ICT gaat meer over mensen dan over techniek

Hal met veel mensen aan statafels

Sinds 1985 verzorgt Erasmus Academie opleidingen op het gebied van Informatiemanagement. Kernidee is altijd geweest dat ICT meer is dan techniek alleen. Implementeren van nieuwe ICT-systemen gaat juist ook over strategie, bestuur en beleid, werkprocessen, verandermanagement en tegenwoordig ook beveiliging. De mens is daarbij de zwakste schakel. Op 9 november gaat weer een nieuwe editie van start van onze Mastercourse Informatiemanagement.

‘Plasterk stopt met geldverslindende vernieuwing bevolkingsregister’, kopten media onlangs. De vernieuwing van het voormalige bevolkingsregister, de Basisregistratie voor Personen (BRP), blijkt het zoveelste ICT project van de overheid dat is mislukt. 90 miljoen heeft het project inmiddels gekost. Het project wordt echter veel te duur en loopt zo'n grote vertraging op dat minister Plasterk het project heeft beëindigd.

Als reden voor het echec wordt gegeven: ‘ICT-problemen’. Dat is echter veel te kort door de bocht. ICT-problemen zijn veel minder het gevolg van falende techniek, het is juiste de menselijke factor die vaak tekort schiet. Dat is ook de invalshoek van de Mastercourse Informatiemanagement. Het invoeren van nieuwe ICT-systemen is een gecompliceerd proces dat enerzijds te maken heeft met organisatie en anderzijds met menselijk gedrag en de complexiteit van informatiereductie.

Deze beproefde Rotterdamse benadering is gebaseerd op een aantal fundamenten:

  • In de eerste plaats de zogenaamde ‘Informatiepiramide’. Hierin moet er afstemming zijn tussen drie managementniveaus: strategie, architectuur, systeemontwikkeling en –beheer.
  • In de tweede plaats de ‘Ruit van Leavitt’: het evenwichtig op elkaar afstemmen van de elementen mens, taak, (proces)organisatie en (informatie)technologie bij het ontwerpen en implementeren van werkprocessen en digitale systemen.
  • De mens als sleutelfactor. ICT-systemen reduceren per definitie de complexiteit van de wereld om ons heen. Als informatiedeskundige moet je in staat kunnen zijn om de reële wereld te vertalen naar de digitale. Daarnaast speelt ook menselijk gedrag een belangrijke rol.
  • Kritische reflectie. Als informatiedeskundige moet je in staat zijn tot reflectie en om kritische afstand te nemen.

Deze benadering spreekt aan, getuige de vele edities en honderden afgestudeerden de afgelopen jaren. Want deelnemers krijgen niet alleen gedegen theoretische onderbouwing, maar leren ook verschillende methoden en toepassingen en worden gestimuleerd om de kennis toe te passen in de eigen werkpraktijk.

Meer informatie

Spreekt deze benadering ook u aan? Bekijk dan de opleidingspagina van Informatiemanagement. Hier kunt u de factsheet van de Masterclass Informatiemanagement aanvragen voor meer informatie. 

De Masterclass Informatiemanagement start op 9 november 2018.