Opleiding Strategisch HRM in de Publieke Sector

hoe word je als HR professional strategisch betrokken binnen jouw organisatie?
Datum(s)

De opleiding start op 10 maart 2023

Kosten

nntb

De publieke sector is altijd onderhevig aan verandering. Dat vereist van de HR-professional een permanente alertheid voor de strategische inzet van werk. In welke richting koerst de organisatie en wat vraagt dat van het human resource management? De opleiding Strategisch Human Resource Management in de publieke sector leert je om organisatiedoelen en HR-beleid succesvol met elkaar te verbinden en te integreren in de organisatiestrategie.Het kan daarbij om grote of kleine organisaties gaan, maar ook om specifieke afdelingen of diensten.

Afstemming HR beleid en organisatiestrategie

De opleiding Strategisch Human Resource Management in de publieke sector helpt je om op theoretisch en praktisch niveau de strategische inzet van werk in publieke organisaties vorm te geven. Afstemming tussen het HR-beleid en de organisatiestrategie staat hierbij centraal. Een goede afstemming is essentieel voor het succes van de organisatie, dienst of afdeling. Binnen de opleiding duik je in de huidige invulling van jouw HR-rol, identificeer je strategische HR-vraagstukken binnen jouw organisatie, en leer aan de hand van het SHRM-model een integrale/strategische HR-aanpak formuleren.                                                                                       

SHRM model en de praktijk

Wetenschappelijke theorie wordt, aan de hand van het SHRM-model, in deze opleiding vertaald naar de hedendaagse praktijk. (Lees in dit blog meer over het SHRM-model). Je gaat steeds binnen de eigen praktijk aan de slag en past het geleerde daarmee direct toe binnen de eigen organisatie. Door gebruik te maken van zowel het wetenschappelijk theoretische als praktische perspectief wordt de complexiteit van het beleid hanteerbaar. Gezamenlijke intervisie en reflectie zorgen er daarnaast voor dat we niet alleen met, maar ook van elkaar leren.  

Wat leer je in de opleiding Strategisch HRM?

Doel van de opleiding is om binnen de eigen organisatie (het belang van) strategisch HRM op de kaart te zetten, een waardevolle gesprekspartner te zijn aan de managementtafel en daarmee de organisatieprestaties te verbeteren. Na afloop van de opleiding:

  • Ken je het belang van Strategisch Human Resource Management in de publieke sector en kun je het belang van HR als strategische partner beargumenteren.
  • Heb je binnen de eigen organisatie (het belang van) strategisch HRM op de kaart gezet.
  • Heb je strategische HR-vraagstukken voor jouw organisatie geïdentificeerd en geanalyseerd.
  • Heb je handvatten om, binnen jouw organisatie, de rol van strategische partner te vervullen. Hiermee ben je een waardevolle gesprekspartner aan de managementtafel.
  • Heb je (de basis voor) een integrale/strategische HR-aanpak voor jouw organisatie gecreëerd.

Hoe ziet het programma eruit?

*

De opleiding bestaat uit zes lesdagen met diverse werkvormen. Tussen de lesdagen door pas je het geleerde direct toe in jouw eigen praktijk. Dit doe je aan de hand van verschillende opdrachten. Begeleiding vindt hierbij plaats in de digitale leeromgeving. De opleiding sluit je af met een prestentatie van de door jou gekozen strategische HRM-aanpak en vervolgstappen voor implementatie binnen jouw organisatie. Dit vormt een mooie basis om het geleerde, na het volgen van de opleiding, in de praktijk verder door te voeren.

Je leert over de 4 kernonderdelen binnen SHRM. Aan de hand van deze kernonderdelen bekijk je jouw eigen organisatie.

Kennismaking SHRM-model. Theoretische concepten worden besproken en met publieke sector voorbeelden geïllustreerd. Je brengt, a.d.h.v. het SHRM-model, de eigen organisatie-context in kaart.

Context
Je voert op de eigen werkplek o.a. een opdracht uit a.d.h.v. de in kaart gebrachte context.

Verdieping van de kernonderdelen “interne en externe fit”, en vertaalslag naar de eigen context.

Kijkje in de keuken
Werkplekbezoek op de eigen werkplek en die van een medecursist.

Spiegelen van jouw analyse aan het organisatie-doel. De theoretische verdieping is gericht op HRM-prestaties. Je start met de concrete uitwerking van een SHRM-plan t.b.v. jouw vraagstuk.

Work it
Onderzoeken en verwerken van de prestatie-indicatoren van de organisatie. 

Implementatie/inbedding van SHRM-plannen staat centraal, en de verdere uitwerking van het SHRM-plan voor jouw organisatie.

Laatste loodjes
SHRM-plan omzetten in een ‘presentatie’ vorm

Presentatie eigen SHRM-plan en feestelijke certificaatuitreiking.

Praktische informatie opleiding Strategisch HRM

Nieuwe planning Opleiding Strategisch HRM in de Publieke Sector volgt spoedig.

De opleiding Strategisch HRM in de publieke sector is bedoeld voor HR-business partners, HR-managers en HR-adviseurs in de publieke sector (inclusief onderwijs en zorg), die met theoretische onderbouwing en praktische tools de eigen strategische rol willen versterken.
De opleiding is daarnaast interessant voor beleidsadviseurs, lijnmanagers of organisatieadviseurs die zich (regelmatig) afvragen hoe ze de inzet van hun medewerkers kunnen combineren met een sterke organisatiestrategie. 

Van welke docenten van de Erasmus Universiteit krijg je les?

Brenda Vermeeren is verbonden aan Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). Zij is expert op het gebied van HRM-prestaties en de rol van lijnmanagers bij de implementatie van HRM. Ze is daarnaast adviseur bij ICTU Internetspiegel (een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nederland).

Bram Steijn is hoogleraar HRM in de publieke sector aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. In zijn onderzoek richt hij zich op verschillende onderwerpen waaronder de relatie tussen (strategisch) HRM en prestaties, leiderschap en motivatie en verandering binnen de publieke sector. Hij doet onderzoek in het openbaar bestuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Alissa van Zijl is universitair docent de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit haar achtergrond in HRM onderzoekt ze het functioneren van wijkteams. Haar onderzoek draagt op deze manier bij aan het huidige begrip van HRM in de publieke sector. Ook in haar onderwijs staat HRM in de publieke sector centraal.

Partners

Deze opleiding organiseert Erasmus Academie in samenwerking met: 

 

Contact

Neem bij vragen contact op met

Miranda Smit

Porfoliomanager

E-mailadres
smit@erasmusacademie.nl
Telefoonnummer
010 408 8687

ma, di, do, vr

Nieuws

Datum(s)

De opleiding start op 10 maart 2023

Kosten

nntb

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
vrijdag 10 mrt 2023
Tijdsduur
6
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Maatschappijwetenschappelijke richting
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

private

Inschrijving

Nieuwe link t.b.v. inschrijving Opleiding Strategisch HRM volgt spoedig.

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen