“Je kunt als student al impact maken!”

Gezondheidsstudenten In De Samenleving wint Student Societal Impact Award
The GIDS students win the Student Societal Impact Award
Alexander Santos Lima

Een betere zorgprofessional worden door meer te weten over onze samenleving en de diversiteit aan achtergronden. Met dit idee en de uitvoering ervan wint een groep geneeskundestudenten dit jaar de Student Societal Impact Award tijdens de Opening Academisch Jaar 2022-2023.

Gezondheidsstudenten In De Samenleving (GIDS) is een bureau dat studenten verbindt met partijen in de samenleving en andersom. De gedachte hierachter: onze samenleving heeft maatschappelijk betrokken artsen en andere gezondheidsprofessionals nodig, die niet alleen diagnoses stellen op basis van klachten, maar ook kijken naar de achtergrond en leefomgeving van de patiënt.

Via GIDS kunnen studenten ervaring opdoen, buiten de collegezalen, waarmee ze nu en ook later echt iets kunnen betekenen in de maatschappij. Terwijl zij aan hun persoonlijke ontwikkeling werken, helpen de studenten (vrijwillig of betaald) direct al bij projecten die een bijdrage leveren aan onze samenleving. Geneeskundestudenten Thomas Pereira Horta en Jeanne Arnold zijn twee van de drie oprichters van het GIDS-bureau.

Prof.dr. Charles Boucher

Ongeveer 3,5 jaar geleden heeft de inmiddels overleden hoogleraar Charles Boucher de eerste zaadjes geplant voor GIDS, vertelt Thomas Pereira Horta. Boucher was coördinator van het Querido Honours College en inspireerde de studenten om maatschappelijk betrokken te zijn en groot te durven denken. Jeanne Arnold vult aan: “Hij gaf ons mee dat je als student veel krijgt van de maatschappij, denk alleen al aan de gebouwen waarin wij mogen studeren. Het is daarom mooi om al tijdens je studietijd iets terug te kunnen doen”. Bovendien was hij een bijzondere mentor voor de studenten, die hen heel veel vertrouwen gaf. Hij moedigde hen echt aan. “Wat wil je bereiken? Durf out-of-the-box te denken en het gewoon te doen!”

Het inspireerde Thomas Pereira Horta en Jeanne Arnold (toen tweedejaars Geneeskunde) om samen met Ayça Cozar (destijds eerstejaars Geneeskunde) een structurele samenwerking op te zetten, een soort uitzendbureau, tussen studenten en maatschappelijke partners.

“Je kunt als student al impact maken! Ook al denk je: ‘Ik ben pas student’, je kan al veel voor mensen betekenen”, zegt Arnold hierover.

Michelle Muus

De studenten van GIDS, v.l.n.r: Lotte van den Aardwegh, Thomas Pereira Horta, Ayça Cozar, Fien Lobee, Jeanne Arnold,  Chayenne Chinkoe en Elzhara Elkawafi.

“Juist de persoonlijke ontmoetingen buiten de studentenbubbel kunnen heel leerzaam en verrijkend zijn”

Uit je bubbel

Arnold vertelt waarom ze het opzetten van GIDS zó belangrijk vond, dat ze er zelfs een tussenjaar voor nam: “Geneeskunde is een behoorlijk theoretische studie met veel feitjes. Door als student mee te doen in de studentenpool van GIDS, kun je naast je studie direct al iets doen met die kennis”. Beide studenten pleiten ervoor dat studenten, zeker geneeskundestudenten, uit hun bubbel komen: daar valt zoveel te leren. Arnold: “Als student leef je al snel in een studentenbubbel, terwijl juist de persoonlijke ontmoetingen buiten die bubbel heel leerzaam en verrijkend kunnen zijn.” 

“Het is daarnaast belangrijk om te leren over andere factoren die een rol kunnen spelen bij iemands gezondheid. Armoede, laaggeletterdheid, de woonomgeving of de leefstijl bijvoorbeeld”, vertelt Pereira Horta. “Als je een keer in de praktijk gezien hebt wat dat betekent, vergeet je dat nooit meer”, vult Arnold aan.
 

Studenten GIDS geven informatie over vaccineren in Delfshaven

In gesprek gaan

Een duidelijk voorbeeld daarvan zag zij in 2021, toen zij met een team van GIDS-studenten in Delfshaven met jongeren in gesprek ging over corona en vaccineren: “Tijdens de gesprekken werd ik me extra bewust van het belang om je in te leven in de leefwereld van de ander. Waar het in de belevingswereld van een geneeskundestudent heel logisch is dat een virus van dier op mens kan worden overgedragen en zo een pandemie kan ontstaan, zijn economische motieven veel aannemelijker in de belevingswereld van iemand zonder biomedische of wetenschappelijke achtergrond. Door je hier bewust van te zijn, ontstaat er meer ruimte voor een open en gelijkwaardige dialoog”.

Studenten GIDS bij project Vitale Tarwewijk

Ook bij het voorbeeld van Pereira Horta gaat het om wederzijds begrip: “Ik kwam in contact met een wijkmanager in de Tarwewijk (Charlois). De gesprekken met hem hebben me veel geleerd over de wereld van mensen die in armoede leven. Als je geldzorgen hebt, zijn er zoveel andere dingen waar je aan moet denken. Veel mensen hebben niet de ruimte om zich druk te maken over gezond eten, laat staan dat ze er de financiële middelen voor hebben. Tegelijkertijd worden er nog steeds nieuwe aanvragen gedaan voor snackbars midden in de wijk”.

“Daarnaast hebben we geleerd dat het als onderzoeker of beleidsmaker ontzettend belangrijk is om zo vroeg mogelijk in gesprek te gaan met de mensen waar het om gaat”, zegt Arnold stellig. “Zo voorkom je dat je met oplossingen en plannen voor de wijk  komt die niet aansluiten op de wensen en de mogelijkheden van de mensen die daar wonen”.

Arie Kers

Prijzengeld

Bij de Student Societal Impact Award hoort een prijzengeld van € 4.500. De twee bestuursleden van het eerste uur zijn enthousiast over de ideeën van het tweede bestuur voor de besteding daarvan. Een mogelijkheid is om het geld (deels) te besteden aan meer samenwerking. “We hebben de naam van GIDS veranderd van Geneeskundestudenten In De Samenleving naar Gezondheidsstudenten In De Samenleving”, vertelt Pereira Horta. “We willen graag meer samenwerken met bijvoorbeeld studenten Verloskunde, Fysiotherapie, Beleid & Management in de Gezondheidszorg, dus met de Hogeschool Rotterdam en met de faculteit ESHPM [Erasmus School of Health Policy Management, red.]”.

De andere ideeën voor de bestemming van het prijzengeld zijn een mooi evenement voor de professionals waar ze mee samenwerken en lesmateriaal voor de voorlichting die GIDS geeft. “Dat doen we bijvoorbeeld bij reanimatiecursussen van Taskforce QRS in Rotterdam. Dan vertellen we over leefstijl en gezondheid en het voorkomen van de situatie waarin reanimatie nodig is”.

De studenten willen de prijs graag opdragen aan Charles Boucher: “Zonder hem was het GIDS-bureau er niet geweest”.

Voor Lieke, Yara, Daan en Naomi die in dit nieuwe collegejaar het GIDS-bestuur vormen, (samen met bestuurslid Elzhara, die nog een half jaar aanblijft) is het winnen van de prijs een wel heel leuke start. “Het zal hen en GIDS zeker nog een extra boost geven!”, aldus Pereira Horta.

Student Societal Impact Award

Tijdens de Opening Academisch Jaar wordt de Student Societal Impact Award uitgereikt aan een persoon of groep die uitzonderlijk leiderschap heeft getoond door een project te starten en uit te voeren, dat aantoonbaar een positief effect heeft op de maatschappij. De prijs, die bestaat uit € 4.500, is mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds.

Meer informatie

Website van GIDS

Lees ook het stuk in Erasmus Magazine over het project Vitale Tarwewijk

En het stuk van Erasmus Magazine over de gesprekken over vaccineren in Delfshaven

Gerelateerde content
Student Econometrie Esmee Tanis heeft de Student Societal Impact Award gewonnen en een geldbedrag van 4500 euro, dat ze kan besteden aan de verdere ontwikkeling
Esmee Tanis
Gerelateerde links
Student Societal Impact Award

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen