“Ik loop al 54 jaar rond in de academische wereld, maar ik leer nog elke dag bij”

Frank van der Duijn Schouten is sinds 1 januari 2021 interim rector magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Hij is een ervaren bestuurder en staat bekend als een bruggenbouwer. “Het is natuurlijk heel leuk dat ik de eerste Nederlander ben die rector is geweest van drie Nederlandse universiteiten; althans zover ik weet.”

U bent benoemd tot interim rector magnificus. Wat trok u aan in deze nieuwe functie?

"Het vertrek van Rutger Engels kwam eigenlijk voor iedereen als een verrassing en de Raad van Toezicht heeft uiteraard enige tijd nodig om een opvolger te vinden. Omdat de beide zittende CvB-leden ook vrij recent zijn aangetreden, is het best lastig die tijd samen te overbruggen. Als er in zo’n situatie een beroep op mij wordt gedaan, zeg ik niet gemakkelijk ‘nee’, temeer daar ik de EUR de afgelopen vier jaar redelijk goed heb leren kennen via mijn drie decanaten. En natuurlijk is het ook best leuk de eerste in Nederland te zijn (althans voor zover ik weet), die drie Nederlandse universiteiten als rector magnificus heeft mogen dienen."

Welke dossiers krijgt u in uw portefeuille?

"De gebruikelijke dossiers van de rector magnificus: onderwijs en onderzoek; het hart van het universitaire bedrijf dus. Daar valt onder meer studentenwelzijn en werkdruk bij docenten onder, zeker nu tijdens deze pandemie. Maar ook erkennen en waarderen van wetenschappers en diversiteit en inclusie in het universitair bedrijf zijn belangrijke dossiers, die mij ook na aan het hart liggen."

Alle leden van het college zijn net gestart. Hoe kijkt u daar naar? Is het een voordeel of een nadeel?

"Zoals gezegd is het best lastig in zo’n situatie om de kar samen te trekken als je beiden pas bent aangetreden. In dat opzicht breng ik wel enig institutioneel geheugen mee, omdat ik al enige tijd met de zittende decanen vrij intensief ben opgetrokken. Voor het overige maakt de EUR-ervaring niet zo heel veel verschil. In menig dossier kan een frisse blik van buiten ook zeer profijtelijk zijn. Het belangrijkste is dat je als team goed met elkaar overweg kunt. En dat zie ik helemaal zitten en, als mijn intuïtie mij niet bedriegt, geldt dat voor mijn collega CvB-leden evenzeer."

"De universiteit is een van de mooiste uitvindingen van het afgelopen millennium en ik hoop van harte dat we die institutie nog voor vele generaties zullen weten veilig te stellen."

Welke uitdagingen ziet u liggen?

"Het leuke van een universiteit is dat er zelden sprake is van een 'dull moment'In algemene zin zal, voor zover het zich nu laat aanzien, uiteraard het omgaan met en reageren op de coronacrisis de komende maanden nog steeds veel aandacht en energie van ons allen vragen. We moeten ons verder voorbereiden op de midterm review van het HOKA-project die begin 2022 aan de orde is en ook zal de positionering van de EUR-Holding met zijn 18 BV’s de komende maanden aandacht vragen. Het leuke van dit laatste onderwerp is dat ik de afgelopen drie maanden in de rol van directeur van de Holding vrij intensief bij de voorbereiding hiervan betrokken ben geweest." 

Wat is uw droom voor deze universiteit en wellicht ook voor het hele hoger onderwijs in Nederland? 

"Dromen doe ik niet zoveel. Ook heb ik weinig met 'stippen op de horizon'. Een te strakke focus op een bepaald doel of op de realisatie van een droom kan je behoorlijk hinderen om de mogelijkheden gewaar te worden die zich onderweg aan je aandienen. Als je maar goed gevoel voor richting houdt, heb ik er ook helemaal geen moeite mee om van tijd tot tijd van een uitgestippeld pad af te wijken.

Als (nog net) 17-jarige ben ik in 1967 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam de universiteit vol verwondering binnengestapt. Inmiddels loop ik al 54 jaar in de academie rond en ik leer nog dagelijks bij. De universiteit is een van de mooiste uitvindingen van het afgelopen millennium en ik hoop van harte dat we die institutie nog voor vele generaties zullen weten veilig te stellen."

Meer informatie

Meer informatie over Van der Duijn Schouten vind je op zijn profiel.

Gerelateerde content

Frank van der Duijn Schouten benoemd tot interim Statutair Directeur EUR-Holding

De aandeelhouder van EUR Holding BV heeft prof. dr. Frank van der Duijn Schouten benoemd tot interim Statutair Directeur van de Holding. Hij volgt prof. dr. Harry...

Prof. dr. Frank van der Duijn Schouten herbenoemd tot interim-decaan Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de benoeming van prof. dr. Frank van der Duijn Schouten als interim-decaan van ESHCC met een…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen