Ivo Arnold: 'Het groeidenken is de bron van alle ellende'

Ivo Arnold: 'Het groeidenken is de bron van alle ellende'

Groeidenken. Overoptimisme. Risicocultuur. Een sector op groeihormonen. Falend toezicht. Het zijn de termen die volgens twee economen bij het bankieren hoorden in de periode voor de crisis. In dat klimaat kocht SNS Reaal een vastgoedportefeuille die veel te groot was voor het statuur van de bank. Gevolg is dat de staat de bank moest redden. Ivo Arnold, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics, werd door het Friesch Dagblad om zijn mening gevraagd op 2 februari 2013.

'Het groeidenken is de bron van alle ellende,' zegt Ivo Arnold. 'Groei zou goed zijn voor de bank en voor Nederland. Daarom kocht SNS Bouwfonds, en zochten in de afgelopen decennia ABN Amro en ING internationale expansie. Met alle gevolgen van dien.'

Inmiddels zijn er stappen gezet om de risico's binnen de bankensector te beperken, maar die zijn nog onvoldoende. Dat stellen Ivo Arnold en Harals Benink (hoogleraar univeristeit van Tilburg) in het Friesch Dagblad.

Arnold vindt vooral dat het kabinet een visie op de financiële sector moet formuleren. 'Spaargeld en kredieten moeten veiliggesteld kunnen worden. En het kabinet moet bedenken hoe groot de financiële sector mag zijn. Een klein land moet bankfalen kunnen opvangen.'

Meer informatie

Klik hier voor het artikel (het Friesch Dagblad)