Hoe betrokken zijn rooms-katholieken bij het Bisdom Rotterdam?

In een artikel van Bisdom Rotterdam worden de resultaten van onderzoek inzake een enquête van mei 2020 belicht. Het onderzoek is uitgevoerd door masterstudent Data Science & Marketing Analytics Fiona Nieuwenhuis, die daarmee haar master bekroont met haar scriptie, geheten 'Roman Catholic Church donation behaviour and community'. Ze heeft haar onderzoek uitgevoerd onder het toeziend oog van hoogleraar marketingonderzoek aan Erasmus School of Economics Martijn de Jong. De resultaten geven meer inzicht in de cohesie van de rooms-katholieke gemeenschap in Rotterdam, waarbij bruikbare informatie wordt verschaft omtrent het inzamelen van geld.

De vragen in de enquête gaan onder andere over kerkbezoek, geefgedrag en de houding van respondenten tegenover de parochie en de Rooms-Katholieke Kerk. Op 5 februari gaf De Jong tekst en uitleg bij de resultaten van het onderzoek. De respons op de uitvraag van de enquête is tekenend voor de betrokkenheid van de respondenten bij het bisdom, die alle verwachtingen overtrof. Binnen een kort tijdsbestek reageerden meer dan 2.000 mensen. Om verdere betrokkenheid te bevorderen, suggereerden de respondenten dat men meer bijbelstudies zou moeten houden en intensiever in zou moeten zetten op het betrekken van jongeren bij de parochie. Dit is bevorderlijk voor eenieders gevoel van zingeving en algemeen welzijn: goed contact met andere parochianen, een goede katholieke opvoeding en de ervaring van de relevantie van katholicisme dragen bij aan dit gevoel.

Het financiële plaatje

De actie Kerkbalans, een initiatief om geld in te zamelen voor de parochie, is zeer bekend onder de respondenten: 98% weten af van het bestaan ervan, 90% heeft wel eens via dit initiatief aan de kerk gedoneerd in het verleden en meer dan 75% heeft dit ieder jaar gedaan voor de afgelopen vijf jaren. Volgens bisschop Van den Hende: 'Geld en goed zijn niet de eerste en niet de enige graadmeter, maar wel een belangrijk fundament. We hoeven ons er niet voor te schamen als we geld vragen, want de Kerk is een goed doel: het gaat om het evangelie dat we doorgeven aan de nieuwe generaties. De vraag is dus: kunnen we ons netwerk meer activeren?'.

Het onderzoek heeft aangetoond dat de kans dat mensen doneren via Kerkbalans toeneemt met de inschatting van een individu van het (relatieve) aantal mensen dat doneert aan de kerk. Dit impliceert dat de sociale norm van doneren aan de kerk een positief effect heeft op eigenlijke donaties. Andere factoren die een positieve correlatie hebben met de bereidwilligheid van een individu om te doneren, zijn vertrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk, goed contact met andere parochianen en bekend zijn met Kerkbalans. Een andere suggestie van het onderzoek is dat (in het bijzonder jonge) mensen eerder geneigd zijn om te doneren aan de kerk als ze meer inzicht krijgen in de financiële situatie van het Bisdom Rotterdam.

Professor
Meer informatie

U kunt het volledige artikel van Bisdom Rotterdam, 11 februari 2021, hier lezen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen