Karen Maas over het meten van impact

Karen Maas over het meten van impact

Karen Maas, universitair docent aan de Erasmus School of Economics, inventariseerde voor haar promotieonderzoek wereldwijd dertig methoden om impact te meten. De aandacht voor impact en impactmeting is explosief gestegen. Tevens zijn er op het gebied van methodiek ontwikkeling door discussies verschillende disciplines bijeen gekomen. Meer en meer organisaties zijn met het meten van impact aan de slag gegaan. Karen Maas wijdt hierover uit in het magazine P+ van september/oktober 2013. Klik hier voor het artikel in P+ magazine van september/oktober 2013.

"Impact is het effect van een organisatie op de maatschappij", aldus Maas. "Er zijn impact meters en de meters van impact. Het verschil is essentieel; de impact meters zijn vooral mensen die uit de hoek komen van de evaluatie van beleid. De meters van impact spreken over impact als het gaat over het totale effect."

Meer informatie

Karen Maas houdt zich bezig met en coördineert het onderzoek naar de impact van inspanningen door het bedrijfsleven, overheid en de NGO’s o.a. op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen(MVO). Daarbij komen onderwerpen zoals impact meting, impact investing, integrated thinking en reporting,  aan de orde. Daarnaast is Karen Maas wetenschappelijk directeur van het executive program Corporate Social Reponsibility (CSR). Voor meer informatie over dit programma verwijzen we u naar www.esaa.nl/CSR.  

P+  is hét magazine voor de praktijk van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in Nederland, en geeft praktische invulling aan de 3 P's van duurzaam ondernemen: people, planet, profit. Voor het magazine P+ verzorgt Karen Maas de komende maanden een serie over impact. In het september/oktober nummer van P+ is de aftrap van de serie met een interview Milestones, waarin wordt teruggeblikt op 3 jaar impact onderzoek en meetmethoden. Waar stonden we toen en wat is er allemaal gebeurd sindsdien. 'Hot'  is nu impact investing, een veel gebruikt begrip maar wordt er ook op de juiste wijze invulling aan gegeven?