Karen Maas over ‘echte impact van investeringen’

Karen Maas over ‘echte impact van investeringen’

‘Investeringen leiden tot sociale, milieu en economische effecten. Toch kijken investeerders nog steeds voornamelijk naar het financiële rendement. De aandacht voor impact investing of impactinvesteringen is de laatste jaren sterk toegenomen.’ Dit schrijft Karen Maas, assistent professor aan de Erasmus School of Economics, in haar artikel voor de maart/april-editie van P+ magazine.

‘In de praktijk zien we dat (institutionele) beleggers voornamelijk de impact van de huidige (ESG) portefeuille in kaart willen brengen. Een mooie eerste stap om op impact te kunnen sturen, maar het is nog geen impact investing. Bij impactinvestering zou je vanuit maatschappelijke uitdagingen moeten redeneren. Waar kan ik met mijn geld een bijdrage leveren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem en hoe kan ik hier een rendement uit halen? Een mooi voorbeeld van deze manier van denken zijn Social Impact Bonds (SIB). Bij een SIB investeren private partijen in de aanpak van een maatschappelijk probleem.’, aldus Maas.

Meer informatie

Klik hieronder om het volledige artikel te lezen in P+ Magazine.