Hoe creëer je leeftijdsvriendelijke buurten voor migrantenouderen?

Hoe kunnen leeftijdsvriendelijke omgevingen worden gecreëerd voor oudere migranten, die hen ondersteunen en stimuleren om lichamelijk actief te blijven? Oudere migranten lijden op jongere leeftijd vaker aan chronische ziekten dan autochtone ouderen. In veel gevallen kunnen deze chronische ziekten worden voorkomen door in beweging te blijven. In dit interview vertelt VCC-onderzoeker Warsha Jagroep ons meer over haar onderzoek. 

Welke onderzoeksmethoden gebruik je?

Om een overzicht te krijgen van de beschikbare literatuur over gedragsverandering interventies en de gezondheid en welzijn van oudere migranten, wordt een systematische literatuurstudie uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de kijk van oudere migranten op het faciliteren van de vergrijzing in hun wijk en hun fysieke activiteiten, ga ik vragenlijsten en interviews afnemen onder in Rotterdam verblijvende allochtone ouderen. 

Hoe interdisciplinair is dit onderzoek?

Dit onderzoek is een samenwerking tussen Erasmus School of Health Policy & Management en Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Ik heb de bachelor ‘Gezondheid en Leven’ afgerond en daarna een versnelde opleiding tot verpleegkundige. Na twee jaar werken in de ouderenzorg, heb ik de master ‘ Vitality and Aging’  in Leiden gedaan. 
Het eerste deel van dit onderzoek is voornamelijk sociaal en medisch van aard. In het tweede deel willen we een interventie gaan ontwikkelen, waarbij we ook echt factoren in de buurt gaan aanpassen en bekijken hoe dat het gedrag van de migranten ouderen ten positieve verandert. In die fase komt de psychologie dan ook aan bod. 

Hoe heeft jouw onderzoek invloed op de maatschappij?

De vragen die wij stellen zijn interessant voor beleidsmakers en andere professionals die echt iets in de wijk kunnen veranderen. Zijn er voldoende parken in de buurt en zijn die wel toegankelijk voor rollators? Wat wordt er aan activiteiten georganiseerd voor ouderen en zijn die makkelijk bereikbaar? Deze studie zal helpen bij het toekomstige beleid om in de buurt de fysieke activiteit van oudere migranten te bevorderen.

Wat wil je in de toekomst doen om de impact van jouw onderzoek te vergroten? 

Via BIG’R, een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Gemeente Rotterdam om positief gedrag onder Rotterdammers te stimuleren, willen we uiteindelijk de woonomgevingen van migrantenouderen zo veranderen dat die de bewoners meer stimuleren om fysiek actief te blijven. 

De uitkomsten van dit onderzoek zijn ook relevant voor steden. Ik wil dan ook graag de onderzoeksresultaten op een toegankelijke manier overbrengen op beleidsmakers door heel Nederland en daarbuiten. Hoe, daar ga ik nog over nadenken en in gesprek. Eerst maar eens de literatuurstudie afronden. 

Vital Cities and Citizens

Met het Erasmus Initiative Vital Cities and Citizens wil de Erasmus Universiteit bijdragen aan de kwaliteit van leven in stedelijke gebieden. In vitale steden kunnen de inwoners hun levensdoelen bereiken door educatie, zinvol werk en deelname aan het publieke leven. De vitale stad is een platform voor creativiteit en diversiteit, een veilige ontmoetingsplaats voor verschillende sociale groepen. De betrokken onderzoekers focussen zich op een van de volgende subthema’s: 

•    Inclusieve Steden en Diversiteit 
•    Duurzame en Rechtvaardige Steden
•    Slimme Steden en Gemeenschappen
•    Veerkrachtige Steden en Stedelingen

VCC is een samenwerking tussen Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) en International Institute of Social Studies (ISS).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen