prof.dr. (Sigrid) SJC Hemels

prof.dr. (Sigrid) SJC Hemels
Full professor Erasmus School of Law Tax Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L3-005
Email
hemels@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

Sigrid Hemels is professor of tax law at the Erasmus School of Law of the Erasmus University Rotterdam, guest professor in tax law at Lund University School of Economics and Management (Sweden) and member of the tax group of Allen & Overy Amsterdam. She has focused part of her research on tax incentives for charities and the arts and private patronage (mecenaat). She is member of the scientific committee of the Giving in the Netherlands research project of the Free University Amsterdam. Furthermore, she has published and lectured, both in the Netherlands and abroad, on several other topics such as European tax law.

 • SJC (Sigrid) Hemels (2021) - Hoe sportief wil je het hebben? - Ars Aequi, 70 (10), 884-885
 • SJC (Sigrid) Hemels (2021) - Anbi anno 2021 - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2021 (7-8), 4-9
 • Sigrid Hemels (2021) - Lyk rjocht foar elk. Ek foar in lyts folk. Over het gebruik van Fries door maatschappelijke organisaties - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 22 (5), 1-3
 • Sigrid Hemels (2020) - ANBI anno 2020 - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2020 (9), 9-13
 • Sigrid Hemels (2020) - In tijden van crisis is alles veranderlijk, zo ook het anbibeleid? - Vakblad Fondsenwerving, 22 (3), 32-33 - [link]
 • Sigrid Hemels (2020) - Regards Photographiques, ofwel kunst, foto’s en peepshows - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 21 (6), 1-5 - [link]
 • Sigrid Hemels (2019) - ANBI anno 2019 - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2019 (10), 11-15 - [link]
 • Sigrid Hemels (2019) - Fiscale transparantie van de gehuwde vrouw in de IB - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 20 (5), 1-5 - [link]
 • Sigrid Hemels (2018) - Kabinetsreactie evaluaties giftenaftrek en ANBI/SBBI-regeling - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2018 (7/8), 10-16
 • Sigrid Hemels (2018) - Anbi’s en het handhavingsbeleid van de Belastingdienst - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 19 (5), 1-7
 • Sigrid Hemels (2017) - Formele ANBI-vereisten: alert notariaat of inzet computer? - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 29 (9), 10-15 - [link]
 • Sigrid Hemels (2017) - Veel nieuws en jurisprudentie rond de anbi - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2017 (2), 36-40 - [link]
 • Sigrid Hemels (2017) - MVO en het nieuwe CC(C)TB voorstel. Het Nederlandse bedrijfsleven en filantropie op achterstand? - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 18 (238), 1-4 - [link]
 • Sigrid Hemels (2016) - ANBI anno 2016: (periodieke) giftenaftrek onder vuur - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 28 (2), 3-7 - [link]
 • Sigrid Hemels (2016) - Aanvullende 90%-uitkeringstoets voor vermogensfondsen? - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 17 (2), 1-3 - [link]
 • Sigrid Hemels (2016) - Kunst of geen kunst, de jurist zal het zeggen….’ Ars Aequi maart 2016, p. 158-160. - Ars Aequi, 65 (3), 158-160 - [link]
 • Sigrid Hemels & GJ Kinnegim (2015) - Dutch Tax Plan 2016 Sent to Parliament - Tax Planning International Review, 42 (9), 23-26
 • Sigrid Hemels (2015) - Anbi-aandachtspunten voor de belastingadviseur - Het Register - Vaktijdschrift van het Register Belastingadviseurs, 2015 (3), 34-39
 • Sigrid Hemels (2015) - Anbi-actualiteiten uit Den Haag - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 27 (3), 10-18
 • Sigrid Hemels (2015) - Japan: gisteren, vandaag en morgen - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 16 (6), 1-4
 • Sigrid Hemels & GJ Kinnegim (2014) - New Guidelines Target Advance Tax Rulings and APAs - Tax Notes International, 2014 (23 June), 1119-1121
 • Sigrid Hemels (2014) - Belastingadviseur in BelastingTelefoonland - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 15 (3), 1-4
 • Sigrid Hemels & GJ Kinnegim (2014) - Finance Ministry Publishes 2015 Tax Plan - Tax Notes International, 2014 (September 17), 1019-1022
 • Sigrid Hemels (2014) - De fiscus en het verenigingsleven - Vakstudie Nieuws, 69 (70), 106-109
 • Sigrid Hemels & GK Kinnegim (2014) - Dutch Finance Ministry Publishes 2015 Tax Plan - Tax Notes International, (september)
 • Sigrid Hemels (2013) - Een alternatief voor de bestrijding van BTW-fraude: een loterij - De Aanslag, 23 (1), 18-19
 • Sigrid Hemels (2013) - Wijzigingen voor ANBI's per 1 januari 2014 - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 25 (11), 3-9
 • Sigrid Hemels (2013) - Lower House Approves Tax Compilation Bill - Tax Notes International, 72 (1 (7 October 2013)), 32
 • Sigrid Hemels (2013) - Giftenaftrek en goede doelen in de CCCTB - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 14 (6), 1-3
 • Sigrid Hemels & GJ Kinnegim (2013) - Denial of Finnish CIV Refund Permitted, Dutch AG Says - Tax Notes International, 69 (3), 245-246
 • Sigrid Hemels (2012) - ANBI anno 2012: jurisprudentie - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 24 (september), 5-8
 • Sigrid Hemels (2012) - ANBI anno 2012: wet- en regelgeving - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 24 (oktober), 3-6
 • Sigrid Hemels (2012) - Anbi na de Geefwet - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 24 (Februari), 3-6
 • Sigrid Hemels (2012) - Anbi-wetgeving in strijd met de vrijheid van kapitaalverkeer? - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 12 (2), 1-4 - [link]
 • Sigrid Hemels (2011) - De Geefwet : gouden kans of lege huls? - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 2011 (89), 26-32
 • Sigrid Hemels (2011) - Belastingen en de vrijheid van meningsuiting - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 12 (15), 4-6
 • Sigrid Hemels (2011) - Giftenaftrek in de vuurlinie? - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 12 (7), 1-5
 • Sigrid Hemels (2010) - Canada, Netherlands Agree on Treaty Treatment of Closed Mutual Funds - Tax Notes International, 58 (11), 868
 • Sigrid Hemels (2010) - ANBI anno 2010 - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2010 (december), 3-6
 • Sigrid Hemels (2010) - European Commission Misfired in Dutch VAT Case, ECJ Says - Tax Notes International, 58 (5), 27-30
 • Sigrid Hemels (2010) - The attractiveness of the Netherlands for Japanese investors: a focus on tax (Japans transcript van een lezing gegeven voor de Japan Tax Association op 27 oktober 2009) - Sozei Kenkyu (Journal of Taxation Studies), 2010 (1), 125-147
 • Sigrid Hemels (2010) - Fiscale informatievoorziening - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2010 (18 februari), 1-4
 • JO Brouwer, S van der Donk, Sigrid Hemels & N Huisman (2010) - The Netherlands 'Middle East Tax Treaties' - Tax Notes International, (06-09-2010), 746-748
 • Sigrid Hemels (2009) - Introductie SBBI en aanscherping ANBI-vereisten (2) - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2009 (november), 26-29
 • Sigrid Hemels (2009) - Geruisloze fusie of splitsing bij te laat verzoek - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2009 (491), 1-3
 • Sigrid Hemels (2009) - Bos in de Tang vanwege Zalm: excessief of niet, de belastingwet wordt er niet eenvoudiger op - Tribuut : orgaan van de Nederlandse Federatie van Belastingconsulenten, 2009 (februari), 24-26
 • Sigrid Hemels (2009) - Introductie SBBI en aanscherping ANBI-vereisten - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 2009 (juni), 28-31
 • Sigrid Hemels (2008) - Anbi anno 2008 - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 20 (10), 3-7
 • Sigrid Hemels (2008) - Belastingweg stimuleert de kunst - Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 20 (76), 40-44
 • Sigrid Hemels (2008) - De aantrekkingskracht van kerstversiering. Fiscale aanbevelingen in het rapport van de Commissie Cultuurprofijt - Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 9 (11), 1-3
 • Sigrid Hemels (2008) - Cultuurprofijt van belastingen - MM Nieuws, 10 (1&2), 12-13
 • Sigrid Hemels & R (Rinske) de Vries (2008) - Finance Minister Presents Bill on Excessive Remuneration May 26 - Tax Notes International, 50 (8), 673-674
 • Sigrid Hemels (2008) - Netherlands clarifies mutual agreement procedure - Tax Notes International, 52 (2), 96-98
 • Sigrid Hemels (2007) - Olanda no zeiseikaikaku no doukou (Vertaald uit het Japans: The trend of tax reform in the Netherlands) - Sozei Kenkyu (Journal of Taxation Studies), 10 (1), 95-117
 • Sigrid Hemels (2007) - Dorpshuizen en het algemeen belang - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 19 (8), 3-7
 • Sigrid Hemels (2007) - Vereisten algemeen nut beogende instellingen bekend gemaakt - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 19 (4), 8-13
 • Sigrid Hemels (2007) - Het arrest Stauffer (C-386/040): gevolgen voor giften en legaten aan buitenlandse goede doelen - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 19 (3), 8-11
 • Sigrid Hemels (2007) - Netherlands, U.A.E. Sign First Income Tax Treaty - Tax Notes International, 46 (8), 793-796
 • Sigrid Hemels (2006) - Tax and Art. The Netherlands - The Art Newspaper, 15 (172 - Special report), 13
 • Sigrid Hemels (2006) - Professionele voetbalclubs niet algemeen nut beogend - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 18 (9), 9-11
 • Sigrid Hemels (2006) - Changes to Dividend Withholding Tax Proposed - Tax Notes International, 43 (10), 818-819
 • Sigrid Hemels (2006) - Algemeen nut beogende instellingen en de fiscaliteit (voorwoord) - Weekblad Fiscaal Recht, 135 (6657), 111-112
 • OE van der Donk & Sigrid Hemels (2006) - Dutch Parliament Approves Corporate Tax Package - Tax Notes International, 44 (10), 727-733
 • Sigrid Hemels (2005) - Hoe de tsunami het Nederlands kwijtscheldingsbeleid voor rampen verruimde - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN), 17 (10), 13-15
 • Sigrid Hemels (2005) - Nota Vpb 2007 - Weekblad Fiscaal Recht, 134 (6623), 686-687
 • Sigrid Hemels (2005) - How the Netherlands deals with information requests on taxation - Tax Notes International, 10 (39), 927-928

 • FHM Grapperhaus & Sigrid Hemels (2010) - Mecenaat en Fiscus - Kluwer

 • Sigrid Hemels & AP Ros (2007) - Belastinguitgaven: verantwoorden betekent niet per se afschaffen - In Belasting met beleid (pp. 153-171) - Sdu Uitgevers
 • Sigrid Hemels (2007) - Betrokkenheid, belastingen en budgetverantwoordelijkheid. Een combinatie van publieke en private financiering - In Second Opinion. Over beeldende kunstsubsidie in Nederland (pp. 124-131) - NAi Uitgevers

 • Sigrid Hemels (2005) - Door de Muze omhelsd. Een onderzoek naar de inzet van belastingsubsidies voor kunst en cultuur in Nederland - Universiteit Leiden

 • SJC (Sigrid) Hemels (1 oktober 2021) - Btw ongeschikt voor beleid - Btw ongeschikt voor beleid

 • Sigrid Hemels (19 oktober 2016) - Expert-interview door Dialogic (op uitnodiging van het Ministerie van Financiën) in het kader van de evaluatie van de giftenaftrek. - Expert-interview door Dialogic (op uitnodiging van het Ministerie van Financiën) in het kader van de evaluatie van de giftenaftrek.
 • Sigrid Hemels (9 oktober 2016) - Expertbijeenkomst op het Ministerie van Financiën in het kader van de evaluatie van de ANBI/SBBI regeling - Expertbijeenkomst op het Ministerie van Financiën in het kader van de evaluatie van de ANBI/SBBI regeling

 • Sigrid Hemels (2012) - Unknown event - Unknown event
 • Sigrid Hemels (2011) - Expert Meeting onderzoeksproject 'Van Maecenas tot modern mecenaat: succes- en risicofactoren voor gevers en ontvangers' - Expert Meeting onderzoeksproject 'Van Maecenas tot modern mecenaat: succes- en risicofactoren voor gevers en ontvangers'
 • Sigrid Hemels (2011) - Expertmeeting 'financiering kunst & cultuur', voorafgaand aan de Mandeville lezing door Joop van den Ende - Expertmeeting 'financiering kunst & cultuur', voorafgaand aan de Mandeville lezing door Joop van den Ende

 • Sigrid Hemels (2013) - Unknown event - Unknown event

 • SJC (Sigrid) Hemels (2021) - Fiscale faciliteiten voor schenkende kunstliefhebbers in Nederland anno nu - Studiedag Verzamelen, herwaarderen en schenken
 • SJC (Sigrid) Hemels (2021) - Charities and VAT - Ben Terra’s European Tax Law: Value Added Tax and beyond
 • SJC (Sigrid) Hemels (2021) - Inclusive taxation or gender bias - International Multidisciplinary Summer School ‘The right way to inclusion and diversity via the music of the ‘West Side Story

 • SJC (Sigrid) Hemels (2021) - Anbi actualiteiten voor het notariaat

 • Sigrid Hemels (2021) - KU Leuven (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2021) - Pompeu Fabra University (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2021) - Vrije Universiteit Amsterdam (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2020) - Université de Geneve, Geneva Centre for Philanthropy (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2019) - Utrecht University (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2019) - European association of tax law professors (EATLP) (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2019) - Utrecht University (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2018) - European association of tax law professors (EATLP) (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2018) - Journal Southeast of Now: Directions in Contemporary and Modern Art in Asia (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2018) - Erasmus Law Review (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2018) - Intertax (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2018) - KU Leuven (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2018) - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2017) - Routledge (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2017) - Research Foundation Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO) (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2017) - Research Foundation Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO) (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2016) - KU Leuven (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2016) - KU Leuven (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2015) - Utrecht University (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2014) - Flemish Government, Department of Economy, Science and Innovation (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2014) - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2013) - Stichting Opleiding Belastingadviseurs (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2013) - European Association of Tax Law Professors (EATLP)/European Commission (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2012) - Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2012) - World Tax Journal (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2012) - Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2012) - European association of tax law professors (EATLP) (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2008) - Vrije Universiteit Amsterdam (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2005) - Vereniging Kunst Cultuur Recht (External organisation)

 • Sigrid Hemels (2020) - European Foundation Centre (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2019) - University of Copenhagen (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2018) - Stichting J.H. Christiaanse (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2018) - Museum Boijmans van Beuningen (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2018) - Vereniging Rembrandt (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2018) - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN) (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2017) - Cultuurindex Nederland (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2014) - Vereniging Rembrandt (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2014) - Cultuurindex Nederland (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2013) - Stichting J.H. Christiaanse (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2013) - Museum Boijmans van Beuningen (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2010) - Prins Bernhard Cultuurfonds (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2009) - Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2009) - Stichting Amsterdams Historisch Museum (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2007) - Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN) (External organisation)
 • Sigrid Hemels (2005) - Weekblad fiscaal recht (External organisation)

 • SJC (Sigrid) Hemels (2021) - Discussant of Tessa Davies paper and presentation Tax Narratives: A Critical Tax Perspective on the Biden Tax Plan - CBS Tax Colloqium
 • SJC (Sigrid) Hemels (2021) - Contribution to the panel The Charter of Fundamental Rights and Taxation - Ben Terra’s European Tax Law: Value Added Tax and beyond
 • Sigrid Hemels (2021) - No Vote, No Tax! Taxation and women’s suffrage - EATLP conference ‘History and Taxation: The Relationship between Taxation and the Political Balance of Power’
 • Sigrid Hemels (2021) - Het rapport van de Commissie Draagkracht - Opening van de Aangifte Dag Den Haag
 • Sigrid Hemels (2021) - Draagkracht op gezinsniveau? - online symposium Ministerie van Financiën over het rapport van de Commissie Draagkracht.
 • Sigrid Hemels (2021) - Government interference through tax incentives - Gastcollege in het mastervak Musuems in Context van de Erasmus School of History, Culture and Communication.
 • Sigrid Hemels (2020) - Tax reactions on entrepreneurial philanthropy: the case of the Netherlands - on-line conference Taxation & Philantropy of the Geneva Centre for Philantropy of the University of Geneva
 • Sigrid Hemels (2020) - Comments on two papers during the workshop for junior scholars during the - Conference Taxation & Philantropy of the Geneva Centre for Philantropy of the University of Geneva.
 • Sigrid Hemels (2020) - Tax incentives for the creative industries: from Spectre via Games of Thrones to U2 - Kaltura recording of guest lecture for the master course Critical Theories and Concepts in the Creative Industries of the MSc Creative and Cultural Industries Management
 • Sigrid Hemels (2020) - Equality and the taxable unit in income tax - CBS Law Research Seminar Copenhagen Business School
 • Sigrid Hemels (2019) - Tax incentives for the creative industries: from Spectre via Games of Thrones to U2 - Guest lecture in the master course Critical Theories and Concepts in the Creative Industries of the MSc Creative and Cultural Industries Management
 • Sigrid Hemels (2019) - Gender equality and the taxable unit in income tax, - Staff seminar
 • Sigrid Hemels (2019) - Presentation The Dutch R&D incentives: a triumph for innovation or a lobby success? - University of Central Lancashire, Preston
 • Sigrid Hemels (2019) - Equality and the taxable unit inincome tax - 14th GREIT Annual Conference Tax sustainability in an EU and international context.
 • Sigrid Hemels (2019) - International tax treaties and cultural heritage. - Conference Public finance and taxation for cultural heritage
 • Sigrid Hemels (2019) - R&D Incentives: the Dutch Example. Presentation and panel discussion - Conference The Efficiency of tax incentives in the world and in Turkey, organized by Marmara University and the Turkish Tax Inspectors Foundation
 • Sigrid Hemels (2019) - Panellid in het panel Fiscale stimulering van filantropie: wenselijk of kan het ook anders? - Conferentie van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) over de WRR-Verkenning Filantropie op de grens van overheid en markt
 • Sigrid Hemels (2019) - Charities in the EU tax framework - Guest lecture in the master in European and International Tax Law,
 • Sigrid Hemels (2019) - Charitable organisations - Workshop on Research Handbook on EU Tax Law
 • Sigrid Hemels (2018) - Changes in the European tax landscape: mandatory disclosure and tax in a proposed commercial law directive - Lecture for the Swedish branch of the International Fiscal Association (IFA)
 • Sigrid Hemels (2018) - Tax fairness and gender: the position of married women in income tax. A Dutch historical perspective - Staff seminar
 • Sigrid Hemels (2018) - Mandatory Disclosure - seminar in the master in European and International Tax Law
 • Sigrid Hemels (2018) - Administrative cooperation in the post BEPS era - guest lecture in the master in European and International Tax Law
 • Sigrid Hemels (2018) - Tax incentives for the creative industries: from Spectre via Games of Thrones to U2 - Guest lecture in the master course Critical Theories and Concepts in the Creative Industries of the MSc Creative and Cultural Industries Management
 • Sigrid Hemels (2018) - Presentation Tax incentives for charities in the European Union: integration or segregation? - Network for European Studies in Economics and Business conference on European Integration
 • Sigrid Hemels (2018) - Moderator of the panel Taxation and CSR in practice - Conference on fair taxation and corporate social responsibility
 • Sigrid Hemels (2018) - The position of married women in Dutch income tax law since 1893 - Tax Research Network Conference
 • Sigrid Hemels (2018) - Fiscale mogelijkheden en aandachtspunten ANBI: goed op weg met goede doelen - Cursus voor FBN Juristen gericht op het notariaat
 • Sigrid Hemels (2018) - Exchange of information - Guest lecture in the master course on international tax law
 • Sigrid Hemels (2018) - Incentivizing donations through taxation - Symposium on Government Policy and Non Profit Finance
 • Sigrid Hemels (2017) - De fiscaliteit van de ANBI - Cursus voor Netwerknotarissen
 • Sigrid Hemels (2017) - Fiscal barriers in access to culture and tax incentives as cultural and creative industries policy instrument - European People’s Party (EPP) group hearing ‘Structural and financial barriers in access to culture'
 • Sigrid Hemels (2017) - Fairness & taxation - Lecture for master students of Meiji Gakuin University, Faculty of Economics, Department of Business Administration
 • Sigrid Hemels (2017) - Tax Law as a Special Kind of Administrative Law and Protection of Tax Payer’s Rights in the Netherlands - Guest lecture in the administrative law course to the second year bachelor students of Tokoha University, Faculty of Law
 • Sigrid Hemels (2017) - Work-Life Balance and Income Taxation in the Netherlands - Lecture for third year bachelor students of Tokoha University, Faculty of Law
 • Sigrid Hemels (2017) - Tax incentives for the creative industries - Lecture for third year bachelor students of Tokoha University, Faculty of Law
 • Sigrid Hemels (2017) - Tax incentives for the creative industries - Lecture at a conference organized by Tokoha University
 • Sigrid Hemels (2017) - Tax incentives for the creative industries with a focus on copyright industries - Seminar for civil servants of the Agency for Cultural Affairs (part of the Ministry of Education, Culture and Sports of Japan)
 • Sigrid Hemels (2017) - Housing taxation in the Netherlands - Lecture for academic staff and graduate students of Meikai University, Faculty of real estate science
 • Sigrid Hemels (2017) - EU implementation of the BEPS project with a focus on financial transactions - Lecture for graduate students, PhD students and faculty staff organized by the faculty of law and the faculty of business of Kansai University
 • Sigrid Hemels (2017) - EU implementation of the BEPS project with a focus on controlled foreign companies - Joined lecture for master students of Kyoto University and Ritsumeikan University
 • Sigrid Hemels (2017) - EU implementation of the BEPS project - Lecture for students and staff of the Faculty of Economics of Ritsumeikan University
 • Sigrid Hemels (2017) - Fiscal partnership and inheritance tax in the Netherlands - Osaka Keizai University: seminar for master students
 • Sigrid Hemels (2017) - Tax Incentives for the Creative Industries - Workshop with PhD student at Ritsumeikan University
 • Sigrid Hemels (2017) - Economic aspects of the BEPS Project - Lecture for academic staff, organized by Setsunan University, Faculty of Economics
 • Sigrid Hemels (2017) - Tax incentives for the creative industries: from Spectre via Games of Thrones to U2 - Guest lecture in the master course Critical Theories and Concepts in the Creative Industries of the MSc Creative and Cultural Industries Management
 • Sigrid Hemels (2017) - De fiscaliteit van de ANBI: aandachtspunten voor de notariële praktijk - Presentatie voor Netwerk Notarissen
 • Sigrid Hemels (2017) - Tax incentives for the creative industries, an STZ perspective: Free ports presentation during the second International Tax Seminar on Special Tax Zones, - Second International Tax Seminar on Special Tax Zones
 • Sigrid Hemels (2017) - Life after PhD: Career in academia or practice - EGSL Employability seminar
 • Sigrid Hemels (2017) - Art or not Art? A juridical question with economic and sociological impact. - Research Seminar of the Marketing, International Enterprise and Strategy (MIES) research division
 • Sigrid Hemels (2016) - Tax incentives for the creative industries: from Spectre via Games of Thrones to U2 - Guest lecture in the master course Critical Theories and Concepts in the Creative Industries of the MSc Creative and Cultural Industries Management
 • Sigrid Hemels (2016) - Giftenaftrek onder vuur - Lezing voor het notarissenplatform van Het Concertgebouw Fonds
 • Sigrid Hemels (2016) - Cursus ANBI voor de notariële praktijk - FBN Juristen
 • Sigrid Hemels (2016) - Waarom moet jij zoveel belasting betalen? - Universiteit van Nederland, thema-avond Geld
 • Sigrid Hemels (2016) - Kunst of geen kunst? - Lezing voor het Juridisch Gezelschap Amsterdam
 • Sigrid Hemels (2016) - ANBI’s enzo - RSM
 • Sigrid Hemels (2016) - BTW (en een beetje Douane) en kunst. Een filosofisch vraagstuk dat de btw-er toch op moet lossen. - Tax Jurisprudence Programme Christiaanse-Taxateur
 • Sigrid Hemels (2015) - Pakket lastenverlichting op arbeid - Deskundigenbijeenkomst van de commissie Financiën van de Eerste Kamer over het Belastingplan 2016
 • Sigrid Hemels (2015) - The GAAR and fraus legis in the Netherlands (presentation and panelist on the panel on disparities in form and substance in tax law) - IBFD-UvA Symposium: Form and Substance in Tax Law
 • Sigrid Hemels (2015) - BTW (en een beetje Douane) en kunst. Een filosofisch vraagstuk dat de btw-er toch op moet lossen - Tax Jurisprudence Programme Christiaanse-Taxateur
 • Sigrid Hemels (2014) - Tax and social security in the Netherlands - Lecture for first year undergraduate students organized by dr. Shiba and prof. dr. Tanaka
 • Sigrid Hemels (2014) - Japanese culture in the Netherlands - Lecture for first year undergraduate students organized by dr. Shiba and prof. dr. Kajimura
 • Sigrid Hemels (2014) - Japanese culture in the Netherlands - Lecture for second year undergraduate students organized by dr. Shiba and prof. dr. Kajimura
 • Sigrid Hemels (2014) - Fairness & taxation in a globalised world - Lecture for master students organized by Prof. dr. Nishiyama
 • Sigrid Hemels (2014) - Housing taxation in the Netherlands - Lecture for academic staff organised prof. dr. Maekawa
 • Sigrid Hemels (2014) - The attractiveness of the Netherlands for Japanese investors: a focus on tax - Lecture for academic staff organized by Prof. Goto and dr. Tanaka
 • Sigrid Hemels (2014) - Japanese culture in the Netherlands - Lecture for second year undergraduate students organized by Prof. Goto and dr. Tanaka
 • Sigrid Hemels (2014) - Tax incentives for the creative industries - Lecture organized by Prof. Yagi
 • Sigrid Hemels (2014) - Fairness & taxation in a globalised world - Lecture organised by prof. Tsuruta and dr. Tsuji
 • Sigrid Hemels (2014) - Fairness & taxation in a globalised world - Lecture organised by prof. Morotomi
 • Sigrid Hemels (2014) - Dutch resistance against the GAAR in originally proposed amendement of Parent Subsidiary Directive - Wirtschafts Universität (WU) Wien conference ‘General Anti Avoidance Rules – A key element of tax systems in the post-BEPS tax world?
 • Sigrid Hemels (2013) - Panelbijdrage Multplier voor ontwikkelingssamenwerking: nobele gedachte, maar inefficiënt - Expertmeeting Overheidsbezuinigingen en Particuliere Giften in Ontwikkelingssamenwerking, georganiseerd door NCDO en de VU
 • Sigrid Hemels (2013) - Recent trends in ECJ case law - Discussant of input statement of prof. dr. Philip Baker Q.C. in the concluding session of the conference Recent and Pending Cases at the ECJ on Direct Taxation
 • Sigrid Hemels (2013) - The European Foundation Proposal. An effective, efficient and feasible solution for tax issues related to cross border charitable giving and fundraising? - Lisbon International & European Tax Law Seminars 2013-2014
 • Sigrid Hemels (2013) - Fondsenwerving met een glimlach - Presentatie alumnibelteam
 • Sigrid Hemels (2013) - Improved International Cooperation - Conference Trends and Players in Tax Policy
 • Sigrid Hemels (2013) - Giften: aftrek en werven - De Jong & Laan Summercourse
 • Sigrid Hemels (2013) - Fairness: a legal principle in EU tax law? - The 8th GREIT Annual Conference 'Principles of Law: Function, Status & Impact in the EU tax law'
 • Sigrid Hemels (2013) - Fiscale aspecten van het verzamelen van kunst - Kunstverzamelaarscursus 'My first art collection'
 • Sigrid Hemels (2013) - 'O ja, en ik heb ook nog giften gedaan' Maar zijn deze wel aftrekbaar? - Opening van de Landelijke Aangiftedag 2013 van de Stichting belastingwinkel Rotterdam
 • Sigrid Hemels (2012) - Fiscale aspecten van het verzamelen van design - kunstverzamelaarscursus 'My first design collection', bijeenkomst 'Het mecenaat en de praktijk'
 • Sigrid Hemels (2012) - Algemeen nut beogende instellingen - Actualiteiten Geefwet en Doelvermogens
 • Sigrid Hemels (2012) - Panel on cross-border charitable and other pro-bono contributions - International Fiscal Association (IFA) 2012 conference
 • Sigrid Hemels (2012) - Fiscaliteit en fondsenwerving vanaf 2012 - Mazars
 • Sigrid Hemels (2012) - The European Foundation Proposal. An effective, efficient and feasible solution for tax issues related to cross border charitable giving and fundraising? - European Association of Tax Law Professors conference on 'Charities'
 • Sigrid Hemels (2012) - De Geefwet: fiscaliteit en fondsenwerving vanaf 2012 - Arcagna
 • Sigrid Hemels (2012) - Fiscale aspecten van het verzamelen van kunst - Kunstverzamelaarscursus 'My first art collection'
 • Sigrid Hemels (2012) - De gevolgen van de geefwet voor fondsenwervende instellingen - Van Dooren Advies specialist in communicatie, sponsoring en fondswerving
 • Sigrid Hemels & SA Stevens (2012) - Module Fiscaliteit bij maatschappelijke ondernemingen - PwC Tax Academy
 • Sigrid Hemels (2012) - Algemeen nut beogende instellingen - actualiteitencursus 'Doelvermogens in het fiscale recht'
 • Sigrid Hemels (2012) - Fiscale aspecten van het verzamelen van kunst - Rotterdam Art Fair
 • Sigrid Hemels (2011) - Key note speach: Geefwet en de gevolgen voor fondsenwervende instellingen - Centraal Bureau Fondsenwerving jaarcongres
 • Sigrid Hemels (2011) - Culturele Instellingen en Belastingen - Atana master
 • Sigrid Hemels (2011) - Geefwet en Algemeen Nut Beogende en Sociaal Belang Behartigende Instellingen - Fiscaal technische bijeenkomst voor belastingadviseurs van Grant Thornton.
 • Sigrid Hemels (2011) - Organisatie De Doelderdag 2011 'Nieuw mecenaat: geven voor wetenschap en cultuur', dagvoorzitterschap en lezing Fiscale stimulansen voor geven aan weten en cultuur - De Doelderdag
 • Sigrid Hemels (2011) - Fiscale aspecten van het verzamelen van design - designverzamelaarscursus 'My first design collection'
 • Sigrid Hemels (2011) - Algemeen nut beogende instellingen - Symposium Doelvermogens
 • Sigrid Hemels (2011) - Fiscale faciliteiten voor ANBIs in de belangstelling (oorzaken en analyse) - PE-Seminar Nederlandse Orde van Belastingadviseurs iz Algemeen nut beogende instellingen (tevens conferentieleider)
 • Sigrid Hemels (2011) - EU & Third countries - GREIT Lisbon Summer Course on European Tax Law
 • Sigrid Hemels (2011) - 'Mecenaat met dank aan de overheid' - Bijeenkomst 'De overheid en het mecenaat - water en vuur', onderdeel van de zesdelige reeks 'Kunst en mecenaat'.
 • Sigrid Hemels (2011) - Algemeen Nut beogende en Sociaal Belang Behartigende Instellingen - Doorclick Fiscale Conferentie Estate Planning (Nederlandse Orde van Belastingadviseurs)
 • Sigrid Hemels (2011) - Het begrip 'algemeen nut' - Bijeenkomst Juridisch Genootschap Amsterdam
 • Sigrid Hemels (2011) - 'Het financiële belang van de ANBI-status: hoe gebruik je hem en hoe krijg je hem?' - Lunchmeeting Erasmus Centre of Strategic Philantropy
 • Sigrid Hemels (2011) - 'Dare to ask! And use tax incentives' - Symposium Creative Financing of The Arts (ESHCC)
 • Sigrid Hemels (2011) - 'Fiscale aspecten van het verzamelen van kunst' - kunstverzamelaarscursus 'My first art collection'
 • Sigrid Hemels (2011) - EU aspects of corporate migrations - International Tax Practice Group seminar on corporate migrations
 • Sigrid Hemels (2011) - Effectiviteit van de BTW-vrijstellingen voor het algemeen nut - Tax Jurisprudence Program Christiaanse-Taxateur
 • Sigrid Hemels (2010) - Private support for the public initiative. The added value of tax incentives to enhance private patronage - Expert seminar To Whom it may concern. Public private partnership on cultural heritage
 • Sigrid Hemels (2010) - De stichting en vereniging als algemeen nut beogende instelling (anbi) - verdiepingscursus fiscale en juridische aspecten van de vereniging en stichting (Sdu)
 • Sigrid Hemels (2010) - Mecenaat en fiscus, het geïllustreerde verhaal - door het prins Bernhard Cultuurfonds georganiseerde avond ter gelegenheid van de aanbieding van het boek 'Mecenaat en fiscus'.
 • Sigrid Hemels (2010) - 'Algemeen nut beogende instellingen' - 30e Fiscale Conferentie georganiseerd door het Ministerie van Financiën/de Belastingdienst en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs, thema estate planning
 • Sigrid Hemels (2010) - BTW en VPB aspecten die van belang zijn bij het ontwikkelen van beleid voor onderwijs- en culturele instellingen. - Fiscale Clinic
 • Sigrid Hemels (2010) - Het ondernemingsbegrip (dubbele parallelsessie) - congres 'Naar een Europese winstbelasting' ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van het Fiscaal Economisch Instituut Rotterdam
 • Sigrid Hemels (2010) - Mecenaat met dank aan de overheid: hoe kunnen culturele instellingen fiscale mogelijkheden optimaal benutten? - Workshop Culture of Asking: Geef-cultuur: wat kan ik als instelling doen - tijdens het congres Cultuur in Beeld georganiseerd door het Ministerie van OCW
 • Sigrid Hemels (2010) - Improving the effectiveness of the VAT treatment of charities. - Conference 'VAT exemptions: consequences and design alternatives' (Oxford University Centre for Business Taxation and Fiscal Institute, Tilburg University)

 • Sigrid Hemels (2020) - ANBI’s, giftenaftrek en de Fiscale verzamelwet 2021 - Tax Talks Focus (on-line fiscale educatie)
 • Sigrid Hemels (2020) - Voorzitter en inleider Belastingplan pakket 2021 - Prinsjesdagseminar georganiseerd door de Rotterdamse fiscale studievereniging Christiaanse-Taxateur
 • Sigrid Hemels (2020) - Gezin of individu: de relatie tussen de keuze voor de belastbare eenheid in de inkomstenbelasting en gendergelijkheid - Lezing voor het Juridisch Genootschap Amsterdam
 • Sigrid Hemels (2020) - Uitvoerbare wetgeving – perspectief van de belastingplichtige (wetenschappelijk beschouwd) - 4e Fiscale Conferentie Tax Talents georganiseerd door de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en de Belastingdienst/Ministerie van Financiën.
 • Sigrid Hemels (2019) - Prinsjesdag 2019 (dagvoorzitter en inleider) - Prinsjesdagbijeenkomst georganiseerd door de Rotterdamse fiscale studievereniging Christiaanse-Taxateur
 • Sigrid Hemels (2019) - De wetenschappelijke PSL in de praktijk, dagvoorzitter, mede-organisator en leider paneldiscussie - PSL Netwerk Voorjaarsbijeenkomst
 • Sigrid Hemels (2019) - Fiscale aandachtspunten voor ANBI-bestuurders, inclusief de Winterbrief - 11e InsingerGilissen Stichtingen & Verenigingen Seminar’ Vrijwillig maar niet Vrijblijvend’
 • Sigrid Hemels (2019) - Voluntary taxation versus Philantropy - ACTL Seminar ‘Peter Sloterdijk and others on voluntary taxation in a globalized world
 • Sigrid Hemels (2018) - ANBI Actueel - Lezing voor het Genootschap voor Estate Planners
 • Sigrid Hemels (2018) - Kabinetsreactie op evaluatie ANBI/SBBI en giftenaftrek en overleg in Tweede Kamer - Korte analyse in on line learning programma Tax Talks Live
 • Sigrid Hemels (2018) - Kunst of geen kunst? Een filosofisch vraagstuk dat in de omzetbelasting en het douanerecht wel moet worden beantwoord. - Seminar Kunst en fiscaliteit in internationaal perspectief
 • Sigrid Hemels (2018) - Tax Talks ANBI’s - Online fiscaal video-educatieprogramma Tax Talks Focus.
 • Sigrid Hemels (2017) - Fiscale aspecten van fondsenwerving grote giften - Lezing voor fondsenwervers van KWF Kankerbestrijding
 • Sigrid Hemels (2017) - Lezing Belastingfaciliteiten voor de kunstmarkt, tevens organisatie en dagvoorzitterschap seminar - Seminar Belastingfaciliteiten voor de Creatieve Industrie
 • Sigrid Hemels (2017) - Actualiteiten en aandachtspunten op het gebied van ANBI’s en giftenaftrek, - Kennissessie Prins Bernhard Cultuurfonds en Artis over ‘De kunst van het geven’.
 • Sigrid Hemels (2017) - Fondsenwerving en Fiscus - Workshop voor medewerkers van de afdelingen Finance, Development en Juridische Zaken van het Stedelijk Museum
 • Sigrid Hemels (2017) - Tax incentives for the creative industries: the cultural heritage perspective - Research kick-off seminar public finance and tax measures for cultural heritage (Italian research project of national interest PRIN 2015)
 • Sigrid Hemels (2017) - Bezieling in het recht en de definitie van kunst in de BTW en het douanerecht - Gastsprekersdiner studiegezelschap Lothgenoten
 • Sigrid Hemels (2017) - Panellist in de paneldiscussie Financing the arts: public and private responsibilities - Symposium voor kunstorganisaties, donoren en onderzoekers ‘Day of Arts Philanthropy’
 • Sigrid Hemels (2016) - ANBI’s, giften: waar moet je als fiscalist op letten? - Visser & Visser
 • Sigrid Hemels & B Snijder-Kuipers (2016) - ANBI vanuit civielrechtelijk en fiscaalrechtelijk perspectief - Cursus Legal Planet
 • Sigrid Hemels (2016) - Fiscaal optimaal schenken en nalaten aan cultuur - Bijeenkomst Museum Beelden aan Zee en Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Sigrid Hemels (2016) - Was ich nog zu sagen hätte. Over wenselijke belastinghervormingen - Opening van de Landelijke Aangiftedag 2016 van de Stichting Belastingwinkel Rotterdam
 • Sigrid Hemels (2016) - Wetenswaardigheden voor ANBI-bestuurders, met nadruk op vermogensfondsen - Bijeenkomst Theodoor Gilissen Bankiers N.V. voor ANBI bestuurders
 • Sigrid Hemels (2015) - Algemeen nut beogende instellingen - NOB PE cursus Capita Selecta Estate Planning
 • Sigrid Hemels (2015) - Mecenas en fiscus: fiscaliteit van geven aan cultuur - Najaarsbijeenkomst Vereniging Kunst Cultuur Recht (VKCR)
 • Sigrid Hemels (2015) - Fiscaal optimaal schenken en nalaten aan cultuur - Bijeenkomst Helene Kröller-Müllerfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds
 • Sigrid Hemels (2015) - ANBI-gedachtewisseling - Workshop voor het ANBI Team van de Belastingdienst
 • Sigrid Hemels (2015) - Kunst, goede doelen en Zeer Vermogende Personen (ZVP) - Workshop voor het Team Zeer Vermogende Particulieren (ZVP) van de Belastingdienst
 • Sigrid Hemels (2015) - ANBI-actualiteiten - FBN Symposium 25 jaar FBN Fiscale Berichten voor het Notariaat
 • Sigrid Hemels (2014) - Mecenaat mede mogelijk gemaakt door de fiscus - De Kunst van het geven. College over modern mecenaat
 • Sigrid Hemels (2014) - ANBI-status: actuele ontwikkelingen en aandachtspunten (drie gesprekstafels) - MyWorld Event 2014
 • Sigrid Hemels & SA Stevens (2014) - Fiscaliteit bij maatschappelijke ondernemingen - PwC Tax Academy
 • Sigrid Hemels (2014) - Actualiteiten algemeen nut beogende instellingen - Tax Talks
 • Sigrid Hemels (2014) - Fiscale actualiteiten en onduidelijkheden mbt goede doelen - Genootschap van Estate Planners
 • Sigrid Hemels (2014) - Politici: bescherm de filantropische sector, maar durf haar ook los te laten! - Presentatie van het Manifest ‘Er waart een golf van idealisme door Nederland’ op de Dag van de Filantropie
 • Sigrid Hemels (2014) - Op reis met een viool - Seminar van de Vereniging Kunst Cultuur Recht (VKCR) over douaneregels waar grensoverschrijdende kunstverzamelaars, musea, uitvoerende en beeldend kunstenaars mee worden geconfronteerd

 • Sigrid Hemels (2017) - Weekblad Fiscaal Recht (Journal)
 • Sigrid Hemels (2016) - Weekblad Fiscaal Recht (Journal)
 • Sigrid Hemels (2013) - Weekblad Fiscaal Recht (Journal)
 • Sigrid Hemels (2012) - Weekblad Fiscaal Recht (Journal)

 • SJC (Sigrid) Hemels (2018) - Lund University School of Economics and Management

Allen & Overy

Begindatum goedkeuring
mei 2013
Einddatum goedkeuring
april 2022
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
sen. prof. support lawyer

Vereniging Rembrandt

Begindatum goedkeuring
juni 2014
Einddatum goedkeuring
april 2022
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
Lid Raad van adviseurs

KU Leuven

Begindatum goedkeuring
januari 2016
Einddatum goedkeuring
april 2022
Plaats
LEUVEN
Beschrijving
Reviewer European & Intern. Moot Court Competition

Div. organisaties

Begindatum goedkeuring
december 2019
Einddatum goedkeuring
december 2022
Plaats
DIVERS
Beschrijving
Losse lezingen en auteurswerkzaamheden

European Association of Tax Law Professors

Begindatum goedkeuring
december 2019
Einddatum goedkeuring
december 2022
Plaats
ONBEKEND
Beschrijving
lid academic committee

museum Boymans van Beuningen

Begindatum goedkeuring
december 2019
Einddatum goedkeuring
december 2022
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
lid genootschap van Beuningen

Boekmanstichting

Begindatum goedkeuring
januari 2020
Einddatum goedkeuring
december 2022
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
voorzitter begeleidingscommissie cultuurmonitor

Financieele Dagblad

Begindatum goedkeuring
april 2020
Einddatum goedkeuring
april 2023
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
4-wekelijkse expertbijdrage

Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Begindatum goedkeuring
juni 2021
Einddatum goedkeuring
juni 2024
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
Lid Raad van tucht

Kluwer, weekblad Fiscaal Recht

Begindatum goedkeuring
juni 2021
Einddatum goedkeuring
juni 2024
Plaats
DEVENTER
Beschrijving
redacteur

SDU

Begindatum goedkeuring
juni 2021
Einddatum goedkeuring
juni 2024
Plaats
DEN-HAAG
Beschrijving
auteurswerkzaamheden

Van den Berch van Heemstede Stichting

Begindatum goedkeuring
juni 2021
Einddatum goedkeuring
juni 2024
Plaats
DEN HAAG
Beschrijving
Lid bestuur

Vrije Universiteit Amsterdam

Begindatum goedkeuring
juni 2021
Einddatum goedkeuring
juni 2024
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
lid wetenschappelijke begeleidingscommissie

Lund University

Begindatum goedkeuring
juli 2021
Einddatum goedkeuring
juni 2024
Plaats
LUND
Beschrijving
visiting professor

Allen & Overy

Begindatum goedkeuring
april 2022
Einddatum goedkeuring
april 2025
Plaats
AMSTERDAM
Beschrijving
sen. prof. support lawyer

Public Finance

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RFD215

Tax Law (Advanced)

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
RF46

European Tax Law (advanced)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RF51

Public Finance

Level
bachelor 2
Year
2021
Year Level
bachelor 2
Course Code
RF215

Introduction to Tax Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RR117

Introduction to Tax Law

Year
2021
Year Level
bachelor 1, bachelor 1
Course Code
RD117

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen