Zien waar organisatieveranderingen plaatsvinden
En weten hoe je deze veranderingen vervolgens ook kunt meenemen in je strategisch HR beleid

Cursus Opleiding Strategisch HRM in de Publieke Sector

Datum(s)

De opleiding start op 22 januari 2021 

Kosten

€ 3.875,- (vrijgesteld van BTW)

Door de opkomst van artificial intelligence (AI) maken HR-adviseurs steeds vaker gebruik van AI in hun wervingsproces. Maar hoe wordt AI ingezet in de praktijk van alledag? Gaan de medewerkers anders werken? Zijn andere vaardigheden en competenties nodig? Is omscholing van de medewerkers noodzakelijk? Weten waar organisatieveranderingen plaatsvinden en deze veranderingen vanuit HRM mede ontwerpen, vraagt juist om een strategische benadering van HRM. Deze opleiding helpt je daarbij.

Inhoud van de opleiding

In de opleiding Strategisch Human Resource Management in de publieke sector gaat het om de strategische inzet van arbeid in publieke organisaties. Afstemming tussen het HR-beleid en de organisatiestrategie staat hierbij centraal. Een goede afstemming is essentieel voor het succes van de organisatie. Binnen de opleiding duik je in de huidige invulling van jouw HR rol, Identificeer je strategische HR-vraagstukken binnen jouw organisatie, en leer aan de hand van het SHRM-model een integrale/strategische HR-aanpak formuleren.

Praktische toepassing

Wetenschappelijke theorie wordt in deze opleiding vertaalt naar de hedendaagse praktijk. Je gaat steeds binnen de eigen praktijk aan de slag en past het geleerde daarmee direct toe binnen de eigen organisatie. Door gebruik te maken van zowel het wetenschappelijk theoretische als praktische perspectief wordt de complexiteit van het beleid hanteerbaar. Gezamenlijke intervisie en reflectie zorgen er daarnaast voor dat we niet alleen met, maar ook van elkaar leren.

Resultaten

 • Ken je het belang van Strategisch Human Resource Management in de publieke sector en kun je het belang van HR als strategische partner beargumenteren.
 • Heb je binnen de eigen organisatie (het belang van) strategisch HRM op de kaart gezet.
 • Heb je strategische HR-vraagstukken voor jouw organisatie geïdentificeerd en geanalyseerd.
 • Heb je handvatten om, binnen jouw organisatie, de rol van strategische partner te vervullen. Hiermee ben je een waardevolle gesprekspartner aan de managementtafel.
 • Heb je (de basis voor) een integrale/strategische HR-aanpak voor jouw organisatie gecreëerd.

Programma

De opleiding bestaat uit zes lesdagen met diverse werkvormen. Tussen de lesdagen door pas je het geleerde direct toe in jouw eigen praktijk. Dit doe je aan de hand van verschillende opdrachten. Begeleiding vindt hierbij plaats in de online leeromgeving.
De opleiding sluit je af met een prestentatie van de door jou gekozen strategische HRM-aanpak en vervolgstappen voor implementatie binnen jouw organisatie. Dit vormt een mooie basis om het geleerde na het volgen van de opleiding verder in de praktijk te brengen.

Voorbereiding op de opleiding
Korte voorbereidende opdracht

Onderwijsdag  1 
Je leert over de 4 kernonderdelen binnen SHRM. Aan de hand van deze kernonderdelen bekijk je jouw eigen organisatie.

Onderwijsdag 2 
Kennismaking SHRM-model. Theoretische concepten worden besproken en met publieke sector voorbeelden geïllustreerd. Je brengt, a.d.h.v. het SHRM-model, de eigen organisatie-context in kaart.

Context
Je voert op de eigen werkplek o.a. een opdracht uit a.d.h.v. de in kaart gebrachte context.

Onderwijsdag 3 
Verdieping van de kernonderdelen “interne en externe fit”, en vertaalslag naar de eigen context.

Kijkje in de keuken
Werkplekbezoek op de eigen werkplek en die van een medecursist.

Onderwijsdag 4 
Spiegelen van jouw analyse aan het organisatie-doel. De theoretische verdieping is gericht op HRM-prestaties. Je start met de concrete uitwerking van een SHRM-plan t.b.v. jouw vraagstuk.

Work it
Werkplekbezoek op de eigen werkplek en die van een medecursist.

Onderwijsdag 5 
Implementatie/inbedding van SHRM-plannen staat centraal, en de verdere uitwerking van het SHRM-plan voor jouw organisatie.

Laatste loodjes
SHRM-plan omzetten in een ‘presentatie’ vorm

Onderwijsdag 6 
Presentatie eigen SHRM-plan en certificaatuitreiking.
Afsluitende gezamenlijke lunch.

Datums

De opleiding Strategisch HRM in de Publieke Sector vindt plaats op de volgende datums:

 • 22 januari 2021
 • 5 februari 2021
 • 5 maart 2021
 • 19 maart 2021
 • 9 april 2021
 • 21 mei 2021

Doelgroep

De opleiding “Strategisch Human Resource Management in de Publieke Sector” is interessant voor ambitieuze HR-professionals werkzaam in de publieke sector (inclusief onderwijs en zorg) die zich op strategisch niveau willen versterken.

Partners

Deze opleiding organiseert Erasmus Academie in samenwerking met: 

 

Hieronder vind je een korte bio van de docenten van de opleiding: Strategisch HRM in de Publieke Sector.

Docenten

 • Hieronder vind je een korte bio van de docenten van de opleiding Strategisch HRM in de Publieke Sector

  • Brenda Vermeeren is expert op het gebied van HRM-prestaties en de rol van lijnmanagers bij de implementatie van HRM. Ze is daarnaast adviseur bij ICTU Internetspiegel (een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nederland).

   • Bram Steijn is hoogleraar HRM in de publieke sector. In zijn onderzoek richt hij zich op verschillende onderwerpen waaronder de relatie tussen (strategisch) HRM en prestaties, leiderschap en motivatie en verandering binnen de
    publieke sector. Hij doet onderzoek in het openbaar bestuur, onderwijs en gezondheidszorg.

   • Alissa van Zijl is promovendus op de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit haar achtergrond in HRM onderzoekt ze het functioneren van wijkteams. Haar onderzoek draagt op deze manier bij aan het huidige begrip van HRM in de publieke sector. Ook in haar onderwijs staat HRM in de publieke sector centraal.

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, adviseur opleidingen

Datum(s)

De opleiding start op 22 januari 2021 

Kosten

€ 3.875,- (vrijgesteld van BTW)

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Maatschappijwetenschappelijke richting
Type
Cursus | Executive programma
Voertaal
Nederlands
Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

Schrijf je in en klik op de onderstaande link:

Strategisch HRM in de Publieke Sector (Start 22 januari 2021)