Jan de Boom benoemd tot nieuwe directeur Risbo

Per 15 februari 2021 is drs. Jan de Boom benoemd tot directeur van Risbo BV. Risbo is een onafhankelijk instituut binnen de EUR Holding, dat zich sinds ruim 30 jaar bezighoudt met onderzoek, training en advies op het gebied van onderwijs en van sociaal beleid. Risbo is verbonden met de Erasmus School for Social and Behavioural Sciences van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Jan de Boom is de opvolger van dr. Gerard Baars, die onlangs is benoemd tot directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Jan de Boom studeerde sociologie aan de EUR en was tijdens en na zijn studie enige tijd werkzaam bij de toenmalige Faculteit der Sociale Wetenschappen. Sinds 1996 is hij verbonden aan Risbo, vanaf 2010 als hoofd van de afdeling Grootstedelijke Sociale Vraagstukken. In 2013 werd hij benoemd tot adjunct-directeur van Risbo. In de afgelopen jaren heeft De Boom vanuit Risbo met name onderzoek verricht in het kader van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid en recentelijk ook naar de maatschappelijke impact van COVID-19. Over deze en andere onderwerpen (o.m. onderwijs, migratie, integratie) heeft hij een groot aantal publicaties op zijn naam staan.

De BV’s onder de EUR Holding verrichten contractonderzoek, geven advies en bieden post-academische opleidingen aan.

 

Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl, 0683676038