Internationale solidariteit bij ontwikkeling medicijn voor Covid-19 is hard nodig

In de ontwikkeling van een medicijn en vaccin tegen corona is internationale solidariteit en samenwerking noodzakelijker dan ooit, stelt prof.mr.dr. André den Exter in Trouw.

De zoektocht naar een vaccin en geneesmiddel voor Covid-19 is in volle gang. Het onderzoek en de testen vinden echter vaak plaats in de westerse wereld. Ontwikkelingslanden maken zich op hun beurt zorgen dat een medicijn voor hun burgers straks minder of niet toegankelijk zal zijn.

"Alleen door productinformatie te delen met generieke concurrenten, kan de ontwikkeling en financiële toegankelijkheid van testen, hulpmiddelen en vaccins voor de wereldbevolking worden gerealiseerd."

Die vrees is reëel, vindt Den Exter. Er zou dus zeker een 'coronapatentpool' moeten komen. In Trouw legt hij uit hoe zo'n patentpool eruit zou zien en waarom het van groot belang is dat de toegang tot het medicijn en vaccin straks voor iedereen gewaarborgd wordt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen