization and the state. Sociological perspectives on the state of the state]. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 77-80.
    • G.H. van Oenen (2009). Review of Michiel Dehaene & Lieven De Cauter (eds.), Heterotopia and the city: public space in a postcivil society [Bespreking van het boek Heterotopia and the city: public space in a postcivil society]. Open, cahier on art and public domain, 137-139.
    • G.H. van Oenen (2009). Dan maar niet geboren. Recensie van: Roel Pieterman, De voorzorgcultuur. Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid [Bespreking van het boek De voorzorgcultuur. Streven naar veiligheid in een wereld vol risico en onzekerheid]. Filosofie en Praktijk, 30, 54-58.
    • G.H. van Oenen (2009). Filosofie van de praxis. Wat Lolle Nauta (niet) heeft nagelaten [Bespreking van het boek Politieke stukken. Een pleidooi voor kosmopolitisme]. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2009, 87-90.
    • G.H. van Oenen (2008). Posh anarchism [Bespreking van het boek Infinitely demanding]. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 2008(2), 45-58.
    • G.H. van Oenen (2005). Bestraffen of bijleggen? Eerherstel voor het herstelrecht [Bespreking van het boek Straf en herstel. Ethische reflecties over sactiedoeleinden]. Krisis, tijdschrift voor actuele filosofie, 6(2), 99-103.
    • G.H. van Oenen (2003). De Veiligheidsutopie [Bespreking van het boek De Veiligheidsutopie: hedendaags onbehagen en verlangen rond misdaad en straf]. .
    • G.H. van Oenen (1999). A theory of citizenship [Bespreking van het boek Leer omgaan met vuil]. .
    • G.H. van Oenen (1999). Alessandro Ferrara, Reflective authenticity [Bespreking van het boek Gedecentreerde authenticiteit]. .
    • G.H. van Oenen (1997). Recensie [Bespreking van het boek Geschiedenis van de mensenrechten]. .
    • G.H. van Oenen (1996). Recensie [Bespreking van het boek 1. Wegbereiders voor de sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht; 2. Typen van legaliteit; 3. Wetenschapsleer voor juristen; 4. Waarneming en theorie]. .
    • G.H. van Oenen (1996). Recensie [Bespreking van het boek Ethics in the public domain]. .
    • G.H. van Oenen (1995). Recensie [Bespreking van het boek Lokale rechtvaardigheid]. .
    • G.H. van Oenen (1995). Recensie [Bespreking van het boek Thick and thin. Moral argument at home and abroad]. .
    • G.H. van Oenen (1995). Recensie [Bespreking van het boek Ronald Dwarkin]. .
    • G.H. van Oenen (1995). Recensie [Bespreking van het boek Reading Dworkin Critically]. .
    • G.H. van Oenen (1994). Recensie [Bespreking van het boek Gedeelde normen? Gemeenschap en het recht]. .
    • G.H. van Oenen (2014). Een kleine tirade [Bespreking van de boeken De angst voor het eigene & Oikofobie]. Openbaar Bestuur.
   • G.H. van Oenen (Ed.). (2005-2005) Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 45(4).
   • G.H. van Oenen (interview) (2018, mei 23). Democratie. [radio-uitzending]. In Spraakmakers. Hilversum: Radio1. https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/456859-gijs-van-oenen-over-zijn-boek-overspannen-democratie
   • G.H. van Oenen (interview) (2018, mei 24). Nog meer democratie? Nee! [radio-uitzending]. In Hemmen. Amsterdam: BNR Nieuwsradio. https://www.bnr.nl/programmas/hemmen/10344881/nog-meer-democratie-nee
   • G.H. van Oenen (interview) (2016, apr 09). Spijkers met koppen. [radio-uitzending]. In Spijkers met koppen. Utrecht: Radio2. http://www.nporadio2.nl/spijkersmetkoppen/gemist/uitzending/171888/09-04-2016
 • Bachelor Thesis Philosophy

  Title
  Bachelor Thesis Philosophy
  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 3

  Law inside out

  Title
  Law inside out
  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 3

  Theatre of the Human

  Title
  Theatre of the Human
  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 3

  Social and Political Philosophy

  Title
  Social and Political Philosophy
  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 1, Bachelor 1

  Essential Contemporary Challenges

  Title
  Essential Contemporary Challenges
  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 1, Bachelor 1, Bachelor 3

  Year
  2020
  Year level
  Bachelor 3

  Year
  2020
  Year level
  Master 1

  Life, Power and Global Technologies

  Title
  Life, Power and Global Technologies
  Year
  2020

  Representation, People. Democracy

  Title
  Representation, People. Democracy
  Year
  2020
 • University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Philosophy
  Department
  ESPhil
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam