prof.dr.
(Ivo) IJM Arnold

prof.dr. (Ivo) IJM Arnold

Professor of Economic Education

Full Professor Erasmus School of Economics Economics
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
E1-09
Telephone
0104081254
Email
arnold@ese.eur.nl
Back to overview

Profile

Since September 2010, Ivo Arnold is part-time professor of Economic Education at ESE. He also fulfills the function of vice dean. This chair focuses on strengthening the educational services offered by ESE with regard to content, processes and teaching skills, which ties in with Erasmus University Rotterdam’s continual efforts to develop and optimize educational leadership. Prof. Arnold’s research focuses on the effectiveness and efficiency of the educational structure and the identification of best practices in (economic) education. Since April 2006 he has worked as programme director at ESE, responsible for designing, implementing and evaluating major educational reforms. Ivo Arnold is also professor of Monetary Economics at Nyenrode Business University.

    • I.J.M. Arnold (2017). Keuzes in het curriculum. Economisch-Statistische Berichten, 102 (4755), 576-576.
    • I.J.M. Arnold, C.J.M. Kool & T. Van Veen (2015). Canon deel 15: Internationale monetaire economie. Economisch-Statistische Berichten, 100 (4712), 362-366.
    • I.J.M. Arnold & G.J.A. Baars (2013). Geen kwaliteit met vrijblijvendheid. Hoger Onderwijs Management , april.
    • G.J.A. Baars & I.J.M. Arnold (2012). Eerstejaars rendement: een korte slotreflectie. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30 (3), 220-225.
    • G.J.A. Baars & I.J.M. Arnold (2012). Vroegtijdige identificatie en karakterisering van studenten die uitvallen in het eerste jaar. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30 (3), 188-204.
    • I.J.M. Arnold (2012). Verlos de universiteiten van een belangenconflict. Hoger Onderwijs Management , 22-22.
    • I.J.M. Arnold (2012). De BSA-norm, minimumeis of streefwaarde? TH en MA, 19 (3), 4-8.
    • I.J.M. Arnold (2012). Directe versus indirecte monetaire financiering. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4627), 45-46.
    • I.J.M. Arnold & G.J.A. Baars (2012). Eerstejaarsrendement. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30 (3), 147-149.
    • I.J.M. Arnold & W. Rowaan (2011). Studiesucces in de economie. Economisch-Statistische Berichten, 96 (4616), 478-479.
    • I.J.M. Arnold (2011). Internetspaarbanken niet midden in de samenleving. Economisch-Statistische Berichten, 96 (4607), 205-206.
    • I.J.M. Arnold (2011). Internetspaarbanken staan niet midden in de samenleving. Economisch-Statistische Berichten, 96 (4607), 205-206.
    • I.J.M. Arnold (2011). Indexleningen in crisistijd. Economisch-Statistische Berichten, 97 (4636), 348-348.
    • I.J.M. Arnold & W. Rowaan (2011). Hoe voorkomen we dat studenten met een negatief BSA wederom een verkeerde studie kiezen. Onderzoek van Onderwijs, 40, 34-35.
    • I.J.M. Arnold (2011). Compensatorische toetsing en kwaliteit. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 29 (1), 31-40.
    • I.J.M. Arnold (2011). Goud als geld. Justitiele Verkenningen, 37 (3), 9-20.
    • I.J.M. Arnold & W. van den Brink (2010). Naar een effectiever bindend studieadvies. TH en MA, 17 (5), 10-13.
    • I.J.M. Arnold (2010). Het failliet van een VWO profiel. Economisch-Statistische Berichten, 95 (4583), 253-253.
    • I.J.M. Arnold (2009). NIBC's Extreme makeover. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4555), 152-153.
    • I.J.M. Arnold (2009). Systeemrisico in financiele sector. Van structuurbeleid naar mega banken en terug? Fusie en Overname (M & A Magazine), 6, 15-18.
    • I.J.M. Arnold (2009). De EMU is niet af. Economisch-Statistische Berichten, 94 (4563S), 63-68.
    • I.J.M. Arnold & W. Van den Brink (2009). De invloed van compensatie op studie-uitval en doorstroom. TH en MA, 16 (3), 11-15.
    • I.J.M. Arnold (2008). Beperkt depositogarantie tot ingezetene. Economisch-Statistische Berichten, 93 (4546), 667-668.
    • I.J.M. Arnold (2008). Centrale banken verstoren de geldmarkt. Economisch-Statistische Berichten, 93 (4535), 315.
    • I.J.M. Arnold (2007). De rol van opleidingsfase voor het verband tussen onderzoeksprestaties en onderwijseffectiviteit. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 25 (4), 256-269.
    • I.J.M. Arnold (2007). DNB vereenzelvigt zich teveel met ABN AMRO. Economisch-Statistische Berichten, 92 (4506), 188.
    • I.J.M. Arnold (2007). De Governance van Indexatie. Pensioen Bestuur en Management, 4 (2).
    • I.J.M. Arnold (2007). Prikkels voor pensioenfondsen. Economisch-Statistische Berichten, 92 (4512), 366-367.
    • I.J.M. Arnold (2006). Het beste Onderwijs komt uit de ivoren toren. Economisch-Statistische Berichten, 91 (4490), 334-335.
    • I.J.M. Arnold (2006). Indexleningen in de eurzone. VBA Journaal, 22 (winter 2006), 24-32.
    • I.J.M. Arnold (2005). Instappen en weginfleren? Economisch-Statistische Berichten, ?, 250.
    • I.J.M. Arnold (2005). Ben jij ook zo bang? Economisch-Statistische Berichten, 83-86.
    • I.J.M. Arnold (2005). De publieke casus voor indexleningen. Economisch-Statistische Berichten, 90 (4473), 57-59.
    • I.J.M. Arnold & B. Verhoef (2004). Korte termijn fluctuaties binnen een muntunie: een analyse met het IS-MP-IA model. Kwartaalschrift Economie, 4.
    • I.J.M. Arnold (2004). Het ei van Eichel. Economisch-Statistische Berichten, aug., 374-376.
    • I.J.M. Arnold (2003). Meeliftende Ministers van Financien. Economisch-Statistische Berichten, aug., 374-376.
    • I.J.M. Arnold (2002). Aflossen is een deugd. Economisch-Statistische Berichten, 324-326.
    • I.J.M. Arnold & B. Vrugt (2002). Nieuwe economie of nieuwe munt. VBA Journaal, 18 (1), 3-9.
    • I.J.M. Arnold & J. de Haan (2001). Monetaire Transmissie in het Eurogebied. Financiële en Monetaire Studies, 19 (3).
    • I.J.M. Arnold & C.J.M. Kool (2001). Regionale inflatieverschillen in een muntunie. Economisch-Statistische Berichten, 86 (4318), 572-575.
    • I.J.M. Arnold & D.J.C. Smant (2000). Stabiliserende Hypotheekrente aftrek. Economisch-Statistische Berichten, 85 (4273), 763-765.
    • I.J.M. Arnold (1999). De rente doet het. Economisch-Statistische Berichten, 84 (4192).
    • I.J.M. Arnold (1999). De euro-multiplicator. Economisch en Sociaal Tijdschrift, 2, 41-63.
    • I.J.M. Arnold (1999). Financiele integratie en stabiliteit als randvoorwaarden voor een goed functionerende EMU. Tijdschrift voor Politieke Ekonomie, 21 (4), 33-53.
    • I.J.M. Arnold & C.G. Vries de (1999). De endogene financiele structuur. Economisch-Statistische Berichten, 84 (4224), 738-740.
    • I.J.M. Arnold & J. Lemmen (1999). Het eigen belang van de toezichthouder. Economisch-Statistische Berichten, 84 (4228), 817-818.
    • I.J.M. Arnold & C.G. de Vries (1999). De endogene financiële structuur. Economisch-Statistische Berichten, 738-740.
    • I.J.M. Arnold (1998). Financiele stabiliteit in de EMU: de rol van de overheid. Maandschrift Economie, 62, 324-340.
    • I.J.M. Arnold (1998). Herstel het aanwijzingsrecht. Economisch-Statistische Berichten, 83 (4181), 931.
    • I.J.M. Arnold (1998). Een pact voor het Walhalla. Economisch-Statistische Berichten, 83 (4164), 636-637.
    • I.J.M. Arnold (1998). Euro: Munt zonder land. Nijenrode Management Review, 10 (mei/juni), 46-54.
    • I.J.M. Arnold (1998). Schuldmanagement en Stabiliteitspact. Economisch-Statistische Berichten, 83 (4157), 477-479.
    • I.J.M. Arnold (1997). Het vergeten stabiliteitspact. Economisch-Statistische Berichten, 82 (4107), 411-414.
    • I.J.M. Arnold (1997). Monetsair Beleid in de EMU: waarschuwingen voor de vastrentende belegger. VBA-Journaal Special Risk Management, 12-16.
    • I.J.M. Arnold (1996). De rol van Europese Geldhoeveelheid. Economenblad, 18 (8/9).
    • I.J.M. Arnold (1996). Een geldhoeveelheidsbeleid in de EMU? Economisch-Statistische Berichten, 81 (4049), 233-236.
    • I.J.M. Arnold (1995). De BV Nederland: Kredietwaardig en Kansrijk? Economisch-Statistische Berichten, 80 (4025), 833-837.
    • I.J.M. Arnold (1995). Belastinghervorming: Engelse lessen voor Nederland. Financiële en Monetaire Studies, 13 (3), 9-14.
    • I.J.M. Arnold & R. Hertog den (1994). Relatief Risicobeheer voor Pensioenfondsen. Economisch-Statistische Berichten, 79 (3961), 436-437.
    • I.J.M. Arnold & S. van de Vathorst (1991). Gezondheidsrisico's, erfelijkheidsonderzoek en verzekeringen. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 135 (11), 480-483.
   • I.J.M. Arnold, D.J.C. Smant & C.G. de Vries (2003). Wisselkoersen en beleggen (Financiele en Monetaire Studies, jrg. 21, 1). Amsterdam: NIBE-SVV
    • I.J.M. Arnold (2008). Entrepreneurship and Economic Growth. In W. Burggraaf, R. Floren & J. Kunst (Eds.), The Entrepeneur & the Entrepreneurship Cycle (pp. 27-37). Van Gorum
    • I.J.M. Arnold (2004). EMU: Assessing the impact of the euro. In R Baldwin, G Bertola & P Seabright (Eds.), De Economist (152, 3) (pp. 463-464)
    • I.J.M. Arnold (2001). Country and Industry Effects in Euroland's Equity Markets. In J.J. Choi & J.M. Wrase (Eds.), European Monetary Union and Capital markets (pp. 137-156). JAI Press/Elsevier
    • C.G. de Vries & I.J.M. Arnold (2000). Endogenous financial structure and the transmission of ECB policy. In J. van Hagen & J. Waller (Eds.), Regional Aspects of Monetary Policy in Europe (pp. 193-218). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • I.J.M. Arnold & C.G. Vries de (2000). Endogenous Financial Structure in the EMU. In J. Hagen von & C. Waller (Eds.), Regional Aspects of Monetary Policy in Europe (pp. 193-220). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers
    • I.J.M. Arnold & T. Veen van (2013). Wealth effect in macroeconomic theory and policy. In B. Hoogenboom, M. Pheijffer & E. Karssing (Eds.), Gorillas, markets and the search for economic values. Van Gorcum
    • I.J.M. Arnold (2011). Overheidsingrijpen tijdens de kredietcrisis. In E. Karssing, H. Bossert & L. Meuleman (Eds.), Management in beweging: De belangrijkste inzichten en ontwikkelingen in de publieke sector. Assen: Van Gorcum
    • I.J.M. Arnold (2012). Studie succes bevorderen: het kan en is niet moeilijk [Bespreking van het boek Studie succes bevorderen: het kan en is niet moeilijk]. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 30(3), 217-219.
   • C.G. de Vries & I.J.M. Arnold (1999). Endogenous financial structure and the transmission of ECB policy. (Intern rapport, Tinbergen Institute Discussion Paper, no TI99-021/2). : -
   • C.G. de Vries & I.J.M. Arnold (1998). The Euro, prudent coherence? (Intern rapport, Tinbergen Institute Discussion Paper, no 98-070/2). : Tinbergen Institute
    • I.J.M. Arnold (2006, oktober 19). Overheid moet het snoeien in het pensioen tegen gaan. Financieel Dagblad
    • I.J.M. Arnold, H.R. Commandeur, S.G. van der Lecq & C.G. de Vries (2006, juni 29). Fiscalisering van AOW werkt niet. Het Financieel Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2004, oktober 14). Lof IMF voor financiele systeem geldt Financien. NRC Handelsblad
    • I.J.M. Arnold (2002, december 30). Stimuleer Aflossen Hypotheek. Finenciele Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2002, januari 29). Argentijnse lessen voor Europa. Het Financiele dagblad
    • I.J.M. Arnold, C.G. Vries de & D.J.C. Smant (2000, mei 18). De nederlandse bank past bescheidenheid. NRC Handelsblad
    • I.J.M. Arnold (1998, mei 8). Laat de aziatische crisis ook waarschuwing voor europa zijn. De volkskrant
    • I.J.M. Arnold (1997, november 14). Frankrijk wil Mediterraan Machtsblok binnen Eurobank. De Volkskrant
    • I.J.M. Arnold & E.M. sprokholt (1996, februari 16). Duitse EMU-scepsis toont wantrouwen in Europese Instituties. Financiele Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2019, februari 21). Europees toezicht nodig op samenklonterende banken. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2018, juni 5). De kans op echte hervormingen in Italië is niet groot. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2018, september 4). De brugramp in Italië is ook een alarm voor de economie in Europa. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2018, januari 26). Extreme rijkdom is soms goed. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2018, maart 13). Leuk dat ING Oranje sponsort. Maar de bank hoeft zelf geen kampioen te worden. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2018, december 4). Eigen begroting voor de eurozone is, hoe klein ook, een slecht idee. Nederlandse Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2018, september 7). Versoepeling van studie-advies bevordert uitstelgedrag van studenten. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2017, juni 22). Het is tijd voor loonsverhoging. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2017, maart 20). Economie bepaalt agenda Rutte III. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2017, augustus 15). Tien jaar na de kredietcrisis is de euro nog niet in veilig vaarwater. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2017, december 1). Bitcoin iets voor waaghalzen. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2016, september 7). Engels is goed voor de kwaliteit van het onderwijs op de universiteiten. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2016, december 13). Het laten bloeden van private schuldeisers beschermt de belastingbetaler. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2016, februari 1). Weg met de instellingstoets in het hoger onderwijs. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2016, maart 31). Logica van Knot is ver te zoeken. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2015, februari 4). Politiek, overvraag ECB niet. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2015, maart 3). Universiteiten hebben onmogelijke opdracht. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2015, september 14). Lastenverlichting van 5 miljard is nodig. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2015, juni 15). Tijd voor een Grieks referendum over de euro. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2015, december 3). Garantie spaarders moet Europees. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2015, juli 9). Verenigde Staten als voorbeeld in Griekse crisis. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2014, november 5). Onze banken zijn nog steeds obese. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2014, oktober 8). Europese bank moet Duitse weerstand trotseren. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2014, december 1). Terugkeer naar goud is geen oplossing. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2014, maart 4). Pas op met hulp aan Oekraine. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2014, februari 4). Onbegrensde studiekeuze is te vrijblijvend. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2014, januari 7). Knip navelstreng tussen banken en overheden door. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2014, juni 4). Steek vooral meer tijd in je studie. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2014, juli 4). Banken zijn te machtig om te veranderen. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2014, september 4). Nog een grote klus voor Rutte te doen. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2013, mei 3). Verwacht geen visie van bankiers. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2013, juli 2). Pak door op de woningmarkt. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2013, oktober 3). Begrotingssolidariteit slecht voor Europa. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2013, december 3). Tijd om krediet-beoordelaar af te waarderen. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2013, november 1). Lokale banken losmaken van Rabo. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2013, februari 13). Publiek salaris bij banken. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2013, juni 6). Consument kan Rutte niet helpen. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2013, september 6). Groeidrang banken sterker dan het kabinet. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2013, augustus 2). Nog meer bureaucratie door instellingstoets. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2013, april 2). Steun aan Zuid-Europa blijft nodig. Nederlands Dagblad
    • I.J.M. Arnold (2010, juli 3). Alochtone student doet het even goed als autochtone. NRC Handelsblsad
   • I.J.M. Arnold (1997, december 1). De sterkte van de Euro. Utrecht, Fortis-Nyenrode eurodebat.
   • I.J.M. Arnold (1996, februari 15). Empirical essays in monetary economics. Erasmus University Rotterdam (221 pag.) Prom./coprom.: Prof.Dr. E.J. Bomhoff.
 • Mr. N.G. Piersonfonds

  Start date approval
  Sep/2018
  End date approval
  Aug/2021
  Place
  AMSTERDAM
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Economics
  Department
  Economics
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104081254

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam