IHS sluit zich aan bij Erasmus Graduate School (EGS3H)

Het Institute for Housing and Urban Development Studies (IHS) van de Erasmus University Rotterdam gaat samenwerken met Erasmus Graduate School of Social Sciences & the Humanities (EGS3H). De overeenkomst zorgt dat IHS kan voldoen aan de groeiende vraag naar doctoraal onderwijs voor haar recent opgestarte internationale PhD-onderzoeksprogramma.  De samenwerkingsovereenkomst is op 3 juni 2015 ondertekend.

IHS heeft in korte tijd een sterke groei doorgemaakt van twee naar vijftien internationale promovendi. Zij zijn afkomstig van een grote diversiteit aan landen zoals Kameroen, Brazilië, Mexico, Indonesië, Nigeria, China, Taiwan, Egypte en Thailand. De promovendi gaan onderzoek doen naar een grote verscheidenheid van onderwerpen maar die altijd gelinkt zijn aan stedelijke ontwikkeling en bestuur. Het gaat daarbij om vraagstukken op het terrein van stedelijk ondernemerschap, duurzame innovatie en infrastructuur, empowerment binnen de publieke sector, klimaatadaptie, intergraal watermanagement, en public private partnerships.

Kees van Rooijen, directeur IHS: “Het is belangrijk om aan te sluiten bij de Graduate School, daarmee is het voor de promovendi mogelijk hoogwaardige cursussen en trainingen te volgen waardoor zij zich tot excellente onderzoekers kunnen ontwikkelen.”

 

Prof.dr. Liesbet van Zoonen, decaan EGS3H, is verheugd deze nieuwe groep internationale promovendi te mogen verwelkomen. "De aansluiting van IHS bij de Graduate School is in overeenstemming met de internationale en multidisciplinaire ambities van de Graduate School en de Erasmus Universiteit. Naast het ondersteunen van een nieuwe groep  promovendi in hun promotietraject, zal deze samenwerking leiden tot een voortdurende internationale uitwisseling van ideeën en ervaringen"

 Over IHS

IHS is een internationaal centre of excellence verbonden aan de Erasmus University Rotterdam. Zij is wereldwijd actief en levert gespecialiseerde post-graduate onderwijs, trainingen, advieswerk en toegepast onderzoek op het terrein van stedelijke ontwikkeling, huisvesting, en stedelijke ecologie. Haar missie is gericht op de ontwikkeling van mens en instituties  ter bestrijding van armoede en om de kwaliteit van leven in steden te verhogen.

 Over EGS3H

De Erasmus Graduate School is aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden samenewerkingsverband van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), Faculteit Wijsbegeert, and the International Institute of Social Studies (ISS). De Graduate chool faciliteert doctoraal onderwijs en is een etalage van promotie-onderzoek verricht in tien wetenschapsgebieden. EGS3H staat voor excellent onderzoek in een actieve academische gemeenschap. 

Meer informatie

Jan-Willem van der Mijde, MA, Communications officer EGS3H 
vandermijde@egs3h.eur.nl 
T +31 (0)10 40 82607 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen