Jacco van Sterkenburg co-auteur van Risbo onderzoek over discriminatie

Hoogoplopende discussies rond Zwarte Piet, racistische spreekkoren in het stadion en Black Lives Matter demonstraties. Discriminatie en racisme vanwege huidskleur zijn thema’s die in Nederland steeds meer op de publieke voorgrond zijn komen te staan. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben Risbo en ESHCC een onderzoek naar de context en triggerfactoren van discriminatie van Nederlanders van Afrikaanse herkomst in Nederland uitgevoerd.

In tegenstelling tot veel andere racisme- en discriminatiestudies, waarin het slachtofferperspectief centraal staat, draait het in dit onderzoek om de pleger-kant. Het onderzoek is primair gericht op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar met als doel inzicht te krijgen in factoren die bijdragen aan discriminerende gedragingen jegens Nederlanders van Afrikaanse herkomst.  

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat 70 procent van de ondervraagde jongeren discriminatie tegen Nederlanders van Afrikaanse afkomst hebben meegemaakt. 14 procent van deze groep geeft aan zelf gediscrimineerd te hebben. De belangrijkste factoren die bijdragen aan discriminatie zijn berichtgeving in het nieuws, persoonlijke ervaringen en de ideeën van familie en vrienden.

Op de uitkomsten van het onderzoek zijn bruikbare handvatten geformuleerd om een (preventieve) antidiscriminatie-aanpak en antidiscriminatiebeleid te ontwikkelen waarbij de focus moet liggen op een totaalaanpak.

Lees het gehele rapport: https://www.risbo.nl/

Onderzoeker

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen