Hoogleraar Robert Dur geïnterviewd over het kapitalistische systeem en de noodzaak van een sterke overheid

Image - Robert Dur

Robert Dur, hoogleraar economie van prikkels aan Erasmus School of Economics, is door De Correspondent geïnterviewd (30 april 2023) over zijn onderzoeksveld, vraagstukken met betrekking tot het kapitalistische systeem en andere onderwerpen.

De hoogleraar merkt op dat hij geen systeem kent dat noodzakelijkerwijs beter is dan een kapitalistisch systeem. Dur vraagt zich bijvoorbeeld af of we het kapitalistische systeem de schuld moeten geven van de huidige klimaatcrisis: "Stel dat we wereldwijd geen kapitalisme hadden, zouden we dan geen kolencentrales hebben? Zouden we dan geen dieselauto's hebben gehad? Zouden we dan geen CO2-uitstoot hebben gehad? Ik weet het niet.” Precies dit soort speculatieve vragen kenmerken het debat over het kapitalisme, aldus Dur.

Kapitaal en macht

Een kapitalistisch systeem moet hand in hand gaan met een sterke publieke sector, vindt Dur. In de eerste plaats om machtsconcentraties te voorkomen waar bedrijven en aandeelhouders wel van kunnen profiteren, maar de rest van de samenleving niet. Daarvoor is volgens Dur een overheid nodig, omdat consumenten of werknemers zich niet zullen kunnen verweren tegen deze machtsconcentraties. Ten tweede is een overheid nodig om redenen van herverdeling: om te zorgen voor mensen aan de onderkant van de samenleving. En tenslotte om externe effecten in te calculeren, zodat de negatieve externe effecten van individuele keuzes geïnternaliseerd worden.

Het onderzoeksgebied van hoogleraar Dur

Volgens Dur richt zijn onderzoek zich op prikkels. Dit omvat onderzoek naar de effecten van hogere beloningen voor CEO's, maar ook voor werknemers en andere kwesties in verband met het organiseren en onderhouden van personeelsbestanden.  Hij merkt op dat in de publieke sector organisaties meer geneigd zijn samen te werken met academische studies dan in de private sector. Hij vindt echter dat beide sectoren nieuwsgieriger zouden moeten zijn in het leren via deelname aan academische studies.

Professor
Meer informatie

Dit artikel is een korte weergave van het diepte-interview. Voor het hele interview door De Correspondent, 30 april 2023, klik hier.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen