Opleiding Strategisch HRM in de Publieke Sector

En weten hoe je deze veranderingen vervolgens ook kunt meenemen in je strategisch HR beleid
Datum(s)

Nieuwe planning volgt spoedig

Kosten

nntb

De publieke sector is altijd onderhevig aan verandering. Dat vereist van de HR-professional een permanente alertheid voor de strategische inzet van werk. In welke richting koerst de organisatie en wat vraagt dat van het human resource management? De opleiding Strategisch Human Resource Management in de publieke sector leert je om organisatiedoelen en HR-beleid succesvol met elkaar te verbinden en te integreren in de organisatiestrategie.Het kan daarbij om grote of kleine organisaties gaan, maar ook om specifieke afdelingen of diensten.

Inhoud van de opleiding

De opleiding Strategisch Human Resource Management in de publieke sector helpt je om op theoretisch en praktisch niveau de strategische inzet van werk in publieke organisaties vorm te geven. Afstemming tussen het HR-beleid en de organisatiestrategie staat hierbij centraal. Een goede afstemming is essentieel voor het succes van de organisatie, dienst of afdeling. Binnen de opleiding duik je in de huidige invulling van jouw HR-rol, identificeer je strategische HR-vraagstukken binnen jouw organisatie, en leer aan de hand van het SHRM-model een integrale/strategische HR-aanpak formuleren.                                                                                       

Praktische toepassing

Wetenschappelijke theorie wordt, aan de hand van het SHRM-model, in deze opleiding vertaald naar de hedendaagse praktijk. (Lees in dit blog meer over het SHRM-model). Je gaat steeds binnen de eigen praktijk aan de slag en past het geleerde daarmee direct toe binnen de eigen organisatie. Door gebruik te maken van zowel het wetenschappelijk theoretische als praktische perspectief wordt de complexiteit van het beleid hanteerbaar. Gezamenlijke intervisie en reflectie zorgen er daarnaast voor dat we niet alleen met, maar ook van elkaar leren.  

Resultaten

Doel van de opleiding is om binnen de eigen organisatie (het belang van) strategisch HRM op de kaart te zetten, een waardevolle gesprekspartner te zijn aan de managementtafel en daarmee de organisatieprestaties te verbeteren. Na afloop van de opleiding:

  • Ken je het belang van Strategisch Human Resource Management in de publieke sector en kun je het belang van HR als strategische partner beargumenteren.
  • Heb je binnen de eigen organisatie (het belang van) strategisch HRM op de kaart gezet.
  • Heb je strategische HR-vraagstukken voor jouw organisatie geïdentificeerd en geanalyseerd.
  • Heb je handvatten om, binnen jouw organisatie, de rol van strategische partner te vervullen. Hiermee ben je een waardevolle gesprekspartner aan de managementtafel.
  • Heb je (de basis voor) een integrale/strategische HR-aanpak voor jouw organisatie gecreëerd.

Programma

De opleiding bestaat uit zes lesdagen met diverse werkvormen. Tussen de lesdagen door pas je het geleerde direct toe in jouw eigen praktijk. Dit doe je aan de hand van verschillende opdrachten. Begeleiding vindt hierbij plaats in de digitale leeromgeving. De opleiding sluit je af met een prestentatie van de door jou gekozen strategische HRM-aanpak en vervolgstappen voor implementatie binnen jouw organisatie. Dit vormt een mooie basis om het geleerde, na het volgen van de opleiding, in de praktijk verder door te voeren.

Voorjaar: Voorbereiding op de opleiding (korte voorbereidende opdracht).

Onderwijsdag  1 
Je leert over de 4 kernonderdelen binnen SHRM. Aan de hand van deze kernonderdelen bekijk je jouw eigen organisatie.

Onderwijsdag 2 
Kennismaking SHRM-model. Theoretische concepten worden besproken en met publieke sector voorbeelden geïllustreerd. Je brengt, a.d.h.v. het SHRM-model, de eigen organisatie-context in kaart.

Context
Je voert op de eigen werkplek o.a. een opdracht uit a.d.h.v. de in kaart gebrachte context.

Onderwijsdag 3  
Verdieping van de kernonderdelen “interne en externe fit”, en vertaalslag naar de eigen context.

Kijkje in de keuken
Werkplekbezoek op de eigen werkplek en die van een medecursist.

Onderwijsdag 4 
Spiegelen van jouw analyse aan het organisatie-doel. De theoretische verdieping is gericht op HRM-prestaties. Je start met de concrete uitwerking van een SHRM-plan t.b.v. jouw vraagstuk.

Work it
Werkplekbezoek op de eigen werkplek en die van een medecursist.

Onderwijsdag 5 
Implementatie/inbedding van SHRM-plannen staat centraal, en de verdere uitwerking van het SHRM-plan voor jouw organisatie.

Laatste loodjes
SHRM-plan omzetten in een ‘presentatie’ vorm

Onderwijsdag 6 
Presentatie eigen SHRM-plan en feestelijke certificaatuitreiking.

Datums

Nieuwe planning Opleiding Strategisch HRM in de Publieke Sector volgt spoedig.

Doelgroep

De opleiding Strategisch Human Resource Management in de Publieke Sector is bedoeld voor de ambitieuze HR-professional in de publieke sector (inclusief onderwijs en zorg), die met praktische tools en theoretische onderbouwing de eigen strategische rol wil versterken. De opleiding is niet alleen bedoeld voor HR-professionals die op concernniveau werken en willen leren hoe ze arbeid en strategie succesvol kunnen verbinden, maar ook voor HR-functionarissen die verantwoordelijk zijn voor een dienst of een afdeling.

Partners

Deze opleiding organiseert Erasmus Academie in samenwerking met: 

 

Hieronder vind je een korte bio van de docenten van de opleiding: Strategisch HRM in de Publieke Sector.

Docenten

Hieronder vind je een korte bio van de docenten van de opleiding Strategisch HRM in de Publieke Sector

Brenda Vermeeren is expert op het gebied van HRM-prestaties en de rol van lijnmanagers bij de implementatie van HRM. Ze is daarnaast adviseur bij ICTU Internetspiegel (een programma van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Nederland).

Bram Steijn is hoogleraar HRM in de publieke sector. In zijn onderzoek richt hij zich op verschillende onderwerpen waaronder de relatie tussen (strategisch) HRM en prestaties, leiderschap en motivatie en verandering binnen de
publieke sector. Hij doet onderzoek in het openbaar bestuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Alissa van Zijl is promovendus op de afdeling Bestuurskunde en Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Vanuit haar achtergrond in HRM onderzoekt ze het functioneren van wijkteams. Haar onderzoek draagt op deze manier bij aan het huidige begrip van HRM in de publieke sector. Ook in haar onderwijs staat HRM in de publieke sector centraal.

Contact

Neem bij vragen contact op met Mariëlle Elenbaas, adviseur opleidingen

Datum(s)

Nieuwe planning volgt spoedig

Kosten

nntb

BTW
Niet van toepassing
Begindatum
vrijdag 21 jan 2022
Tijdsduur
6
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Maatschappijwetenschappelijke richting
Type
Cursus
Voertaal
Nederlands
Bekostiging

private

Inschrijving

Nieuwe link t.b.v. inschrijving Opleiding Strategisch HRM volgt spoedig.

 

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen