‘Kabinetsbeleid is zwabberbeleid’

Kabinetsbeleid is zwabberbeleid’

De economie groeit weer, de werkloosheid loopt terug en ook het begrotingstekort daalt. Bovendien zitten er voor bijna iedereen in 2016 lagere lasten in het vat doordat de overheid voor 5 miljard euro de belasting verlaagt. Volgens Bas Jacobs, hoogleraar openbare financiën en economisch beleid aan Erasmus School of Economics, is er voor het kabinet echter geen reden zichzelf op de borst te kloppen.

Jacobs, die onlangs een herziene versie publiceerde van zijn boek ”De prijs van Gelijkheid”, vindt dat het kabinet zwabberbeleid voert en de Nederlandse economie veel meer schade heeft berokkend dan nodig was geweest. ‘Dat de overheid de crisis verkeerd heeft aangepakt staat voor mij buiten kijf. De Nederlandse economie is pas nu, in het derde kwartaal van 2015, weer op het niveau van 2008. Het beleid heeft zonder meer de crisis verlengd en verdiept. Er zijn onnodig veel mensen werkloos geworden en bedrijven failliet gegaan. Dat had echt heel anders gekund.’ Aldus Jacobs. 

Meer informatie

Klik hier om het volledige bericht te lezen op de website van het Reformatorisch Dagblad, d.d. 14 september 2015.