Ien Ang wil liefhebbers van populaire cultuur serieus nemen en begrijpen

Ien Ang

Prof.dr. Ien Ang van de University of Western Sydney krijgt een eredoctoraat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze geldt als een van de meest vooraanstaande wetenschappers binnen de culturele studies. Ze onderscheidt zich door haar vakgebiedoverstijgende en maatschappelijk relevante onderzoek. De uitreiking vindt plaats tijdens de 109e dies natalis van de EUR met het thema: ‘Resilient cities and societies for future generations'.

Waarom zou je een populaire soapserie afdoen als ‘lagere cultuur’? Eredoctor Ien Ang wilde daar in de jaren tachtig niet aan omdat je hiermee miljoenen kijkers wegzet. In haar boek ‘Watching Dallas’ uit 1982 ging ze daarom het gesprek aan met kijkers van de toen immens populaire serie Dallas. “Populaire cultuur is een belangrijk maatschappelijk fenomeen waar je niet omheen kunt”, verklaart erepromotor Susanne Janssen, hoogleraar Sociologie van Media en Cultuur (Erasmus School of History, Culture and Communication). “Ang oordeelde niet over kijkers, maar wilde zelf met fans spreken om hen beter te begrijpen.”

Pionier in het luisteren

Volgens Janssen was ze een pionier in deze vorm van onderzoek naar mediapubliek, dat ook wel receptiestudies wordt genoemd. Haar drijfveer om kijkers serieus te nemen was groot, zo plaatste ze in de jaren ‘70 zelfs advertenties in tijdschriften om met fans in contact te komen. Janssen: “Mediaonderzoek was in die tijd vaak nog interpretatief tekstonderzoek waarbij wetenschappers vanachter hun bureau bepaalden wat de kijker ziet of zou moeten zien. Ang zag in dat je vooral naar het publiek zelf moet luisteren en heeft veel onderzoekers geïnspireerd om ook zo te gaan werken.”

Ien Ang is Distinguished Professor en Founding Director bij het Institute for Culture and Society, University of Western Sydney. Ze heeft Chinees/Indonesische wortels en groeide op in Nederland waar ze promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam. Andere bekende werken van haar hand zijn ‘Desperately seeking the audience’ en ‘On not speaking Chinese’, die in veel talen zijn verschenen. Haar onderzoek in Australië leverde Ang in 2001 de Centenary Medal op voor haar 'verdiensten voor de Australische maatschappij en geesteswetenschappen in cultureel onderzoek'.

Betrekt verschillende vakgebieden

Ang is een van de meest vooraanstaande wetenschappers op het gebied van de culture studies. Volgens Susanne Janssen komt dat ook omdat in haar werk verschillende disciplines en grote sociaal-culturele thema’s samenkomen. “Ze is niet in één veld of type onderzoek blijven hangen. Dat maakt haar werk heel sterk. Haar boek ‘On not speaking Chinese’ gaat bijvoorbeeld over identiteit in tijden van globalisering en diaspora. Daar heeft Ang ook haar eigen ervaringen in verwerkt en verbindt ze inzichten uit verschillende vakgebieden.”

Dat maakt Ang als eredoctor een logische keuze voor het Erasmus initiatief Vital Cities and Citizens en de Erasmus School of History, Culture and Communication. Daar wordt ook volop tussen verschillende vakgebieden samengewerkt aan vraagstukken van globalisering, identiteit, migratie, diversiteit, media en cultuur.

Rolmodel

Bovendien past Ang’s onderzoek volgens Janssen in de EUR filosofie van impact maken door samen te werken met maatschappelijke partners. Zo werkt ze momenteel samen met een groot museum in Sydney om bewoners actief te betrekken bij de ontwikkeling van het nieuwe Powerhouse museum. “Ien Ang is ook daarin echt een voorbeeld en ik denk dat ze in heel veel opzichten een rolmodel is, zeker voor vrouwelijke wetenschappers.”

Meer informatie

Op 7 november kun je een masterclass bijwonen van Ien Ang. Deze is voor iedereen vrij toegankelijk. Tijdens de masterclass vertelt de eredoctor onder meer over het ‘Collaborative Museum project’ in Sydney.

Gerelateerde content
Prof.dr. Ann Masten krijgt tijdens de 109e dies natalis een eredoctoraat voor haar onderzoek naar veerkracht bij jongeren en gezinnen.
Doe mee aan onze masterclasses door professor Ien Ang en professor Ann Masten, Eredoctoraten 2022, Erasmus Universiteit Rotterdam op maandag 7 november.
De verjaardag van Erasmus Universiteit Rotterdam op 8 november heeft als thema: 'Building Resilient and Inclusive Cities and Societies'.
Annelien Bredenoord dies natalis

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen