HR moet een strategische rol voor zichzelf opeisen. Hoe doe je dat?

Actualiteiten opleiding Specialisatie Arbeidsrecht (PALA+)
Strategische HRM

De publieke sector is altijd onderhevig aan verandering. Dat vereist van de HR-professional een permanente alertheid voor de strategische inzet van werk. In welke richting koerst de organisatie en wat vraagt dat van het human resource management? De opleiding Strategisch Human Resource Management in de publieke sector leert je om organisatiedoelen en HR-beleid succesvol met elkaar te verbinden en te integreren in de organisatiestrategie.

De opleiding Strategisch Human Resource Management in de publieke sector helpt je om op theoretisch en praktisch niveau de strategische inzet van werk in publieke organisaties vorm te geven. Afstemming tussen het HR-beleid en de organisatiestrategie staat hierbij centraal. Een goede afstemming is essentieel voor het succes van de organisatie, dienst of afdeling. Binnen de opleiding duik je in de huidige invulling van jouw HR-rol, identificeer je strategische HR-vraagstukken binnen jouw organisatie, en leer aan de hand van het SHRM-model een integrale/strategische HR-aanpak formuleren. 

Wetenschappelijke theorie wordt in de opleiding aan de hand van het SHRM-model vertaald naar de hedendaagse praktijk. Je gaat als deelnemer steeds binnen de eigen praktijk aan de slag en past het geleerde daarmee direct toe binnen de eigen organisatie. Door gebruik te maken van zowel het wetenschappelijk theoretische als praktische perspectief wordt de complexiteit van het beleid hanteerbaar. Gezamenlijke intervisie en reflectie zorgen er daarnaast voor dat we niet alleen met, maar ook van elkaar leren. 

Bekijk de video van Dr. Brenda Vermeeren (kerndocent van deze opleiding) waarin zij o.a. uitlegt wat de relevantie van Strategisch HRM is. 

video_Brenda_HRM

CV

Dr. Brenda Vermeeren is expert op het gebied van HRM-prestaties en de rol van lijnmanagers bij de implementatie van HRM. Ze is daarnaast adviseur bij ICTU Internetspiegel (een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nederland).

Meer informatie

Vragen?

Neem contact op met Miranda Smit, portfoliomanager Erasmus Academie

T: 0104088687

E: smit@erasmusacademie.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen