Innovation Lab + Teaching Academy = The Educators' Hub

De ideeën en plannen voor het Innovation Lab worden steeds duidelijker, hierdoor raakten wij bewust van een parallel nieuw initiatief dat op stoom raakt: de Teaching Academy.

Dit initiatief wordt geleid door gedreven docenten en ondersteund door Academische Zaken (AZ) en heeft als doel om docenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam in staat te stellen om kennis te delen en nieuwe ideeën uit te proberen via een community om hiermee de waardering voor het docentenvak nog verder toe te laten nemen.

In de laatste paar maanden hebben de aanjagers van beide initiatieven elkaar ontmoet en elkaars evenementen bezocht. Al snel merkten beide partijen dat er veel overlap tussen de initiatieven is en dat een gezamenlijke aanpak een grote potentiele meerwaarde heeft. De conclusie is daarom om de handen in één te slaan en te werken aan een gemeenschappelijk doel, oftewel:

Innovation Lab + Teaching Academy = The Educators' Hub

Het doel van The Educators' Hub is om nieuw leven in te blazen voor de waardering van één van de kernwaarden van onze universiteit is het verzorgen van kwalitatief hoogstaand onderwijs. Het doel van The Educators’ Hub is om de waardering voor onderwijs binnen onze universiteit nieuw leven in te blazen. Hoewel een hogere waardering voor het onderwijs misschien al een waardig doel op zich lijkt, kan hieraan worden toegevoegd dat dit niet alleen twee belangrijke stakeholders van de EUR dient (studenten en docenten), maar ook de EUR als geheel. Daarnaast is de kwaliteit van onderwijs zwaarder gaan meetellen in internationale rankings van hoger onderwijs.

Tijdens de zomer wordt een gezamenlijk voorstel uitgewerkt door Farshida Zafar, Liesbeth Noordergraaf-Eelens en Job van Maurik, in overleg met een groot aantal betrokken partijen binnen de Erasmus Universiteit. Dit heeft als doel om de positie van The Educators' Hub neer te zetten als een kanaal waar langs de snelle evaluatie van innovatieve veranderingen in het geven van onderwijs, de algehele waardering voor doceren te verhogen en docenten in staat stellen om bij elkaar te komen op de campus. The Educators’ Hub biedt een forum (Teaching Academy of TA) en een laboratorium (Innovation Lab of iLab) voor docenten van de Erasmus Universiteit om elkaar te ontmoeten. Docenten kunnen gezamenlijk werken en experimenteren met het geven van onderwijs. Zo kunnen ze groeien en vooruit komen in hun rol van de docent.

The Educators' Hub handelt niet in een vacuüm, noch probeert het goede inspanningen binnen de universiteit te dupliceren. The Educators' Hub wil haar doel bereiken door niet alleen docenten te betrekken, maar ook beleidsmakers en diensten binnen de EUR samen te laten werken, waarvoor kwalitatief onderwijs een gedeeld en gewenst doel is. En laten we vooral niet de studenten vergeten, zij zullen niet alleen als passieve ontvangers beschouwd worden, maar zullen worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan het forum en het laboratorium.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen