Hoogleraar Casper de Vries laat op verzoek van de Tweede Kamer zijn licht schijnen over de hoge inflatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Erasmus School of Economics

De inflatie die we meemaken blijft maar stijgen. In maart van dit jaar was de inflatie bijna 12% ten opzichte van maart vorig jaar. De Kamercommissie voor Financiën heeft verschillende topeconomen om advies gevraagd over de hoge inflatie waar we mee te maken hebben. Ook hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics Casper de Vries werd om zijn expertise gevraagd.

Inflatie

De hoogleraar redeneerde dat het klopt dat de huidige inflatie vooral te wijten is aan de uit de pan rijzende energieprijzen. Hij benadrukte echter ook dat de oplopende inflatie al is begonnen met het snelle herstel na de COVID-pandemie. Logistieke verstoringen en een tekort aan energie hebben de huidige inflatie op gang gebracht. De Vries vreest nu dat de energieprijzen zo hoog zullen blijven. Dit zal een nadelig effect hebben op het herstellend vermogen van de economie.

Monetair beleid

Vanuit monetair oogpunt kan de Europese Centrale Bank (ECB) niet veel doen. De hoge inflatie waar we nu mee te maken hebben, is voor het grootste deel geïmporteerd met buitenlandse energie. Als de ECB dit probleem probeert aan te pakken, kan dit leiden tot de situatie van de jaren zeventig, toen een stagnerende economie hand in hand ging met een hoge inflatie. Andere dynamieken die men bij de beoordeling van het monetaire beleid in het oog moet houden volgens de Vries, zijn de hoge inflatie in de eurozone, de uiteenlopende rentetarieven tussen de eurolanden en de hoge rente in de Verenigde Staten.

Budgettair beleid

De Vries benadrukt dat het niet mogelijk is om iedereen in de samenleving te compenseren. Wel is het mogelijk om de lasten van deze hoge inflatie te herverdelen over verschillende groepen in de samenleving. Als de overheid bijvoorbeeld de zwaarst getroffen groepen in de samenleving wil compenseren, zou zij de belastingdruk voor de minst getroffen groep moeten verhogen, en met de extra belastinginkomsten de zwaarst getroffen groepen compenseren. De professor benadrukt dat we de realiteit moeten accepteren dat we collectief armer zijn geworden dan voorheen.

Professor
Meer informatie

Voor het hele debat over inflatie in de Tweede Kamer, klik hier.

Voor artikelen die Nederlandse media over het debat hebben geschreven:

Gerelateerde content

De inflatie is torenhoog, ‘we moeten ons schrap zetten voor alles wat nog komen gaat’

Hoogleraar Casper de Vries legt de gevolgen van de oplopende inflatie uit in een interview met Radio Rijnmond (1 april 2022).

Het Inflatiespook

Hoogleraar Casper de Vries legt uit welke gevolgen de stijgende inflatie zal hebben voor de samenleving.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen