Horizon 2020 project: Working, Yet Poor

Universitair project ontvangt een Horizon 2020-subsidie van 3,2 miljoen

Esch-sur-Alzette, 14 november 2019 - Het pan-Europese onderzoeksproject Working, Yet Poor (het 'WorkYP-project') heeft onlangs voor drie jaar 3,2 miljoen euro gekregen van het Horizon 2020-programma van de EU. Het WorkYP-project onderzoekt de sociale en juridische gronden achter het toenemende aantal EU-burgers die ondanks hun werk nog steeds onder de armoedegrens leven.

In 2017 liep bijna 10% van de beroepsbevolking van de EU het risico in armoede te leven, wat ongeveer 20,5 miljoen EU-burgers vertegenwoordigt. Naast sociale uitsluiting, divergentie en ongelijkheid, brengt armoede onder werkenden ook een fundamenteel en essentieel kenmerk van het EU-burgerschap in gevaar: het vooruitzicht op een fatsoenlijk leven. Maatregelen van de overheid om de trend te keren zijn nodig, maar om te bepalen hoe het probleem moet worden aangepakt, moeten de bronnen ervan worden begrepen. Het WorkYP-project zal dat begrip vergroten, helpen focussen en de respons van de overheid verbeteren.

“Landen implementeren bepaalde maatregelen om armoede onder werkenden te voorkomen, maar er is geen vaste aanpak om deze te verminderen of te elimineren. EU-lidstaten hebben - individueel en collectief - een beter begrip van het probleem nodig, een begrip dat wordt ondersteund door relevante gegevens en waarmee ze het kunnen monitoren en met succes kunnen aanpakken," zegt Luca Ratti, de coördinator van het WorkYP-project en universitair hoofddocent European and Comparative Labour Law aan de Universiteit van Luxemburg.

De verdeling van de armoede onder werkenden verschilt aanzienlijk in Europa, als gevolg van verschillende sociale en juridische systemen of maatregelen die zijn geïmplementeerd om armoede te verminderen. Bijvoorbeeld, 13,4% van de beroepsbevolking liep in 2018 een risico op armoede in Luxemburg, vergeleken met 5,2% in België. De redenen voor dergelijke verschillen zijn niet voldoende onderzocht. Daarom zal het WorkYP-project zeven representatieve landen met verschillende sociale en juridische systemen (Luxemburg, België, Duitsland, Italië, Nederland, Polen en Zweden) analyseren om het probleem te documenteren en praktische oplossingen voor te stellen om armoede onder werkenden in alle landen te bestrijden.

“Als we in een bepaald land ontdekken dat 10% -15% van de beroepsbevolking op of onder de armoedegrens leeft, is het arbeidsrecht er al niet in geslaagd om de burgers te beschermen, en is de sociaal-economische cohesie in gevaar. Met deze studie willen we de EU-lidstaten en de EU als geheel helpen hun beleid en regelgevingsmaatregelen beter af te stemmen,” legt Ratti uit.

Het WorkYP-project heeft specifieke groepen mensen geïdentificeerd die een groter risico lopen op armoede onder werkenden, waarop de analyse zich zal concentreren. Deze omvatten werknemers met lage lonen; zelfstandigen; die met tijdelijke of flexibele arbeidscontracten; en casual of "nul-uren" werknemers. Omdat vrouwen vaker in laagbetaalde banen werken of kwetsbaarder zijn voor ongelijke arbeidsomstandigheden, zullen de samenstelling en het inkomen van het huishouden in het onderzoek worden overwogen.

Grensoverschrijdend project geleid in Luxemburg

Universitair hoofddocent Luca Ratti zal een multinationaal en interdisciplinair onderzoeksteam leiden dat bestaat uit onderzoekers van acht Europese universiteiten (Frankfurt, Bologna, Leuven, Rotterdam, Tilburg, Gdansk en Lund) en drie instellingen voor sociale rechten die actief zijn in Europa. De Universiteit van Luxemburg werd gekozen om het WorkYP-project te coördineren vanwege haar uitstekende reputatie als een effectieve incubator van multidisciplinaire onderzoeksprojecten met reële implicaties.

Het project heeft tastbare implicaties voor individuen, zegt Luca Ratti: “EU-burgerschap moet het recht op een fatsoenlijk leven garanderen, maar armoede onder werkenden in de EU treft nog steeds dagelijks miljoenen burgers. Om dit urgente probleem in de praktijk te bestrijden, moeten we pan-Europese en multidisciplinaire onderzoekspartnerschappen stimuleren om oplossingen te vinden; een enkelvoudige benadering zal zeker falen. Het WorkYP-project zal steunen op de gecombineerde inspanningen van een diverse groep van sociale en juridische experts om het probleem grondig te analyseren en vervolgens realistische maatregelen voor te stellen om het aantal werkende armen in de EU te helpen verminderen."

CV

Contact: Laura Bianchi, Persadviseur, T. 46 66 44 9451, E. laura.bianchi@uni.lu

Meer informatie

Over Horizon 2020
Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie dat in 2014 is gelanceerd, financiert samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek en innovatie. Onderzoeksorganisaties, universiteiten en bedrijven komen allemaal in aanmerking om deel te nemen. Horizon 2020 financiert elk jaar 6.000 projecten en Luxemburgse entiteiten hebben al ongeveer 40 miljoen euro ontvangen voor meer dan 120 projecten.