Horizon2020 subsidie toegekend aan onderzoeksconsortium Working and Yet Poor

Foto van een lege portomonnee

Een internationaal consortium, waar Erasmus School of Law onderdeel van is, heeft een Horizon2020 subsidie ontvangen van €3.250.000,-. Het aandeel voor Erasmus School of Law is €150.000,-. Het multidisciplinaire onderzoeksprogramma Working and Yet Poor focust zich op het verklaren van de trend dat steeds meer werkenden al onder de armoedegrens leven of het risico lopen om daaronder te belanden. Prof. Ruben Houweling, prof. Zef Even en mr. Amber Zwanenburg van de sectie Arbeidsrecht zullen namens ESL aan het onderzoek bijdragen.

De Europese Unie heeft aangekondigd om de haalbaarheid van de doelen die zijn afgesproken in de Europese pijler van sociale rechten te verbeteren. Een onderdeel daarvan is het subsidiëren van het project Working and Yet Poor.

Het project Working and Yet Poor is gericht op de toenemende sociale trend van werkenden die onder de armoede grens leven of het risico lopen daaronder te belanden. Het internationale consortium met universiteiten en organisaties uit diverse Europese landen gaat onderzoeken waarom deze trend de laatste jaren toeneemt en doet daarbij aanbevelingen aan de Europese Unie en de afzonderlijke lidstaten om deze ontwikkeling tegen te gaan. De voornaamste invalshoek van het onderzoek is de Kwetsbaar en Ondervertegenwoordigde personen, de zogenaamde VUP-groepen. Deze VUP-groepen worden door hun achtergestelde omstandigheden gehinderd in hun genot van het EU-burgerschap te gebruiken. Door de ongelijkheid tussen de verschillende rechtsordes aan te pakken, zal op termijn het vertrouwen in het openbaar bestuur worden vergroot. Dit versterkt de positie van de VUP-groepen.

De toekenning van deze subsidie sluit aan op de eerdere subsidietoekenning door de Europese Commissie aan Project Sense. Dit project richtte zich op de veelvoud aan regelgeving op het gebied van sociale rechten en werknemerschap binnen de Europese Unie betreffende transnationaal vervoer. Op 29 augustus 2019 vindt het eindcongres ‘Standing at the Crossroads’ plaats waar de bevindingen en de app worden gepresenteerd.

Meer informatie

Over Horizon2020
Met Horizon2020 willen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid wetenschap en innovatie stimuleren in het bedrijfsleven en de academische wereld. Zo kunnen zij het concurrentievermogen van Europa vergroten. Het Horizon2020 programma sluit aan bij de Europese doelen voor werkgelegenheid en groei (Europe 2020) en het bijbehorende vlaggenschip Innovation Union.

Gerelateerde content
Mr. dr. Gerdien van der Voet, mr. dr. Zef Even en prof. mr. dr. Ruben Houweling (sectie Arbeidsrecht van Erasmus School of Law) hebben een EU-subsidie verworven…
View of rotterdam
On 29 August 2019, the international research and education team will present their main findings and conclusions and will also introduce the …
Logo van Project Sense
Gerelateerde opleiding
Master Arbeidsrecht zal gedurende het studiejaar 2024-2025 en waarschijnlijk ook het studiejaar 2025-2026 niet worden aangeboden.
Gerelateerde links
Sectie Arbeidsrecht

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen