Karen Maas over impact investing

Karen Maas over impact investing

Bij impact investing gaat het om investeringen die meer doen dan het uitsluiten van negatieve effecten. Het draait om het genereren van positieve en meetbare maatschappelijke impact. Het is van belang om alle aspecten van investeringen mee te nemen. Maar hoe doe je dat? Karen Maas, universitair docent aan Erasmus School of Economics en wetenschappelijk directeur CSR executive opleiding, wijdt hierover uit in 'Het Vermogen van Geld', een uitgave van Triodos Bank Private Banking (zomer 2013).

'De methodieken om de maatschappelijke impact van investeringen in kaart de brengen staan nog in de kinderschoenen. Er zijn nog weinig partijen die hun impact helder meten', aldus Karen Maas.

Meer informatie

Klik hier voor het gehele artikel.