Hoogleraar Ivo Arnold waarschuwt voor te optimistische inflatiescenario's

Ivo Arnold, Vice Dean and Professor of Economic Education at Erasmus School of Economics
Erasmus School of Economics

Dit jaar zal de inflatie op en rond 8% liggen. Dit is de hoogste inflatie sinds de jaren 70. In een recente publicatie over inflatiescenario's geeft het Centraal Planbureau aan dat zij denken dat de inflatie snel zal afnemen. Ivo Arnold, hoogleraar monetaire economie aan Erasmus School of Economics, waarschuwt voor dit positivisme (20 juli 2022).

Schokken in vraag en aanbod

De hoogleraar redeneert dat de hoge inflatie waar we nu mee te maken hebben deels te wijten is aan een ongelukkige combinatie van vraag- en aanbodschokken. Onder andere de pandemie en de oorlog in Oekraïne zijn verantwoordelijk voor deze schokken. Het CPB gaat ervan uit dat deze schokken zullen wegebben. Arnold beaamt dat deze aanname realistisch is, maar hij benadrukt dat nieuwe schokken niet ondenkbaar zijn in onze - momenteel zeer onvoorspelbare - wereld.

Prudent gedrag en een stabiele hand

Het CPB gaat bovendien uit van prudent gedrag bij cao-onderhandelingen en een stabiele hand van de Europese Centrale Bank (ECB).

Prudent gedrag

Arnold waarschuwt dat er geen garantie is voor dit prudente gedrag. Als werkgevers hogere lonen in hun prijzen kunnen doorberekenen, zullen zij dat niet nalaten. En als de inflatie hoog blijft, zal het niet bij een eenmalige loonsverhoging blijven. Temeer nu verschillende landen in de eurozone verschillende prijscompensatieafspraken in hun cao's hebben staan. Zo bevat meer dan 50% van de Spaanse CAO's een automatische prijscompensatieclausule. Dit kan leiden tot onrustige Nederlandse werknemers die hogere lonen eisen.

Stabiele hand van de ECB

Verder acht de hoogleraar het onwaarschijnlijk dat de ECB een gezond monetair beleid zal voeren. De ECB is nog niet eerder in dit soort situaties geweest, de inflatie is tot nu toe vooral laag gebleven door de prijsdrukkende invloed van de globalisering dan door het beleid van de ECB. Bovendien vraagt hij zich af of het realistisch is te verwachten dat de ECB de rente sterk zal verhogen nu Europa net is hersteld van de corona-crisis, gebukt gaat onder bergen schulden, de ergste energiecrisis sinds de jaren zeventig doormaakt en kampt met politieke spanningen tussen de lidstaten.

Professor
Meer informatie

Voor het volledige item, 20 juli 2022, klik hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen