Innovation in celebration: het organiseren van een hybride afstudeerceremonie

Student zit in Polak Building met laptop op schoot te werken.
Student studying in the Food Plaza.
Alexander Santos Lima

Afstuderen is een van de hoogtepunten van je loopbaan als student. De intrede van volledig of deels online programma’s vraagt om een nieuwe invulling van deze viering. Want hoe zorg je ervoor dat een afstudeerceremonie even speciaal is voor een online student als voor een student die fysiek aanwezig is? Jiao Harmsen, projectleider bij de Community for Learning en Innovation (CLI), hielp bij het organiseren van een hybride afstudeerceremonie van de online master ‘Psychology of the Digital Media’. Vanuit haar ervaring deelt ze inzichten in de uitdagingen en kansen die met de organisatie van zo’n innovatief evenement gepaard gaan. 

Samen met de faculteiten van de EUR werkt de CLI binnen het project ErasmusU_Online aan het realiseren van onlineonderwijs. Dit varieert van volledige online programma’s tot aan online vakken. In het collegejaar 2022 – 2023 had Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB) de primeur met de eerste volledig online master: Psychology of the Digital Media (PDM). 

Voor de studenten die geslaagd waren voor dit eerste cohort, werd eind 2023 een afstudeerceremonie georganiseerd. Extra bijzonder was dat dit de eerste hybride afstudeerceremonie van de EUR was in een publieke context. Voor de coronapandemie vonden alle ceremonies offline plaats en tijdens de pandemie werd dit grotendeels verplaatst naar online. Een hybride ceremonie geeft studenten de kans om te kiezen om online of offline aan te sluiten. De studenten die ervoor kozen om online aan te sluiten konden daarnaast een actievere rol spelen in het geheel.

Screen with the text 'Graduation Ceremony'

Uitdagingen bij het coördineren van het evenement

Binnen de organisatie van de ceremonie was projectleider Jiao verantwoordelijk voor het logistieke deel. Het coördineren van een eerste hybride evenement, vooral gezien de online aard van de master, gaf verschillende uitdagingen. Omdat er voor het eerst voor een hybride vorm gekozen werd, kwam er bij de organisatie veel uitzoekwerk kijken. “Het behouden van overzicht, anticiperen op het aantal aanwezige studenten in de zaal voor catering, en het specifiek timen van verschillende onderdelen waren enkele uitdagingen”, aldus Jiao. Via een Mirobord brachten Jiao en haar collega’s het draaiboek van het event duidelijk in beeld. “Dit bracht meer grip en orde in de planning. En daar hebben we veel aan gehad!” 

Reactie van studenten

De hybride afstudeerceremonie kreeg positieve reacties van studenten. Zowel de studenten die fysiek aanwezig waren, als de online deelnemers beschouwden het als een bijzonder moment. Een aantal van de studenten was speciaal voor de ceremonie vanuit het buitenland naar Nederland gekomen. “Ze hadden hun hele studie online gevolgd en de studenten ontmoette elkaar en hun docenten voor het eerst, dat was een bijzonder moment”, vertelt Gabrielle Martins Van Jaarsveld, docent binnen het PDM-programma.

"De studenten hadden hun hele studie online gevolgd en ontmoette elkaar en hun docenten voor het eerst, dat was een bijzonder moment"

Geleerde lessen 

Na deze succesvolle ervaring ziet Jiao de mogelijkheid om in de toekomst meer hybride afstudeerceremonies te organiseren. Met de groeiende acceptatie van online leren en de positieve reacties van studenten, is het zeker een mogelijkheid om dit in de toekomst vaker te doen, ook binnen andere (online) masters.

Voor masters die overwegen hybride afstudeerceremonies te organiseren, heeft Jiao de tip om van tevoren uit te vragen of studenten actief willen meepraten. Het vraagt veel van de techniek om studenten een interactieve setting aan te bieden via Zoom, en soms is er vanuit de deelnemers niet per se de behoefte tot interactie. Een livestream link is in dit geval makkelijker te realiseren. Verdere tips en een richtlijn voor het organiseren van een hybride ceremonie zijn de vinden in het document onderaan dit artikel, dat opgesteld werd door Jiao. 

De toekomst

Het organiseren van een hybride afstudeerceremonie werd positief ervaren door zowel docent als student. De hybride afstudeerceremonie is een veelbelovend voorbeeld van een academische viering die in de toekomst wellicht steeds vaker gaan plaatsvinden. Deze succesvolle ervaring en de groeiende acceptatie van online leren suggereren dat hybride afstudeerceremonies niet alleen een haalbare optie zijn, maar ook een goede aanvulling kunnen vormen op traditionele bijeenkomsten.

Meer informatie

Jiao Harmsen

CLI projectleider

E-mailadres
jiao.harmsen@eur.nl

Overweeg je ook om een hybride ceremonie te organiseren voor je (online) bachelor- of masterprogramma en heb je specifieke vragen of een sparringpartner nodig? Neem dan contact op met Jiao.

Gerelateerde links
ErasmusU_Online
Meer CLI nieuws

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen