Igna Bonfrer (iBMG) met Rubicon naar Harvard School of Public Health

Igna Bonfrer

Igna Bonfrer van het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg heeft een NWO-Rubicon subsidie gekregen om aan de Harvard School of Public Health onderzoek te doen. In totaal krijgen achttien onlangs gepromoveerde wetenschappers de mogelijkheid onderzoek te doen aan buitenlandse topinstituten. 

Bonfrer's onderzoek op Harvard gaat over het betalen van artsen op basis van de kwaliteit van door hen geleverde zorg, een systeem dat wint aan populariteit. Haar onderzoek evalueert of deze betalingsmethode daadwerkelijk tot betere kwaliteit van zorg leidt in Amerika waar ‘Obama care’ is ingevoerd. Hieruit worden lessen getrokken voor de Afrikaanse gezondheidszorg.

Over Igna Bonfrer
Igna Bonfrer promoveert in juni aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op de hervormingen van financiering van gezondheidszorg in Afrika. Zij doet onderzoek hiernaar in Sub-Sahara landen en is betrokken bij beleidsexperimenten in Kenya, Burundi, Nigeria en Burkina Faso.
Bonfrer behaalde twee masters aan de Erasmus Universiteit: MSc Health Economics, Policy and Law (cum laude) MSc Econometrics & Management Science, en de MSc History of Science, Medicine and Technology, aan University of Oxford, UK. De Excellent Student Award in 2008 was een voorbode voor haar succes. In 2010 kreeg ze de Prof. Lambers Prijs en in 2011 de First prize for Innovators in Global Health. In het kader van het Global Health Initiative ontving ze geld voor onderzoek naar de invloed van zorgverzekering op kleine ondernemers in Burkina Faso.

Rubicon
De wetenschappers kunnen met hun financiering uit Rubicon tot 24 maanden onderzoek doen. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. Per jaar kan NWO zo'n 60 jonge onderzoekers financieren binnen Rubicon (voor een totaalbedrag van zeven miljoen euro, verdeeld over drie ronden). Het programma Rubicon is vernoemd naar de rivier die Julius Caesar overstak voordat hij aan zijn zegereeks begon die uiteindelijk leidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici'.

Meer informatie

Team Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam,  T (010) 4081216 E press@eur.nl