Kan nudging belastingontwijking voorkomen?

Erasmus School of Law-alumna Marieke Buijs (25) is de allereerste winnaar van de Hermes Kring Londen Scriptieprijs. Haar masterscriptie “Nudging in het belastingrecht: Een duwtje in de goede richting?” werd enthousiast ontvangen door de juryleden, mede door haar originele analyse van een gedragspsychologisch onderwerp binnen de strakke juridische kaders van de Belastingdienst. Marieke ontving de prijs op woensdag 18 november van Dick van den Broek, medeoprichter van het Hermes Kring Londen Fonds. Uiteraard vond dit jaar de uitreiking volledig digitaal plaats.

Marieke, die inmiddels zelf bij de Belastingdienst werkt, schreef deze scriptie in 2019 voor de masteropleiding Fiscaal Recht aan Erasmus School of Law. Deze schreef ze onder begeleiding van prof. dr. Sigrid Hemels, die in al haar enthousiasme voor deze scriptie Marieke overtuigde deze in te sturen voor de nieuwe Hermes Kring Londen Scriptieprijs.

Met ‘nudging’ had ze een origineel, doch niet eenvoudig onderwerp gekozen. Haar rechtsvergelijking tussen het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland, mondde uit in waardevolle lessen voor Nederland: “Met nudging kan je de mentaliteit van mensen veranderen,” zegt Marieke. “De Nederlandse Belastingdienst is bekend met het onderwerp, maar zijn er niet actief mee bezig zoals in het Verenigd Koninkrijk. Mijn hoop is om op deze manier een bijdrage te leveren aan de strijd tegen belastingonderduiking, zonder een horde aan nieuwe regels te implementeren of weerstand op te wekken bij het publiek.”

Een aanmoediging voor meer onafhankelijk onderzoek

Deze prijs is voor haar een validatie van het onderwerp en haar onafhankelijke standpunt. Ze hoopt dan ook dat andere studenten hierdoor de ‘nudge’ krijgen om meer onafhankelijk onderzoek te doen. Ze noemt Monisha Gopie een prachtig voorbeeld hiervan, die met haar bachelorscriptie “De impact van het Brexit referendum op de handelspatronen van het Verenigd Koninkrijk” aan Erasmus School of Economics de aanmoedigingsprijs won.

Kleine stapjes binnen het belastingrecht

Wat zegt ze zelf over haar scriptie? “Ik zie dit als een mooie eerste stap,” zegt Marieke. “Hierdoor kan ik een klein steentje kan bijdragen aan iets wat een impact heeft op ieder mens. Als ik kan laten zien dat je door deze benadering de relatie tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen net iets beter kan maken, dan vind ik dat al een hele overwinning. Toch ben ik nog lang niet klaar met dit onderzoek. Ik wil hier nóg dieper in duiken door te onderzoeken hoe we belastingonderduiking door bedrijven kunnen voorkomen.”

Marieke en Monisha kregen de prijs van een enthousiaste Dick van den Broek, zelf sinds 1955 alumnus van de Erasmus Universiteit en medeoprichter van dit Fonds op Naam bij het Erasmus Trustfonds.

Meer informatie

Het Hermes Kring Londen Fonds is een Fonds op Naam van Stichting Erasmus Trustfonds, het officiële fonds voor de groei en bloei van Erasmus Universiteit Rotterdam. Hermes Kring Londen bestaat uit oud-RSC leden van de vereniging Walhalla die gebaseerd zijn in Londen. De Hermes Kring Londen Scriptieprijs heeft als doel het ondersteunen van onderzoek op het gebied van op dit moment relevante economische, financiële en juridische vraagstukken, welke vooral gericht zijn op de relaties tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatiemanager Dunya Ressang van Erasmus Trustfonds via d.ressang@trustfonds.nl.    

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen