Het belang van kennisdeling tussen steden

Een dubbelinterview met Robbert Nesselaar en Jurian Edelenbos over het Closer Cities project
Nick Staal

Steden kunnen veel van elkaar leren. Door kennis te delen kunnen ze gezamenlijk oplossingen vinden voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, economie en sociale inclusie. Over dit onderwerp organiseerde Closer Cities, een non-profit initiatief mede-opgericht door Erasmus Universiteit Rotterdam, eind mei een seminar. We spraken met organisatoren Jurian Edelenbos en Robbert Nesselaar, samen met Erasmus Universiteit mede-initiatiefnemer, om meer inzicht te krijgen in de het belang van kennisdeling tussen steden.

Het optimaal gebruik maken van stedelijke kennis, klinkt logisch. In de praktijk ligt dit anders. Robbert: “Wat zit het delen van kennis in de weg? Wat kan het een stimulans geven? Dat is dan ook de gedachte achter Closer Cities: meer te weten komen over het benutten van stedelijke kennis.” Jurian voegt daaraan toe: “Closer Cities geeft inzichten in hoe stedelijke professionals een rol kunnen pakken in het deelbaar maken van kennis over duurzame stedelijke ontwikkeling. De kennis en de lessen vervluchtigen heel snel, springen niet over van stad naar stad, van professional naar professional, van mens op mens. Closer Cities probeert daar iets aan te doen door wetenschappelijk onderzoek te doen naar kennisdelen en netwerken te bouwen om kennisdelen te stimuleren.”

Onbeantwoorde vragen

Een van de belangrijkste doelen van het seminar was het stimuleren van beter begrip en inzicht in het delen en benutten van stedelijke kennis. "Er is al veel bekend over effectieve kennisdeling en -benutting in stedelijke gebieden", legt Robbert uit. "Maar er zijn ook nog veel onbeantwoorde vragen. Met het seminar wilden we concreet invulling geven aan het wetenschappelijk onderzoek naar urban knowledge exchange optimisation."

Jurian voegt eraan toe: "Er wordt veel gesproken en geschreven over het belang van kennisdeling, maar we weten eigenlijk nog niet goed hoe we kennis over bijvoorbeeld innovaties in de praktijk kunnen brengen. Iedere keer lijkt het wiel opnieuw te worden uitgevonden. Hoe lang horen we al niet dat participatie en co-creatie moeilijk van de grond komen omdat er bepaalde gewoonten en regels zijn die dat tegenhouden? We moeten meer weten over welke mechanismen kennisdelen bevorderen dan wel belemmeren. Het is zo belangrijk om ervaringen en lessen te delen zodat we stappen kunnen maken om innovaties te kunnen implementeren.”

Verschillende perspectieven

Tijdens het seminar waren diverse deelnemers aanwezig. "Deelnemers waren onder andere onderzoekers die zich bezighouden met city-to-city learning, kennisoverdracht rondom smart cities en onderzoekers die werken aan projecten gerelateerd aan steden met een rivier", legt Robbert uit. "Deze diversiteit aan onderwerpen bracht verschillende perspectieven in de discussie."

Factoren die het delen van kennis belemmeren of bevorderen

Het seminar heeft belangrijke inzichten opgeleverd over kennisdeling tussen steden. "We hebben geleerd dat verschillende factoren een rol spelen bij het al dan niet delen van kennis", zegt Jurian. "Zo blijkt bijvoorbeeld dat de relationele kwaliteit van samenwerkingen, het vertrouwen tussen organisaties en individuen, en de motivatie om kennis te delen essentiële elementen zijn. Daarnaast hebben we ook inzicht gekregen in het belang van kennismakelaars, die een actieve rol spelen in het faciliteren van kennisdelingsprocessen." Robbert concludeert: “De volgende stap is om vanuit het ontwikkelde raamwerk met factoren te komen tot handelingsperspectieven en praktische tools die stedelijke professionals kunnen helpen om kennisdelen in de praktijk te brengen”.

 

Over Closer Cities

Het project Closer Cities loopt van 2021 tot 2030. Bezoek de website.

Onderzoeker
Onderzoeker
Robbert Nesselaar, Msc
Meer informatie

Vital Cities and Citizens 

 

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens (VCC) wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s:  

 

  • Inclusieve Steden en Diversiteit  

  • Duurzame en Rechtvaardige Steden 

  • Slimme Steden en Gemeenschappen 

  • Veerkrachtige Steden en Stedelingen 

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS). 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen